206. fundur 13. nóvember 2019 kl. 15:30 - 19:00 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
  • Unnur Þóra Sigurðardóttir (UÞS) formaður
  • Vignir Smári Maríasson (VSM)
  • Bjarni Sigurbjörnsson (BS)
  • Signý Gunnarsdóttir (SG)
Starfsmenn
  • Sigurður Valur Ásbjarnarson (SVÁ) skipulags- og byggingafulltrúi
  • Björg Ágústsdóttir (BÁ) bæjarstjóri
  • Þuríður Gía Jóhannesdóttir (ÞGJ) aðstoðarmaður skipulags- og byggingarfulltrúa
Fundargerð ritaði: Þuríður Gía Jóhannesdóttir starfsmaður embættis skipulags- og byggingafulltrúa
Dagskrá
Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.Berserkseyri - Umsókn um byggingarleyfi

Málsnúmer 1911006Vakta málsnúmer

H.G.G fasteign sækir um byggingarleyfi vegna breytinga á íbúðarhúsnæði og vélageymslu.
Skipulags- og umhverfisnefnd frestar erindinu og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að fara í vettvangsskoðun við fyrsta tækifæri, til þess að kanna aðstæður.

2.Framkvæmdaleyfi - Blindhæð við Kirkjufell

Málsnúmer 1911010Vakta málsnúmer

Vegagerðin sækir um framkvæmdaleyfi vegna framkvæmdar við endurbætur á þjóðvegi 54 á blindhæð við Kirkjufell og Kirkjufellsfoss.
Skipulags- og umhverfisnefnd hefur kynnt sér fylgigögn sem vísað er til í umsókn um framkvæmdaleyfi. Það er mat skipulags- og umhverfisnefndar að framlögð gögn lýsi framkvæmdinni á fullnægjandi hátt, hönnunargögn séu fullnægjandi og að framkvæmdin sé í samræmi við gildandi aðalskipulag, sbr. 10. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út framkvæmdarleyfi til Vegagerðarinnar að uppfylltum skilyrðum sbr. gr. 2.4.4. í byggingarreglugerð 112/2012 með síðari breytingum.

3.Framkvæmdaleyfi til skógræktar á Spjör

Málsnúmer 1908008Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi Gísla Karels Halldórssonar (hér eftir nefndur framkvæmdaraðili), dags. 26.6.2019, þar sem sveitastjórn Grundarfjarðarbæjar er tilkynnt um skógræktarsamning á jörðinni Spjör. Fram kemur að samningurinn taki til 43 ha lands og erindinu fylgir greinargerð Skógræktarinnar um skógræktaráformin, dags. 29.4.2019. Einnig fylgja tvö kort af svæðinu; annars vegar af 43 ha samningssvæði og hinsvegar kort af mögulegri stækkun þess í 66 ha. Jafnframt fylgir ódags. svar Skógræktarinnar við umsókn framkvæmdaraðila um skógræktarsamning þar sem fram kemur að sækja þurfi um framkvæmdaleyfi áður en samningur er gerður. Í framlögðu erindi framkvæmdaraðila til Grundarfjarðarbæjar er óskað eftir afstöðu sveitastjórnar hvort krafist er framkvæmdaleyfis í samræmi við reglugerð nr. 772/2012.
Skipulags- og umhverfisnefnd hefur yfirfarið framlögð gögn og telur skógræktaráformin
hvorki stangast á við gildandi aðalskipulag né fyrirliggjandi tillögu að nýju aðalskipulagi, að því gefnu að þau séu á landbúnaðarsvæði og tekið sé mið af þeim markmiðum og viðmiðum sem þar eru, s.s. minjar, ásýnd og landslag, fjarlægð frá vatnsbökkum, veitum og samgönguæðum. Skógræktaráformin eru framkvæmdaleyfisskyld þar sem þau falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum, sbr. lið 1.07 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum sem tilgreinir „Nýræktun skóga á allt að 200 ha svæði sem breytir fyrri landnotkun“. Slíkar framkvæmdir er skylt að tilkynna sveitarstjórn til ákvörðunar um matsskyldu og þarf sú ákvörðun að liggja fyrir áður en unnt er að gefa út framkvæmdaleyfi.

Áður en skipulags- og umhverfisnefnd tekur afstöðu til matsskyldu er óskað eftir að framkvæmdaraðili geri nánari grein fyrir mögulegum umhverfisáhrifum framkvæmdanna með hliðsjón af viðmiðum í 2.viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. einnig leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar „Mat á umhverfisáhrifum - framkvæmdir í flokki C“, útg. 2015. Auk þess verði gerð grein fyrir hvernig skógræktaráformin falla að fyrri hugmynd umsækjandans um frístundabyggð sem samþykkt var að setja fram í tillögu að aðalskipulagi sem er í ferli.
Þegar þau gögn liggja fyrir verður tekin ákvörðun um matsskyldu og framkvæmdaleyfi.

