Málsnúmer 2103027

Vakta málsnúmer

Bæjarráð - 566. fundur - 15.04.2021

Lagður fram ársreikningur Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2020. Bæjarráð samþykkir með áritun sinni að vísa ársreikningnum til bæjarstjórnar og telst hann tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Bæjarstjórn - 248. fundur - 15.04.2021

Jónas Gestur Jónasson, lögg. endurskoðandi og Marinó Mortensen, frá Deloitte, sátu fundinn gegnum fjarfundarbúnað undir þessum lið. Þeir fóru yfir helstu tölur í ársreikningi 2020 við fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Allir tóku til máls.

Rekstrartekjur samstæðunnar námu 1.220 millj. kr., en endurskoðuð áætlun gerði ráð fyrir 1.183 millj. kr. Rekstrartekjur vegna A-hluta námu 1.059 millj. kr. en áætlun gerði ráð fyrir 1.026 millj. kr.

Rekstrarniðurstaða samkvæmt samanteknum ársreikningi A og B hluta var jákvæð um 6,8 millj. kr., en rekstarafkoma A hluta var neikvæð um 6,3 millj. kr. Fjárhagsáætlun með viðauka gerði ráð fyrir 7,2 millj. kr. jákvæðri niðurstöðu. Rekstrarafkoma ársins er 0,4 millj. kr. lakari en endurskoðuð áætlun gerði ráð fyrir.

Heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins námu 1.883 millj. kr. og skuldaviðmið 119,37% en var 113,21% árið áður.

Eigið fé sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum ársreikningi var 937,5 millj. kr. í árslok 2020 og eiginfjárhlutfall var 33,48% en var 34,81% árið áður.

Veltufé frá rekstri í samanteknum ársreikningi var 204,6 millj. kr. og handbært fé í árslok 135,3 millj. kr., en var 19,4 millj. kr. árið áður.

Samþykkt samhljóða að vísa ársreikningi 2020 til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Gestir

  • Jónas Gestur Jónasson - mæting: 16:30
  • Marinó Mortensen - mæting: 16:30

Bæjarráð - 567. fundur - 29.04.2021

Lagt fram yfirlit um heildarfjölda stöðugilda hjá Grundarfjarðarbæ í árslok og samkvæmt ársreikningum 2017, 2018, 2019 og 2020 eftir deildum. Sýndur er mismunur milli ára.

Heildarfjöldi stöðugilda var þannig:

2017: 60,8
2018: 61,9
2019: 61,5
2020: 65,6

Árið 2020 voru fjórir starfsmenn ráðnir í samtals 1,25 stöðugildi á ársgrundvelli í ráðningarátaki og námsmannastörfum sem styrkt voru af Vinnumálastofnun, með greiðslu meirihluta launa til bæjarins.

Árin 2018-2020 voru að jafnaði einn starfsmaður hvert ár í námsleyfi grunnskólakennara sem teljast með stöðugildum, en á móti greiðir Námsleyfasjóður bænum allan launakostnað.

Eftir standa aukin stöðugildi 2020 m.v. 2019 í grunnskóla 1,8, í leikskóla 1,4, markaðs- og menningarmál 0,7, verkamenn og verkstjórn 0,4.

Fækkun er á bæjarskrifstofu um 0,24 stöðugildi og um 0,24 í Sögumiðstöð.


Bæjarstjórn - 249. fundur - 11.05.2021

Jónas Gestur Jónasson lögg. endurskoðandi og Marinó Mortensen frá Deloitte sátu fundinn undir þessum lið.

Þeir kynntu ársreikning 2020, sem tekinn er til síðari umræðu, endurskoðunarskýrslu og samanburð á ársreikningum sveitarfélaga á Snæfellsnesi fyrir árið 2020.

Allir tóku til máls.

Ársreikningur Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2020 samþykktur samhljóða.

Gestir

  • Marinó Mortensen - mæting: 17:30
  • Jónas Gestur Jónasson - mæting: 17:30