Grundarfjarðarhöfn, 6 kwietnia 2020. Aðalgeir Vignis.
Grundarfjarðarhöfn, 6 kwietnia 2020. Aðalgeir Vignis.

Drodzy mieszkańcy! 

Dzisiaj w Grundarfjörður objętych kwarantanną było 11 osób z łącznej liczby 241 osób na całym zachodzie kraju. Od wczoraj stan osób zakażonych nie uległ zmianie, czyli nadal jest 37 osób na zachodzie kraju, u których potwierdzono zakażenie. Zobacz więcej tutaj: Facebook-síða lögreglunnar á Vesturlandi

Reakcja na skutki Covid-19, zatwierdzenie Rady gminy 

Burmistrz i Rada Gminy, odbyli ostatnio kilka spotkań online, na których przeanalizowano sytuację i reakcje z powodu obecnie zaistniałej, wyjątkowej sytuacji. Jednak dzisiejsze spotkanie było pierwszym formalnym spotkaniem Rady Gminy.

Na spotkaniu tym, Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła propozycję pierwszych działań dotyczących wpływu Covid-19 na nasze społeczeństwo. Propozycja składa się z pięciu części i z grubsza obejmuje co następujące:

  • Opłaty od nieruchomości

Zatwierdzono odroczenie płatności za nieruchomości klasy C (nieruchomości komercyjne) w Grundarfjarðarbær dla osób, które poniosły znaczną utratę dochodów ze względu na Covid-19. Należy złożyć wniosek o odroczenie, a bliższe szczegóły zostaną przedstawione na stronie internetowej miasta w nadchodzących dniach.

  • Opłaty za usługi

Zatwierdzono wcześniej wspomniany plan, które znacznie zwiększa uprawnienia do zniesienia opłat za usługi. Zezwolenie dotyczy przedszkola Sólvellir, Domu Opieki Eldhamrar i opłat za żywność, w przypadku, gdy dzieci pozostają w domu z powodu kwarantanny, choroby lub po prostu decyzji rodziców. Zapoznaj się z wcześniej opublikowanym planem z 25 marca na stronie internetowej miasta. Rachunki są wysyłane z tymi samymi terminami, co poprzednio, ale od następnego rachunku zostaną odjęte te terminy, w których usługa nie była wykorzystana. Uzgodniono również, że w przypadku większych zakłóceń usług w nadchodzących tygodniach, ustalenia dotyczące rachunków zostaną ponownie poddane przeglądowi.

  •  Turystyka i życie kulturalne

Uzgodniono konkretne działania lub projekty w celu wsparcia dalszego marketingu i przygotowań do przyjmowania turystów, zarówno krótko-, jak i długoterminowych, oraz wspierania kultury, poprzez specjalne środki w budżecie miasta na rok 2020 oraz poprzez dążenie do współpracy firm i organizacji pozarządowych. Rada gminy i burmistrz zostali wyznaczeni do tych przygotowań.

  • Rozmowy z przedstawicielami firm

Rada Gminy będzie dążyć w najbliższym czasie do przeprowadzenia rozmów z lokalnymi przedstawicielami firm, na temat stanu rzeczy i perspektyw, biorąc pod uwagę sytuację wywołaną Covid-19 i na temat dalszych działań. Takie spotkania odbywałyby się online i już po Wielkanocy.

  • Analiza rozwoju dochodów

Uzgodniono, że przyjrzymy się bliżej rozwojowi lokalnych dochodów podatkowych i przeanalizujemy możliwą utratę dochodów funduszy miejskich i portowych, w związku z sytuacją przemysłu, zwłaszcza turystyki, jak również zgodnie z tym, co pojawi się po rozmowach z przedstawicielami firm. Ponadto dane dotyczące bezrobocia i jego rozwoju zostaną poddane przeglądowi.

Gmina Grundarfjarðarbær zwróciła się do Dyrekcji Skarbu Państwa z prośbą o uzyskanie lepszych informacji na temat dochodów podatkowych gminy, podziału dochodów według gałęzi przemysłu i innych czynników oraz informacji o ich rozwoju. Potrzebujemy dokładnych informacji na temat naszego największego źródła dochodu.

Podróżujmy w domach!

Zbliżają się Święta Wielkanocne, które są popularnym czasem do podróży, wizyt, wydarzeń kulturalnych i różnych uroczystości. Jednak obecnie mamy bardzo wyjątkowy czas i jesteśmy proszeni o odpuszczenie sobie tego wszystkiego. Zachęcamy do „podróżowania w domu” - pozostań w domu i po prostu spędzaj czas z najbliższą rodziną.

Tylko teraz, w czasie tych Świąt Wielkanocnych! Wszyscy powinniśmy być w stanie to zrobić, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się tego poważnego wroga, jakim jest epidemia wirusa Covid-19.

W dzisiejszym odcinku RÚV to dzieci i młodzież zadawały pytania i otrzymywały odpowiedzi. Pod koniec odcinka została zaśpiewana ta piękna piosenka z nowym tekstem, którą skomponował Leifur Geir Hafsteinsson. Świetnie wykonanie z udziałem wielu naszych najpopularniejszych piosenkarzy i gości specjalnych jak Główny Epidemiolog Þórólfur, Alma Dyrektor Służby Zdrowia oraz Víðir z Departamentu Ochrony Ludności.

Doskonała robota - a teraz dostosujmy się do tego, co mówi piosenka, zadbajmy o wygodęi podróżujmy w te Święta Wielkanoc w domu!

Björg