Málsnúmer 1908001F

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn - 230. fundur - 19.09.2019

 • .1 1901021 Lausafjárstaða
  Bæjarráð - 535 Lagt fram yfirlit yfir lausafjárstöðu.
 • Bæjarráð - 535 Lagt fram yfirlit yfir greitt útsvar jan.-júlí 2019. Skv. yfirlitinu hefur greitt útsvar hækkað um 8,3% fyrstu sjö mánuði ársins miðað við sama tíma í fyrra.

 • Bæjarráð - 535 Lögð fram afsögn Berghildar Pálmadóttur úr félagsmálanefnd Snæfellinga frá 1. okt. nk. vegna flutninga úr sveitarfélaginu.
  Afsögnin er móttekin og Berghildi þökkuð fyrir góð störf í nefndinni.

  Gengið verður frá kosningu fulltrúa í sameiginlega félagsmálanefnd á Snæfellsnesi, í stað Berghildar Pálmadóttur, á næsta bæjarstjórnarfundi.

 • Bæjarráð - 535 Rædd voru samskipti við RSK um álagningarskrá einstaklinga 2019 (tekjuárið 2018).
  Í bókun síðasta bæjarráðsfundar kom fram að bæjarráð myndi yfirfara álagningarskrá einstaklinga 2019. RSK hefur hafnað ósk um að bæjarstjórn fái sjálfstæðan aðgang að álagningarskránni.
  Bæjarstjóri lagði fram drög að formlegri beiðni, sem send verður til RSK, um að fá álagningarskrána afhenta.
  Bæjarráð áréttar að útsvarið er stærsti og veigamesti tekjustofn Grundarfjarðarbæjar. Aðgangur að álagningarskrá er eðlileg forsenda fyrir því að sveitarstjórn geti fylgst með þróun útsvarsgreiðslna, sem RSK sér um að leggja á og innheimta fyrir sveitarfélögin.

  Bókun fundar Til máls tóku JÓK, BÁ og GS.

  Bæjarstjóri óskaði formlega eftir því við RSK að fá afhenta álagningarskrá einstaklinga 2019, fyrir sveitarfélagið. Beiðninni var hafnað. Bæjarstjóri óskaði eftir rökstuðningi, en svar hefur ekki borist. Bæjarstjóri óskaði einnig eftir viðræðum við RSK um upplýsingagjöf um útsvarstekjur, til sveitarfélagsins, og tók RSK jákvætt í það.

  Bæjarstjórn tekur undir ályktun bæjarráðs varðandi útsvarið og aðgang að upplýsingum um það.

  Samþykkt samhljóða.
 • Bæjarráð - 535 Fulltrúar úr stjórn UMFG voru boðnir velkomnir á fundinn.

  Bæjarráð bauð stjórn til samtals til að leiða fram þarfir, óskir og áherslur sem byggt verði á við áætlanagerð næstu ára, einkum varðandi mannvirki og aðstöðu, en einnig annað samstarf. Umræðan er m.a. hluti af stefnumótunarvinnu bæjarstjórnar sem hafin er og er hér um að ræða upphaf slíks samtals.

  Rætt var opið um aðstöðu og þarfir, verkefni ungmennafélags og bæjar.
  Ákveðið að fulltrúar UMFG taki þátt í frekara samtali um þetta með fulltrúum bæjarins og fleiri hagsmunaaðilum. Óskað er eftir að UMFG tilnefni 2 fulltrúa til viðræðna um málefnið, sem verði hluti af stefnumótunarvinnu bæjarins, sem nú er verið að skipuleggja.

  Fulltrúum UMFG var þakkað fyrir komuna og samtalið.

 • Bæjarráð - 535 Vísað er í tillögu sem samþykkt var í bæjarstjórn fyrr á árinu um að skoða möguleika á frekari opnun leikskóla yfir sumartíma frá og með árinu 2020 og að meta þann kostnað sem því fylgdi.

  Bæjarráð óskar eftir því að kannaður verði áhugi foreldra leikskólabarna til þeirrar hugmyndar sem felst í framlagðri tillögu, þ.e. hvort og hvernig foreldrar myndu nýta sér aukna sumaropnun ef hún stæði til boða.

