Málsnúmer 2009035

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn - 243. fundur - 26.11.2020

Fyrir liggur beiðni Guðlaugar Guðmundsdóttur, þinglýsts landeiganda jarðarinnar Hamra, fastanr. 211-4662, landnr. 136613, um að bæjarstjórn veiti umsögn skv. 12. gr. jarðalaga nr. 81/2004 um landskiptagjörð, dags. 12.09.2020 og 17.09.2020. Í gjörðinni er tveimur spildum, samtals ríflega 1,3 hektörum að stærð, skipt út úr jörðinni Hömrum og þessum spildum ráðstafað til Hilmars Þórs Harðarsonar annars vegar og Hlyns Harðarsonar hins vegar.

Hluti af landskiptagjörðinni eru hnitsettir uppdrættir, sem sýna staðsetningu og mörk lóðanna. Uppdrættirnir eru unnir af Sigurgeir Skúlasyni, landfræðingi, dagsettir 27. ágúst 2020.

Þess er óskað að hnitsett kort sem fylgja, verði árituð af skipulagsyfirvöldum. Ennfremur, að byggingarfulltrúi Grundarfjarðarbæjar gefi út landnúmer fyrir hinar nýju lóðir, í samræmi við lög. Lóðirnar verði skráðar sem sumarbústaðaland.

Landskiptin eru skv. landskiptagjörð sem fylgdi beiðninni. Beiðnin felur jafnframt í sér erindi um að útskiptar spildur verði teknar úr landbúnaðarnotum. Með landskiptum er ekki hróflað við stöðu jarðarinnar Hamra sem lögbýlis.

Út úr jörðinni Hömrum hefur áður verið skipt 9315 m2 landi sem í fasteignaskrá ber heitið Árbrekka, Grundarfirði.

Til máls tóku JÓK, BS, UÞS, RG, SÞ og BÁ.

Bæjarstjórn bendir á að samkvæmt skilmálum aðalskipulags eru heimildir til byggingar íbúðarhúsa og frístundahúsa á jörðum takmarkaðar og gilda takmörk um jörðina Hamra ásamt lóðum og landskikum sem áður tilheyrðu jörðinni. Í erindi um landskipti samkvæmt framangreindu felst ekki beiðni til bygginga á hinum útskiptum lóðum, enda þyrfti slík beiðni að koma sameiginlega frá þeim sem eignarrétt eiga á því svæði sem aðalskipulag kveður á um.

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum er um að ræða tvo afmarkaða bletti innan jarðarinnar Hamra og er ekki að sjá að stærð þeirra eða lega muni hafa afgerandi neikvæð áhrif á framleiðslugetu jarðarinnar sem landbúnaðarlands.

Með vísan til framangreinds, einkum umfjöllunar um að erindið snertir ekki skipulag á svæðinu, fellst bæjarstjórn fyrir sitt leyti á beiðni Guðlaugar um landskipti.

Bent er á að landskiptagjörð þarfnast staðfestingar landbúnaðarráðuneytis, sbr. 13. gr. jarðalaga nr. 81/2004, eftir samþykkt bæjarstjórnar. Ennfremur, að sama ráðuneyti þarf að staðfesta að umræddar lóðir séu leystar úr landbúnaðarnotum, sbr. 14. gr. jarðalaga.

Samþykkt samhljóða.