Sumarstörf 2020

Grundarfjarðarbær leitar að áhugasömu fólki með ríka þjónustulund og metnað til að skila góðu starfi. Laus eru til umsóknar sumarstörf við eftirtaldar stofnanir bæjarins:
 
Áhaldahús Grundarfjarðarbæjar
Starfið felst í garðslætti og umhirðu garða og opinna svæða ásamt öðrum verkefnum áhaldahúss.
Umsækjendur þurfa að vera 16 ára eða eldri, hafa verkvit og áhuga á útiveru auk þess að vera reyklausir og sjálfstæðir í vinnubrögðum.
Starfstímabil er frá miðjum maí til ágústloka. Vinnutími er frá kl. 8:00-17:00 alla virka daga.
 
Sundlaug Grundarfjarðar
Starfið felst í afgreiðslu og laugarvörslu, ásamt þrifum. Leitað er að umsækjendum af báðum kynjum.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri, geta staðist þolpróf laugarvarða og hafa góða tungumálakunnáttu.
Starfstímabil er frá 22. maí til 23. ágúst. Unnið er á vöktum á opnunartíma sundlaugar.
 
Sögumiðstöð, menningar- og upplýsingamiðstöð Grundarfjarðar
Starfið felst í upplýsingagjöf til ferðamanna, móttöku gesta í Sögumiðstöð, afleysingu á bókasafni o.fl.
Umsækjendur þurfa að hafa góða tungumálakunnáttu ásamt þekkingu á umhverfi og staðháttum í Grundarfirði og nærsveitum, getu til að skipuleggja framsetningu upplýsinga, haft umsjón með aðföngum og notkun samfélagsmiðla. Sækja þarf námskeið sem boðið er upp á.
Unnið er á vöktum alla daga vikunnar, kl. 9:00-17:00 á sumaropnunartíma hússins frá miðjum maí til ágústloka. Um hlutastarf er að ræða.
 
Sumarnámskeið – umsjónarmaður og aðstoðarmaður
Leitað er að umsjónarmanni sumarnámskeiða fyrir börn; 2 vikur í júní og 2 vikur í ágúst. Starfið felst í utanumhaldi og umsjón námskeiðanna.
Jafnframt er leitað að aðstoðarmanni sem aðstoðar umsjónarmann við námskeiðahaldið.
Umsækjendur þurfa að vera hugmyndaríkir, hafa getu til að vinna sjálfstætt, góða hæfni í mannlegum samskiptum auk reynslu og ánægju af að vinna með börnum.
Starfstímabil er 2.-12. júní og 4.-14. ágúst. Vinnutími er kl. 9:00-12:00 og 13:00-16:00, auk undirbúningstíma. Um hlutastarf er að ræða.
 
Vinnuskóli – umsjónarmaður og hópstjóri
Leitað er að umsjónarmanni Vinnuskóla Grundarfjarðarbæjar sem starfræktur er í fimm vikur í byrjun sumars. Starf umsjónarmanns felst í skipulagi vinnuskólans í samráði við verkstjóra áhaldahúss.
Jafnframt er leitað að hópstjóra fyrir vinnuskólann. Starf hópstjóra felst í aðstoð við umsjónarmann vinnuskólans.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri, hafa getu til að vinna sjálfstætt, góða hæfni í mannlegum samskiptum auk reynslu og ánægju af að vinna með unglingum. Starfstímabilið er frá 2. júní til 3. júlí. Vinnutími er frá kl. 8:00–17:00 alla virka daga.
 
Tjaldsvæði Grundarfjarðar
Starfið felst í innheimtu tjaldsvæðisgjalda, þrifum og umhirðu tjaldsvæðis.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri, hafa getu til að vinna sjálfstætt, góða hæfni í mannlegum samskiptum og góða tungumálakunnáttu.
Starfstímabil er frá síðari hluta maímánaðar til loka ágúst eða byrjun september. Vinnutími er breytilegur. Um hlutastarf er að ræða.
 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags Dala og Snæfellsness.
 
Umsóknarfrestur vegna allra starfa er til og með 6. apríl nk.
 
Nánari upplýsingar eru veittar á bæjarskrifstofu í síma 430 8500. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið grundarfjordur@grundarfjordur.is

 

Starfsmann vantar í félagslega liðveislu í Grundarfirði

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga óskar eftir að ráða starfsmann til félagslegrar liðveislu í Grundarfirði. Um er að ræða tímavinnu undir leiðsögn starfsmanna FSS, 16 – 20  tímar á mánuði. Greitt er samk. kjarasamningum Sambands-Ísl. sveitarfélaga og Samflots bæjarstarfsmannafélags.

Liðveisla er gefandi og skemmtilegt starf.

Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun t.d. aðstoð við að njóta menningar, félagslífs, útiveru, dægradvalar og tómstunda ásamt því að auka félagsfærni viðkomandi einstaklings. Viðkomandi starfsmaður þarf að hafa náð 18 ára aldri og æskilegt er að umsækjandi hafi bílpróf og bíl til umráða.

Markmið félagslegrar liðveislu er:

*Að veita öryrkjum aðstoð til að þeir geti lifað sjálfstæðu lífi.

*Að veita aðstoð í tímabundnum veikindum og eða við erfiðar félagslegar  aðstæður.

Nánari upplýsingar veitir Brynja Mjöll, ráðgjafi Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga og Sveinn Þór Elínbergsson,forstöðumaður Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga í síma 430-7800. 

Umsóknum ber að skila til Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, Klettsbúð 4 Hellissandi,  í löturpósti, á netfangið brynja@fssf.is eða með því að kíkja í heimsókn.

Almenn starfsumsókn

Umsókn um starf hjá Grundarfjarðarbæ

 

Umsækjandi

Menntun

Fyrri störf