4.Skerðingsstaðir Deiliskipulag

Málsnúmer 1803056Vakta málsnúmer

Skipulags- og umhverfisnefnd Grundarfjarðarbæjar fjallaði um skipulagslýsingu fyrir deiliskipulag á Skerðingsstöðum, á fundi sínum 17. október 2018 og samþykkti að hún yrði kynnt skv. 40. gr. skipulagslaga. Í kjölfarið var skipulagslýsingin auglýst í Fréttablaðinu 9. janúar 2019, í Jökli, bæjarblaði, 859. tölublaði, dags. 10. janúar 2019 og á vef Grundarfjarðarbæjar þann 9. janúar 2019.
Skipulagslýsingin var jafnframt send umsagnaraðilum og landeigendum nærliggjandi jarða til umsagnar og bárust tíu umsagnir og athugasemdir sem lagðar voru fyrir 202. fund skipulags- og umhverfisnefndar þann 29. júlí 2019.
Með tölvupósti dags. 5. september 2019 var framkvæmdaraðila/skipulagshöfundum boðið að veita umsögn um framkomnar athugasemdir. Svör bárust með minnisblaði skipulagshöfunda, Zeppelin arkitekta, til Grundarfjarðarbæjar dags. 26.9.2019.
Skipulags- og umhverfisnefnd hefur yfirfarið framkomnar athugasemdir og umsagnir skipulagshöfunda og sett fram afgreiðslu sína á einstökum athugasemdum sbr. hjálagt fylgiskjal. Nefndin beinir því til framkvæmdaraðila og skipulagshöfunda að móta deiliskipulag og vinna umhverfisskýrslu á grunni þeirrar afgreiðslu sem þar kemur fram.

5.Hjallatún 2 - skil á lóð

Málsnúmer 1608001Vakta málsnúmer

Dodds ehf. hafði til umráða lóð við Hjallatún 2 skv. lóðarleigusamningi dags. 24. júní 2005.

Með tölvupósti dagsettum 6. nóvember 2019 tilkynnti Dodds ehf. um skil á lóð að Hjallatúni 2.

Er hún því laus til úthlutunar.

6.Grundargata 82 og 90 - skil á lóðum

Málsnúmer 1911005Vakta málsnúmer

Almenna umhverfisþjónustan ehf. fékk úthlutað lóðum að Grundargötu 82 og 90 á 178. fundi skipulags- og umhverfisnefndar.
Með tölvupósti dagsettum 30. október 2019 tilkynnti Almenna umhverfisþjónustan ehf. um skil á lóðunum að Grundargötu 82 og 90.

Eru þær því lausar til úthlutunar.

7.Lausar lóðir í Grundarfjarðarbæ.

Málsnúmer 1604026Vakta málsnúmer

Lögð fram drög að yfirliti yfir lausar íbúðar- og iðnaðarlóðir í Grundarfjarðarbæ.
Farið yfir framlagt yfirlit um lausar íbúðar- og iðnaðarlóðir í Grundarfirði. Skipulags- og umhverfisnefnd felur embætti skipulags- og byggingarfulltrúa að ljúka við yfirlitsmynd í samræmi við umræður fundarins og birta á vef bæjarins.

8.Óleyfisframkvæmdir

Málsnúmer 1911018Vakta málsnúmer


Að gefnu tilefni er embætti skipulags- og byggingarfulltrúa falið að kanna hvort í gangi séu óleyfisframkvæmdir í sveitarfélaginu, sbr. 55. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki.

9.Hrannarstígur 5 - Umsókn um Byggingarleyfi, breyting

Málsnúmer 1908023Vakta málsnúmer

Á 204. fundi skipulags- og umhverfisnefndar frestaði nefndin erindinu og fól skipulags- og byggingarfulltrúa að fara í vettvangsheimsókn til að kanna aðstæður.
Byggingarfulltrúi fór ásamt slökkviliðsstjóra í vettvangsheimsókn þann. 30. október sl.
Skipulags- og byggingarfulltrúi greindi frá vettvangsskoðun sem farin var ásamt slökkviliðsstjóra að Hrannarstíg 5.
Skipulags- og byggingarfulltrúi gerði athugasemdir og beðið er eftir fullnægjandi gögnum til að afgreiða umsókn um byggingarleyfi.

10.Skipulagsdagurinn 2019

Málsnúmer 1911019Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.
Skipulags- og umhverfisnefnd vekur athygli á áhugaverðu erindi bæjarstjóra á Skipulagsdeginum 2019 sem haldinn var í Hörpu þann 8. nóvember síðastliðinn. Upptökur af Skipulagsdeginum má nálgast hér: https://www.skipulag.is/skipulagsstofnun/vidburdir/nr/1308
Fundargerð lesin upp og samþykkt. Fundargerð þessi er birt með fyrirvara um afgreiðslu í bæjarstjórn.

Fundi slitið - kl. 19:00.