Málsnúmer 2011019

Vakta málsnúmer

Bæjarráð - 565. fundur - 23.03.2021

Bæjarstjóri sagði frá vinnu við gerð efnistökuáætlunar í tengslum við umsókn um framkvæmdaleyfi, þ.e. til efnistöku í Hrafná, í samræmi við aðalskipulag og fyrri ákvörðun bæjarstjórnar.
Lögð fram vinnugögn um rofvarnir og efnistöku í Hrafná og mögulegar leiðir.

Skipulags- og umhverfisnefnd - 228. fundur - 26.05.2021

Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar, f.h. bæjarins, tilkynnir efnistöku á 49.500 m3 efnis af 24.900 m2 svæði, úr Hrafná í landi Hrafnkelsstaða í Grundarfjarðarbæ, í samræmi við 2. mgr. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. nr. 106/2000, til ákvörðunar um matsskyldu framkvæmdarinnar. Fyrirhuguð efnistaka fellur undir framkvæmdir í flokki C, sbr. 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Jafnframt er sótt um framkvæmdaleyfi fyrir efnistökunni á grunni stefnu Aðalskipulags Grundarfjarðar 2019-2039, sbr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Framkvæmdaraðili er Grundarfjarðarbær, sem jafnframt er eigandi þess lands sem um ræðir, þ.e. jarðarinnar Hrafnkelsstaða.
Ákvörðun um matsskyldu vegna efnistöku í Hrafná:

Fyrirhugaðri framkvæmd, svo og umhverfisáhrifum og mati á þeim, er lýst í fylgigagni; Áætlun um efnistöku: Efnistaka í Hrafná í landi Hrafnkelsstaða. Í 5. kafla áætlunarinnar liggur fyrir mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar, sem unnið er á grunni gátlista Skipulagsstofnunar, sbr. viðmið í 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Niðurstöður eru þær að fyrirhuguð framkvæmd hafi ekki umtalsverð umhverfisáhrif og sé því ekki matsskyld.

Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér fyrirliggjandi gögn. Niðurstaða nefndarinnar er sú að áætlunin uppfylli kröfur sem gerðar eru til gagna sem leggja þarf fram til ákvörðunar um matsskyldu sbr. lögin um mat á umhverfisáhrifum og reglugerð nr. 660/2015. Framkvæmdin er einnig í samræmi við Aðalskipulag Grundarfjarðar 2019-2039.

Það er niðurstaða skipulags- og umhverfisnefndar að framkvæmdin eins og henni er lýst í fyrirliggjandi gögnum, sbr. einnig hvernig hún fellur að skipulagi og á grundvelli leiðbeininga Skipulagsstofnunar um forsendur til ákvörðunar um matsskyldu, að hún hafi ekki umtalsverð áhrif á umhverfið. Það er því ákvörðun tekin í samræmi við 4. mgr. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Ákvörðunin verður kynnt almenningi í samræmi við lokamálslið 3. mgr. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.

---

Ákvörðun um framkvæmdaleyfi:

Vísað er til þess sem að framan er lagt til, á grunni tilkynningar og ákvörðunar nefndarinnar um matsskyldu framkvæmdar.

Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér fylgigögn sem vísað er til í umsókn um framkvæmdaleyfi. Það er mat skipulags- og umhverfisnefndar að framlögð gögn lýsi framkvæmdinni á fullnægjandi hátt, að framkvæmdin sé í samræmi við ákvörðun um matsskyldu og gildandi skipulagsáætlun, sbr. 10. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Samræmi er á milli þeirrar framkvæmdar sem lýst er í tilkynningu framkvæmdar til leyfisveitanda og umsóknar um framkvæmdaleyfi, sbr. fyrirlagða “Áætlun um efnistöku í Hrafná".

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkvæmdaleyfi vegna efnistöku í Hrafná í samræmi við fyrrnefnda umsókn, með tilvísan í 13. gr. skipulagslaga.

Skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulags- og byggingarfulltrúa að kynna framangreind gögn og ákvörðun um fyrirhugað framkvæmdaleyfi fyrir forsvarsaðilum aðliggjandi jarða, sbr. ákvæði í Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039, þar sem um er að ræða framkvæmdaleyfi á svæðum sem ekki eru sérstaklega auðkennd sem efnistökusvæði í aðalskipulaginu, heldur efnistöku í árfarvegi. Fyrirliggjandi umsókn verður jafnframt kynnt fyrir lax- og silungsveiðisviði Fiskistofu og Umhverfisstofnun.