Málsnúmer 2204002

Vakta málsnúmer

Bæjarstjórn - 259. fundur - 07.04.2022

Jónas Gestur Jónasson, lögg. endurskoðandi og Marinó Mortensen, frá Deloitte, sátu fundinn undir þessum lið. Þeir fóru yfir helstu tölur í ársreikningi 2021 við fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Allir tóku til máls.

Rekstrartekjur samstæðunnar námu 1.316 millj. kr., en endurskoðuð áætlun gerði ráð fyrir 1.245 millj. kr. Rekstrartekjur vegna A-hluta námu 1.097 millj. kr. en áætlun gerði ráð fyrir 1.057 millj. kr.

Rekstrarniðurstaða samkvæmt samanteknum ársreikningi A og B hluta var jákvæð um 29,5 millj. kr., en rekstarafkoma A hluta var neikvæð um 38,7 millj. kr. Fjárhagsáætlun samstæðu með viðauka gerði ráð fyrir 14,0 millj. kr. jákvæðri niðurstöðu. Rekstrarafkoma ársins er því 15,5 millj. kr. betri en endurskoðuð áætlun gerði ráð fyrir.

Heildarskuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins námu 1.884 millj. kr., en námu 1.883 millj. kr. árið 2020. Skuldaviðmið er 111,66% en var 119,37% árið 2020.

Eigið fé sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum ársreikningi var 963,9 millj. kr. í árslok 2021 og eiginfjárhlutfall var 32,24% en var 33,48% árið áður.

Veltufé frá rekstri í samanteknum ársreikningi var 180,8 millj. kr. og handbært fé í árslok 103,6 millj. kr., en var 135,3 millj. kr. árið áður.

Samþykkt samhljóða að vísa ársreikningi 2021 til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarráð - 587. fundur - 26.04.2022

Lagður fram ársreikningur Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2021.
Bæjarráð samþykkir með áritun sinni að vísa ársreikningnum til bæjarstjórnar og telst hann tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Hafnarstjórn - 18. fundur - 28.04.2022

Ársreikningur Grundarfjarðarhafnar 2021 lagður fram.
Samkvæmt ársreikningnum eru heildartekjur 141 millj. kr., en árið 2020 voru tekjurnar 97 millj. kr.

Laun og önnur rekstrargjöld voru tæpar 63 millj. kr., en voru tæpar 62 millj. kr. árið 2020. Þar af var viðhald fasteigna 3,9 millj. kr. samanborið við 15,7 millj.kr. árið 2020. Afskriftir fastafjármuna eru rúmar 12 millj. kr., samanborið við 9,5 millj. kr. árið 2020. Að teknu tilliti til fjármagnsgjalda að fjárhæð 0,25 millj. kr. er rekstrarniðurstaða hafnarsjóðs jákvæð um rétt tæpar 66 millj. kr. árið 2021, en var jákvæð um 25,4 millj. kr. árið 2020.

Fjárfest var fyrir tæpar 42 millj. kr. árið 2021, en fyrir 133,5 millj. kr. árið 2020 og 121,3 millj. kr. árið 2019, eða samtals fyrir um 297 millj. kr. síðustu þrjú árin.

Þrátt fyrir þessar miklu fjárfestingar er höfnin skuldlaus frá og með mars 2022.

Ársreikningur Grundarfjarðarhafnar 2021 samþykktur samhljóða af hafnarstjórn.

Hafnarstjórn lýsir ánægju með góða niðurstöðu ársins 2021.

Hafnarstjórn þakkar hafnarstjóra trausta og góða stjórnun hafnarinnar.

Bæjarstjórn - 260. fundur - 03.05.2022

Jónas Gestur Jónasson lögg. endurskoðandi og Marinó Mortensen frá Deloitte sátu fundinn undir þessum lið.

Þeir kynntu ársreikning Grundarfjarðarbæjar 2021, sem tekinn er til síðari umræðu, endurskoðunarskýrslu og samanburð á ársreikningum og ýmsum kennitölum sveitarfélaga á Snæfellsnesi fyrir árið 2021.

Auk þess kynnti Jónas Gestur samantekt sem hann gerði að beiðni bæjarstjóra um áhrif verðbólgu, sem nú er í sögulegum hæðum, 7,2% í dag, og hver áhrifin gætu orðið á skuldir og rekstur Grundarfjarðarbæjar.

Allir tóku til máls.

Ársreikningur Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2021 samþykktur samhljóða.

Jónasi Gesti og Marinó var þökkuð koman á fundinn og greinargóð yfirferð og upplýsingar. Viku þeir hér af fundinum.