Málsnúmer 2006005F

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn - 241. fundur - 10.09.2020

Allir tóku til máls.
 • .1 2001004 Lausafjárstaða
  Bæjarráð - 550 Lagt fram yfirlit yfir lausafjárstöðu.
 • Bæjarráð - 550 Lagt fram yfirlit yfir greitt útsvar janúar-júní 2020. Skv. yfirlitinu er greitt útsvar 0,3% lægra en á sama tímabili í fyrra.

  Bæjarstjóri sagði frá því að fyrirhugaður væri fundur fulltrúa sveitarfélaga með Skattinum, eftir verslunarmannahelgi, til að ræða óskir sveitarfélaga um haldbetri upplýsingagjöf Skattsins um útsvar sveitarfélaga.
 • Bæjarráð - 550 Lögð fram tillaga að viðbótarfjárveitingu vegna yfirbreiðslu yfir sundlaug, sem nauðsynlegt er að endurnýja.

  Bæjarráð samþykkir samhljóða að keypt verði yfirbreiðsla yfir sundlaug. Aukafjárframlagi verði mætt með lækkun annarra liða fjárfestingaáætlunar.
 • .4 1912003 Framkvæmdir 2020
  Bæjarráð - 550 Farið yfir helstu framkvæmdir.

  Bæjarstjóri sagði frá úttekt á ástandi gangstétta, stíga, tenginga o.fl. Marta Magnúsdóttir tók að sér að vinna með bænum að ástandsúttekt gangstétta, sem bæjarráð samþykkti nýlega að láta vinna.

  Ennfremur rætt um framkvæmdir á austanverðri Grundargötu og nokkur svæði innanbæjar, sem forstöðumenn hjá bænum og bæjarstjóri hafa áhuga á að planta í trjám. Bæjarstjóri hefur óskað eftir samstarfi við Skógræktarfélagið.
 • Bæjarráð - 550 Lögð fram tillaga að skiltastefnu Grundarfjarðarbæjar. Grundarfjarðarbær fékk styrk, til að vinna að öryggismálum (m.a. skiltastefnu) út frá Kirkjufelli og ferðafólki.

  Rætt hvar unnt sé að sinna öryggismálum ferðafólks með skilaboðum, m.a. á skiltum og hvar setja eigi slík skilti. Sett hefur verið upp skilti vegna öryggismála (viðvörunarskilti) við Kirkjufell. Rætt um næstu skilti sem væru endurnýjuð við innkomina í bæinn, við snúningsplan vestast og við hafnargarðinn við Suðurgarð.

  Bæjarráð samþykkir samhljóða skiltastefnu Grundarfjarðarbæjar.
 • Bæjarráð - 550 Framhald umræðu um jafnréttisáætlun bæjarins.

  Jafnréttisstofa hefur lagt hart að Grundarfjarðarbæ að skila inn endurskoðaðri jafnréttisáætlun á yfirstandandi kjörtímabili. Til stóð að ljúka þeirri vinnu í haust, að aflokinni yfirferð með forstöðumönnum stofnana bæjarins o.fl.
  Í ljósi erindis Jafnréttisstofu í tölvupósti dags. 6. júlí sl. er lagt til að fyrirliggjandi drög að jafnréttisáætlun verði samþykkt núna og send Jafnréttisstofu.

  Í samræmi við umræður bæjarráðs/jafnréttisnefndar á síðasta fundi sínum, er jafnframt lagt til að þeirri vinnu sem hafin var við umbætur á áætluninni, verði fram haldið og áætlunin sem nú er samþykkt verði endurskoðuð, með aðkomu forstöðumanna stofnana varðandi framkvæmd jafnréttismála.

  Samþykkt samhljóða.
  Bókun fundar Bæjarstjóri sagði frá því að Jafnréttisstofa hefði gert nokkrar athugasemdir við innsenda áætlun. Bæjarráð/jafnréttisnefnd muni fara yfir það á næsta fundi sínum.
 • Bæjarráð - 550 Í framhaldi af samþykkt bæjarstjórnar þann 14. maí sl. Starfsmaður var ráðinn með liðsinni Vinnumálastofnunar, en bærinn greiðir viðbótarframlag. Lagður fram útreikningur á framlagi miðað við mismunandi fjölda mánaða.

