Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga (FSS) jest odpowiedzialna za opiekę społeczną i usługi szkolne w Grundarfjörður. Agencja zapewnia opiekę społeczną i opiekę nad dziećmi, a także usługi dla osób niepełnosprawnych. FSS prowadzi pięć gmin okręgu Snæfellsnes, a główne biuro agencji znajduje się w Hellissandur. Ma także oddziały w Urzędzie Gminy, w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Grundarfjörður.

Adres: Klettsbúð 4, 360 Hellissandur, Snæfellsbær
Telefon: 430 7800
E-mail: sveinn@fssf.is
Strona internetowa

Więcej informacji na temat usług oferowanych przez FSS:

Usługi domowe

Usługi domowe są przeznaczone dla osób mieszkających w domu, ale niezdolnych do samodzielnej opieki z powodu upośledzenia zdolności, sytuacji rodzinnej, zdrowia lub niepełnosprawności. Usługa może być świadczona tymczasowo lub długoterminowo, w zależności od okoliczności. Wnioski rozpatrywane są  indywidualnie przez FSS.

Pomoc finansowa

Grundarfjörður zapewnia pomoc finansową osobom i rodzinom, których dochody są niższe niż minimalna kwota ustalona przez Ministerstwo Opieki Społecznej. Ta pomoc ma być ostatecznością dla osób, które wyczerpały wszystkie inne możliwości, w tym prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego. Wnioski o pomoc finansową należy składać w FSS.

Usługi dla niepełnosprawnych

FSS oferuje usługi dla osób niepełnosprawnych w Grundarfjörður, takie jak usługi domowe, usługi wsparcia i pomoc.

Ochrona dziecka

Usługi Ochrony Dzieci w Grundarfjörður działają na podstawie Ustawy o Ochronie Dzieci, która stanowi, że wszystkie dzieci mają takie same prawa       i cieszą się równą wartością w społeczeństwie.  Wszystkie dzieci mają prawo do bezpiecznego środowiska i do ochrony przed wszelkimi formami  wyzysku, znęcania się, nękania i dyskryminacji.