Málsnúmer 1902033

Vakta málsnúmer

Skipulags- og umhverfisnefnd - 198. fundur - 15.02.2019

Sótt er um byggingarleyfi vegna breytinga á fjárhúsi að Grund 2.
Skipulags- og umhverfisnefnd frestar erindinu og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að fara í vettvangsheimsókn við fyrsta tækifæri, til þess að kanna aðstæður.

Skipulags- og umhverfisnefnd - 199. fundur - 30.04.2019

Máli var frestað á síðasta fundi.
Farið var yfir málið en ljóst er að ráðist var í framkvæmdir án þess að sótt hafi verið um byggingarleyfi og/eða að skilað hafi verið inn gögnum og teikningum, sem er forsenda umsóknar.

Í byggingarreglugerð sjá grein 2.3.1. er fjallað um byggingarleyfisskyldar framkvæmdir. Þar segir að óheimilt sé að grafa grunn fyrir mannvirki, reisa það, rífa eða flytja, breyta því, burðarkerfi þess eða lagnakerfum eða breyta notkun þess, útliti eða formi nema að fengnu leyfi viðkomandi leyfisveitanda, sbr. þó grein 2.3.5.

Umsækjandi, eigandi og framkvæmdaraðili er byggingarstjóri með tilskilin leyfi frá Mannvirkjastofnun og er hér vísað í ábyrgð hans, sbr. grein 2.4.4, sem kveður á um undirritun ábyrgðaryfirlýsinga byggingarstjóra og meistara fyrir einstökum verkþáttum. Greinin kveður einnig á um að tryggja eigi að skráð hafi verið í gagnasafn Mannvirkjastofnunar að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi gæðastjórnunarkerfi í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar. Ábyrgð eiganda kemur fram í kafla 2.7 og grein 2.9.3. Rétt er einnig að minna á ábyrgð hönnuðar sjá kafla 4.1, einkum grein 4.1.1.

Byggingarfulltrúi hefur að ósk nefndarinnar farið í vettvangsskoðun og hefur auk þess átt fund með eiganda (byggingarstjóra) og hönnuði. Í framhaldi af þeim fundi ákváðu byggingarstjóri og hönnuður að leggja fram þau gögn sem nú liggja fyrir nefndinni , ásamt teikningum og myndum af framvindu verksins til að bera saman við framlagðar teikningar.
Fyrir fundinum liggja því reyndarteikningar ásamt þeim gögnum sem þarf til að veita byggingarleyfi.
Ljóst er hinsvegar að búið var að framkvæma verkið án tilskilinna leyfa.
Skipulags- og umhverfisnefnd átelur verklag byggingarstjóra og minnir á ábyrgð hans.
Rétt þykir að tilkynna framvindu verksins til Mannvirkjastofnunar og er vísað í 3. mgr. greinar 2.9.3 í byggingarreglugerð í því sambandi og 1. mgr. greinar 3.7.5.

Rétt er að minna á ábyrgð og verksvið byggingarstjóra, sjá grein 4.7.7. Ljóst er að alvarleiki málsins er umtalsverður.

Nefndin leggur hinsvegar til við bæjarstjórn að byggingarleyfið verði gefið út enda liggja öll formleg gögn nú fyrir til skoðunar.

Nefndin felur byggingarfulltrúa að ræða við Mannvirkjastofnun um stjórnvaldssekt á eiganda og byggingarstjóra. Vísað er hér í grein 2.9.2 en þar er rætt um aðgerðir til að knýja fram úrbætur.


Byggingarfulltrúa er einnig falið að framkvæma lokaúttekt og sannreyna að framkvæmdin sé í samræmi við reyndarteikningar um leið og nefndin ítrekar að allar lögbundnar úttektir séu á ábyrgð byggingarstjóra.
Skipulags- og umhverfisnefnd - 200. fundur - 16.05.2019

Lagt fram bréf dags. 08.05.19 vegna úrvinnslu umsóknar um byggingarleyfi fyrir Grund 2.

Lagt fram til kynningar.