  Bæjarráð samþykkir samhljóða að greiða framlag í þrjá mánuði. Kostnaður verði færður milli liða í launaáætlun bæjarins.

 • Bæjarráð - 550 Lögð fram verkefnislýsing vegna aðalskipulags Reykhólahrepps, sem send var til umsagnar nágrannasveitarfélaga og gefinn frestur til umsagna til 10. ágúst nk.

  Bæjarráð óskar eftir umsögn frá umhverfis- og skipulagsnefnd um erindið.

  Samþykkt samhljóða.
 • Bæjarráð - 550 Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) hefur lokið við frumdrög að markaðsgreiningu á heildsölumörkuðum fyrir staðaraðgang með fasttengingu og miðlægan aðgang með fasttengingu fyrir fjöldaframleiddar vörur.

  Markaðsgreiningin er grundvöllur ákvörðunar um það hvort leggja skuli á, viðhalda eða fella niður sérstakar kvaðir á fjarskiptafyrirtæki sem útnefnd hafa verið með umtalsverðan markaðsstyrk.

  Hefur stofnunin óskað eftir viðbrögðum fjarskiptafyrirtækja og annarra hagsmunaaðila við þeim frumdrögum sem hér eru lögð fyrir bæjarráð.

  ---
  Nú er lokið lagningu ljósleiðaranets í dreifbýli Grundarfjarðarbæjar og tengingar komnar á í dreifbýli víðast hvar á landinu.

  Bæjarráð Grundarfjarðarbæjar telur mikilvægt að skapað verði umhverfi sem styður við áframhaldandi uppbyggingu ljósleiðaranets í þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni, til að ekki skerðist enn frekar samkeppnisstaða þeirra gagnvart höfuðborgarsvæðinu. Bæjarráð hvetur Póst- og fjarskiptastofnun til þess að leggja ekki kvaðir á fjarskiptafyrirtæki sem gætu verið hamlandi fyrir frekari uppbyggingu á landsbyggðinni.

  Mikilvægt er að skapað verði umhverfi sem styður við áframhaldandi uppbyggingu í þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni í samræmi við stefnu Alþingis í fjarskiptum fyrir árin 2019-2033, þar sem stefnt er að því að ljósleiðaravæðing verði áfram forgangsverkefni og að ljósleiðaravæðingu allra lögheimila og vinnustaða á Íslandi verði lokið árið 2025.

  Samþykkt samhljóða.

 • Bæjarráð - 550 Lagður fram til kynningar undirritaður samningur við tryggingafélagið VÍS, sem gerður er á grunni niðurstöðu úr útboði á tryggingamálum bæjarins.
 • Bæjarráð - 550 Lögð fram til kynningar fundargerð 161. fundar stjórnar Heilbrigðisnefndar Vesturlands sem haldinn var 27. maí sl.
 • Bæjarráð - 550 Lögð fram til kynningar tilkynning um landsfund um jafnréttismál sveitarfélaga og 20 ára afmælisráðstefnu Jafnréttisstofu sem haldin verða á Akureyri 15. og 16. september í samstarfi Akureyrarbæjar, Jafnréttisstofu og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
 • Bæjarráð - 550 Lagt fram til kynningar bréf félags- og barnamálaráðherra dags 22. júní sl., um aukið félagsstarf fyrir fullorðið fatlað fólk sumarið 2020 vegna Covid-19.
 • Bæjarráð - 550 Lagt fram til kynningar fréttabréf Skipulagsstofnunar, Torgið, sem kemur út tvisvar á ári og er ætlað að miðla upplýsingum um starf Skipulagsstofnunar og kynna um leið nýjungar og fagleg efni á sviði skipulagsmála.
 • Bæjarráð - 550 Lagt fram til kynningar nýtt götukort Grundarfjarðarbæjar 2020.
 • Bæjarráð - 550 Lagt fram til kynningar skjal Þjóðskrár Íslands með töflu eftir sveitarfélögum, sem sýnir íbúafjölda 1. desember 2018 og 2019, og 1. júlí 2020 og mismun þar á milli. Íbúafjöldi 1. des. 2018 var 876, fjöldi íbúa 1. des. 2019 var 877, en íbúar þann 1. júlí 2020 voru 874.