  Samþykkt samhljóða.

  Bókun fundar Til máls tóku JÓK, GS og HK.
 • Bæjarráð - 535 Farið var yfir þær framkvæmdir sem ráðast þarf í til að ljúka nauðsynlegum frágangi innanverðrar Grundargötu í tengslum við framkvæmdir sem hófust í kjölfar strenglagningar RARIK 2017. Skoðað verður nánar með frágang við sunnanverða götuna og samhliða rætt við íbúa götunnar.

 • .8 1903039 Malbik 2019
  Bæjarráð - 535 Tillaga um viðbót við fyrri ákvarðanir um malbiksframkvæmdir, þ.e. stangarstökksatrennubraut á íþróttavelli, gangstéttarbút við Sólvelli 2 og viðgerð á kafla á Sólvöllum.

  Samþykkt samhljóða.

 • Bæjarráð - 535 Tillaga lögð fram frá skólastjóra um breytt fyrirkomulag tónlistarnáms (kennslustunda) hjá yngstu nemendunum.

  Samþykkt samhljóða. Gjaldskrá verður breytt til samræmis við þetta.

 • Bæjarráð - 535 Lagður fram til kynningar úrskurður Kærunefndar útboðsmála frá 16.08.2019 um þann lið kæru sem snýr að stöðvun samningsgerðar.
  Í úrskurðinum var kröfu kæranda um að samningsgerð verði stöðvuð um stundarsakir hafnað.

 • Bæjarráð - 535 Lögð fram til kynningar greinargerð unnin af SSV fyrir stjórn Byggðasamlags Snæfellinga um samstarf í skipulags- og byggingarmálum á svæðinu. Bæjarráð er, sem fyrr, hlynnt samstarfi um skipulags- og byggingarmál á Snæfellsnesi og að unnin verði nauðsynleg undirbúningsvinna.

  Bókun fundar Til máls tóku JÓK og GS.
 • Bæjarráð - 535 Tillaga til þingsályktunar, sem kynnt hefur verið í samráðsgátt stjórnvalda, lögð fram til kynningar. Tillagan verður m.a. rædd á aukalandsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga þann 6. sept. nk.
  Farið var yfir efnisþætti tillögunnar og hún rædd. Bæjarstjóra falið að ganga frá umsögn bæjarráðs í samráðsgátt.

  Bókun fundar Bæjarstjóri skilaði umsögn bæjarins í samráðsgáttina.
 • Bæjarráð - 535 Lögð fram til kynningar drög að stefnu og viðbragðsáætlun vegna eineltis, áreitni og ofbeldis sem til mótunar er, í samræmi við lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 og reglugerð nr. 1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum.
  Samkvæmt lögunum þarf Grundarfjarðarbær að staðfesta slíka stefnu og gildir hún fyrir allar stofnanir og starfsfólk bæjarins.
  Til stendur að kynna drögin fyrir starfsfólki bæjarins og að skipa öryggisnefnd úr hópi starfsmanna.
  Í tengslum við þetta verður unnið að gerð áhættumats, með aðstoð ráðgjafarfyrirtækisins Attentus.
  Vinnunni á að ljúka á næstu 2-3 mánuðum.

 • Bæjarráð - 535 Lagt fram til kynningar.
 • Bæjarráð - 535 Lagt fram erindi formanns Skotfélags Snæfellsness frá 30. júlí sl. þar sem óskað er eftir samtali við bæjarstjórn um framtíðarhugmyndir um skotsvæðið og mögulegt stórmót.
  Samþykkt að bjóða fulltrúum Skotfélagsins á fund bæjarráðs.
  Jafnframt samþykkt að bjóða fulltrúum annarra íþróttafélaga til fundar við bæjarráð.

  Bókun fundar Til máls tóku JÓK og GS.

  Áform eru um frekara samtal við íþróttafélög í bænum, en nánari framkvæmd tengist vinnu stýrihóps um stefnumótun.
 • Bæjarráð - 535 Lagt fram til kynningar.

 • Bæjarráð - 535 Viðbótarupplýsingar lagðar fram vegna landsfundarins.