Málsnúmer 1904003F

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn - 229. fundur - 13.06.2019

 • Staða hafnargerðar. Ýmislegt. Hafnarstjórn - 5 Staða hafnarframkvæmdar og næstu skref eru áætluð þessi:
  Í lok maí verður stálþil boðið út og áætlað að í september verði það komið til landsins.
  Í lok maí verða gerðar prufur á námasvæði í Lambakróarholti.
  Í fyrstu viku ágúst verður dæling seinni áfanga fyllingar undir lengdan hafnargarð.

 • Hafnarstjórn - 5 Farið yfir framkvæmdir sem höfnin sækir um að komi inn á samgönguáætlun 2020-2024, en Vegagerðin hefur leitað eftir upplýsingum frá höfnum. Samþykkt fyrirliggjandi drög sem send verða Vegagerðinni.

 • Hafnarstjórn - 5 Ræddar voru breytingar á gjaldskrá.

  Bætt verði inn nýju ákvæði vegna mengunarslysa, að tillögu hafnarstjóra. Hafnarstjóra og bæjarstjóra falið að uppfæra gjaldskrá m.v. þetta.

  Rætt um kostnað við móttöku veiðarfæra, sem hefur hækkað verulega þar sem nú þarf að keyra veiðarfæraúrgang í Álfsnes. Gjaldskrá verði breytt til að vega upp á móti hluta af kostnaðaraukningu þessari. Breyting verði gerð á 14. gr. gjaldskrárinnar, þ.e. úrgangs- og förgunargjaldi, sem hækki um 20%.

  Samþykkt samhljóða.

  Hér vék Sólrún af fundi.


  Bókun fundar Gjaldskrárbreytingar staðfestar.

 • Hafnarstjórn - 5 Fjögurra mánaða uppgjör hafnarinnar lagt fram. Tekjuaukning hefur orðið meiri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og rekstrarkostnaður er undir áætlun.
  Hafnarstjórn lýsir ánægju með útkomuna.

 • Hafnarstjórn - 5 Sagt var frá niðurstöðu í máli vegna innheimtu farþegagjalda, eftir samtal hafnarstjórnarfulltrúa við framkvæmdastjóra fyrirtækisins, sbr. fyrri umræðu í hafnarstjórn.


 • Hafnarstjórn - 5 Fundargerðir 10. til 13. fundar Siglingaráðs lagðar fram til kynningar.

 • Hafnarstjórn - 5 Fundargerð lögð fram til kynningar.

 • Hafnarstjórn - 5 Fundargerð lögð fram til kynningar.