Málsnúmer 1908008

Vakta málsnúmer

Skipulags- og umhverfisnefnd - 206. fundur - 13.11.2019

Lagt fram erindi Gísla Karels Halldórssonar (hér eftir nefndur framkvæmdaraðili), dags. 26.6.2019, þar sem sveitastjórn Grundarfjarðarbæjar er tilkynnt um skógræktarsamning á jörðinni Spjör. Fram kemur að samningurinn taki til 43 ha lands og erindinu fylgir greinargerð Skógræktarinnar um skógræktaráformin, dags. 29.4.2019. Einnig fylgja tvö kort af svæðinu; annars vegar af 43 ha samningssvæði og hinsvegar kort af mögulegri stækkun þess í 66 ha. Jafnframt fylgir ódags. svar Skógræktarinnar við umsókn framkvæmdaraðila um skógræktarsamning þar sem fram kemur að sækja þurfi um framkvæmdaleyfi áður en samningur er gerður. Í framlögðu erindi framkvæmdaraðila til Grundarfjarðarbæjar er óskað eftir afstöðu sveitastjórnar hvort krafist er framkvæmdaleyfis í samræmi við reglugerð nr. 772/2012.
Skipulags- og umhverfisnefnd hefur yfirfarið framlögð gögn og telur skógræktaráformin
hvorki stangast á við gildandi aðalskipulag né fyrirliggjandi tillögu að nýju aðalskipulagi, að því gefnu að þau séu á landbúnaðarsvæði og tekið sé mið af þeim markmiðum og viðmiðum sem þar eru, s.s. minjar, ásýnd og landslag, fjarlægð frá vatnsbökkum, veitum og samgönguæðum. Skógræktaráformin eru framkvæmdaleyfisskyld þar sem þau falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum, sbr. lið 1.07 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum sem tilgreinir „Nýræktun skóga á allt að 200 ha svæði sem breytir fyrri landnotkun“. Slíkar framkvæmdir er skylt að tilkynna sveitarstjórn til ákvörðunar um matsskyldu og þarf sú ákvörðun að liggja fyrir áður en unnt er að gefa út framkvæmdaleyfi.

Áður en skipulags- og umhverfisnefnd tekur afstöðu til matsskyldu er óskað eftir að framkvæmdaraðili geri nánari grein fyrir mögulegum umhverfisáhrifum framkvæmdanna með hliðsjón af viðmiðum í 2.viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. einnig leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar „Mat á umhverfisáhrifum - framkvæmdir í flokki C“, útg. 2015. Auk þess verði gerð grein fyrir hvernig skógræktaráformin falla að fyrri hugmynd umsækjandans um frístundabyggð sem samþykkt var að setja fram í tillögu að aðalskipulagi sem er í ferli.
Þegar þau gögn liggja fyrir verður tekin ákvörðun um matsskyldu og framkvæmdaleyfi.

Skipulags- og umhverfisnefnd - 209. fundur - 16.01.2020

Á 206. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var afgreiðslu á umsókn um framkvæmdarleyfi frestað og nefndin óskaði eftir við framkvæmdaraðila að gerð yrði grein fyrir umhverfisáhrifum.

Borist hafa svör við þeim atriðum sem skipulags- og umhverfisnefnd sendi á framkvæmdaraðila, ásamt umsögn (Stutt greinargerð um skógræktarsvæði á Spjör í Grundarfjarðarbæ) dags. 29. apríl 2019 frá skógræktarráðgjafa Skógræktarinnar.
Skipulags- og byggingarfulltrúi hefur farið yfir umrædd svör og uppfylla þau þær fyrirspurnir sem lagðar voru fyrir.

Skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulags- og byggingarfulltrúa að yfirfara framlögð gögn og kalla eftir viðbótargögnum sbr. umræður á fundinum og að fengnu áliti skipulagsráðgjafa.

Skipulags- og umhverfisnefnd - 210. fundur - 22.01.2020

Lagt fram erindi framkvæmdaraðila dags. 26. júní 2019, þar sem sveitarstjórn Grundarfjarðarbæjar er tilkynnt um áformaða skógrækt á jörðinni Spjör, á grundvelli 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum til ákvörðunar um hvort framkvæmdirnar skuli háðar mati skv. lögunum, en fyrirhugaðar framkvæmdir falla í flokk C skv. 1. viðauka laganna. Jafnframt óskar framkvæmdaraðili eftir framkvæmdaleyfi fyrir skógræktinni sbr. reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Málið var áður til umfjöllunar á fundum skipulags- og umhverfisnefndar 15.11.2019 og 16.1.2019.

Framlögð gögn eru:
1. Greinargerð framkvæmdaraðila um möguleg umhverfisáhrif skógræktar í landi Spjarar í Grundarfjarðarbæ, dags. 5.12.2019. Áður til umfjöllunar á fundi nefndarinnar þann 16. janúar 2020.

2. Eyðublaðið „Ákvörðun um framkvæmd í flokki C“, útfyllt af framkvæmdaraðila.
Skipulags- og umhverfisnefnd hefur yfirfarið framlögð gögn og telur, með vísan í framlögð gögn og fyrri umfjöllun, ekki líklegt að áformuð skógrækt muni valda umtalsverðum umhverfisáhrifum. Nefndin leggur því til við sveitarstjórn að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.

Að fengnu samþykki bæjarstjórnar samþykkir skipulags- og umhverfisnefnd framkvæmdarleyfi fyrir skógræktinni að Spjör og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út framkvæmdarleyfi, sbr. reglugerð nr. 772/2012, eins og henni er lýst í framlögðum gögnum.

Mælst er til að stefna í fyrirliggjandi tillögu að nýju aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar, s.s. hvað varðar minjar, ásýnd og landslag og fjarlægð frá vatnsbökkum, veitum og samgönguæðum, verði höfð til hliðsjónar við frekari útfærslu skógræktarframkvæmdanna og við deiliskipulagsgerð fyrirhugaðrar frístundabyggðar.