Skólar:

Umsókn um leikskólapláss

Beiðni um námsvist í grunnskóla utan lögheimilis

Umsókn um nám í tónlistarskóla

Skráning í vinnuskóla 2024

Umsókn um sumarnámskeið og kofasmiðja fyrir börn 2024

Dýrahald:

Umsókn um leyfi til kattahalds

Umsókn um leyfi til hundahalds

Skipulags- og umhverfismál:

Fyrirspurn til skipulagsfulltrúa

Fyrirspurn til byggingarfulltrúa

Umsókn til skipulagsfulltrúa

Umsókn um byggingaleyfi (muna að láta gátlista fylgja með)

Gátlisti aðaluppdrættir (á að fylgja með umsókn um byggingarleyfi, útfylltur)

Gátlisti séruppdrættir

Gátlisti burðarvirki

Gátlisti lagnir

Umsókn um stöðuleyfi

Umsókn - könnun á jarðvegi á framkvæmdasvæði

Umsókn - reyndarteikning

Beiðni um staðfestingu á eignaskiptayfirlýsingu

Skráning á byggingarstjóra

Beiðni um byggingarstjóraskipti

Tilkynning um skráningu á iðnmeisturum og staðfesting á ábyrgð

Beiðni um iðnmeistaraskipti

Umsókn um lóð

Umsókn um leigupláss - geymslusvæði

Beiðni um skil á lóð

Áfangaúttekt

Áfangaúttekt - eigin úttektir

Úttekt - framkvæmdaleyfi

Beiðni um fokheldisúttekt

Yfirlýsing - hitakerfi

Yfirlýsing - raforkuvirki

Yfirlýsing - brunaviðvörunarkerfi

Yfirlýsing - lagnir

Yfirlýsing - loftræsting

Yfirlýsing - vatnsúðakerfi

Yfirlýsing - lyftur

Beiðni um öryggis - eða lokaúttekt

Húsnæðismál:

Umsókn um leiguíbúð hjá Grundarfjarðarbæ

Umsókn um húsaleigubætur

Umsókn um leigu á húsnæði

Önnur eyðublöð?

Flutningstilkynning innanlands

Umsókn um starf hjá Grundarfjarðarbæ