Málsnúmer 2403036

Vakta málsnúmer

Bæjarráð - 619. fundur - 11.04.2024

Lagður fram ársreikningur Grundarfjarðarbæjar, samstæðu og sjóða fyrir árið 2023.

Bæjarráð samþykkir með áritun sinni að vísa ársreikningnum til bæjarstjórnar og telst hann tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Bæjarstjórn - 284. fundur - 11.04.2024

Lagðir fram ársreikningar samstæðu og sjóða vegna ársins 2023 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Jónas Gestur Jónasson, lögg. endurskoðandi og Marinó Mortensen, frá Deloitte, sátu fundinn undir þessum lið. Þeir fóru yfir helstu tölur í ársreikningi 2023.

Allir tóku til máls.

Rekstrartekjur samstæðunnar námu 1.689 millj. kr., en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 1.589 millj. kr. Rekstrartekjur A-hluta námu 1.424 millj. kr. en áætlun gerði ráð fyrir 1.363 millj. kr.

Rekstrarniðurstaða samkvæmt samanteknum ársreikningi A og B hluta var jákvæð um 51,0 millj. kr. Fjárhagsáætlun samstæðu með viðauka gerði ráð fyrir 6,1 millj. kr. jákvæðri niðurstöðu. Sé litið til A hluta eingöngu, þá er rekstarafkoma A-hluta var jákvæð á árinu um 5,8 millj. kr.

Eigið fé sveitarfélagsins í árslok 2023 nam 1.131,2 millj. kr. skv. efnahagsreikningi, þar af nam eigið fé A-hluta 803,6 millj. kr. Eiginfjárhlutfall var 31,45%, en var 32,76% árið áður.

Heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins námu 2.023,5 millj. kr., en námu 1.905,4 millj. kr. árið 2022. Skuldahlutfall skv. reglum um fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga er 93,0% í samanteknum ársreikningi, en var 97,7% árið 2022. Hjá A-hluta var hlutfallið 86,4%, en var 93,8% á árinu 2022.

Veltufé frá rekstri í samanteknum ársreikningi var 298,5 millj. kr. og handbært fé í árslok 111,0 millj. kr., en var 86,8 millj. kr. árið áður.

Samþykkt samhljóða að vísa ársreikningi 2023 til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Gestir

  • Marinó Mortensen - mæting: 17:30
  • Jónas Gestur Jónasson - mæting: 17:30

Hafnarstjórn - 11. fundur - 29.04.2024

Ásreikningur Grundarfjarðarhafnar 2023 lagður fram til afgreiðslu.Ársreikningur bæjar og hafnar hefur verið ræddur við fyrri umræðu í bæjarstjórn, en síðari umræða fer fram 7. maí nk.Á árinu 2023 var landaður afli 17.203 tonn í 807 löndunum. Árið 2022 var landað 27.112 tonnum í 1.074 löndunum en árið 2021 var landað 23.677 tonnum í 1.032 löndunum.Samkvæmt ársreikningnum eru heildartekjur hafnarsjóðs 188,5 millj. kr. árið 2023, en voru um 203,5 millj. kr. árið 2022 og um 141 millj. kr. árið 2021.

Rekstrargjöld, þar með talin laun, voru 113,5 millj. kr. en voru 97,6 millj. kr. árið 2022.

Afskriftir fastafjármuna voru 13,9 millj. kr., samanborið við 12,8 millj. kr. árið 2022. Að teknu tilliti til afskriftanna er rekstrarniðurstaða hafnarsjóðs jákvæð um 61,1 millj. kr. árið 2023, en var jákvæð um tæpar 93 millj. kr. árið 2022.

Fjárfest var fyrir tæpar 44 millj. kr. á árinu. Fjárfestingar síðustu ára voru 40,6 millj. kr. árið 2022, tæpar 42 millj. kr. árið 2021, 133,5 millj. kr. árið 2020 og 121,3 millj. kr. árið 2019, eða samtals rúmar 381 millj. kr. síðustu fimm árin.

Höfnin er skuldlaus.

Ársreikningur Grundarfjarðarhafnar 2023 samþykktur samhljóða af hafnarstjórn.

Hafnarstjórn lýsir ánægju með að niðurstaða ársins er umfram áætlun ársins.

Bæjarstjórn - 285. fundur - 07.05.2024

Jónas Gestur Jónasson lögg. endurskoðandi og Marinó Mortensen frá Deloitte sátu fundinn undir þessum lið.

Þeir kynntu ársreikning Grundarfjarðarbæjar 2023, sem tekinn er til síðari umræðu, endurskoðunarskýrslu og samanburð á ársreikningum og ýmsum kennitölum sveitarfélaga á Snæfellsnesi fyrir árið 2023.

Allir tóku til máls.

Ársreikningur Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2023 samþykktur samhljóða.

Gestir

  • Jónas Gestur Jónasson - mæting: 17:30
  • Marinó Mortensen - mæting: 17:30