9. fundur 06. apríl 2020 kl. 16:15 - 18:10 á fjarfundi
Nefndarmenn
  • Björg Ágústsdóttir (BÁ) formaður
  • Runólfur Guðmundsson (RUG)
  • Sólrún Guðjónsdóttir (SG)
  • Hafsteinn Garðarsson (HG) hafnarstjóri
Fundargerð ritaði: Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri
Dagskrá
Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

Fundurinn er fjarfundur, haldinn skv. heimild í samþykkt bæjarstjórnar þann 12. mars sl. og nýsamþykktum lögum um breytingu á sveitarstjórnarlögum.

1.Hafnargerð 2019-2020, Lenging Norðurgarðs

Málsnúmer 1901030Vakta málsnúmer

Hafnarstjóri fór yfir stöðu framkvæmda og rætt var um næstu áfanga.

Framkvæmdir við lengingu Norðurgarðs; keyrsla á görðum hefur gengið mjög vel, en rekstur stálþils hefur gengið erfiðlega vegna óhagstæðs veðurfars síðustu vikurnar.

Framkvæmdir við gerð sjóvarnar á hafnarsvæði, austan við Nesveg, sem einnig er í gangi, hefur gengið vel.

Ofangreindir áfangar halda áfram, í samræmi við gerða verksamninga.
Næsti áfangi er þekja, lagnir og raforkuvirki á lengdum Norðurgarði; áætlaður tími útboðs er í maí nk.

Vegna eðlis hafnarframkvæmdanna er lítið svigrúm til að breyta verkhraða, m.t.t. tekna og ástands í samfélaginu, sbr. m.a. lið nr. 3 á dagskrá fundarins.

2.Sjóvörn og landfylling austan Nesvegar og á Framnesi

Málsnúmer 1912017Vakta málsnúmer

Vísað til umræðu um þennan lið undir lið 1. á dagskrá fundarins.

3.Fjárhagsáætlun Grundarfjarðarhafnar 2020

Málsnúmer 1911022Vakta málsnúmer

Farið var yfir niðurstöður rekstrar og fjárfestinga árið 2019 og rekstrartölur fyrstu þrjá mánuði ársins 2020.

Tekjur hafnarinnar árið 2019 voru rúmar 111 millj. kr., sem er vel yfir áætlun ársins. Gjöld eru rúmar 57 millj. kr., eða um 9 millj. kr. umfram áætlun og skýrist að mestu af auknum launakostnaði vegna meiri umsvifa hafnarinnar og viðhalds.
Afkoma eftir afskriftir og fjármagnsliði er 46,5 millj. kr.
Hafnarstjórn lýsir yfir ánægju með þessa niðurstöðu.

Tekjur hafnarinnar fyrstu þrjá mánuði þessa árs eru nánast þær sömu og fyrstu þrjá mánuði ársins 2019. Það er ánægjulegt, þegar haft er í huga tíðarfar síðustu mánaða og ástandið í samfélaginu.

Rætt var um stöðu og horfur, hvað varðar tekjur hafnarinnar 2020.
Búast má við lækkun tekna hafnarinnar á yfirstandandi ári, einkum þá af skemmtiferðaskipum, vegna áhrifa Covid-19. Enn er þó mikil óvissa um þróun mála.
Hafnarstjóri sagði frá því að nokkrar afbókanir hefðu þegar borist frá skipafélögum, en þær stæðu ekki í beinu sambandi við áhrif vegna Covid-19.

Hafnarstjóri kynnti yfirlit um framkvæmdir, aðrar en lengingu Norðurgarðs, og viðhaldsverkefni sem brýn eru. Ástand þekju á Norðurgarði hefur farið hratt versnandi og er nú svo komið að viðgerð verður ekki slegið mikið lengur á frest. Farið yfir tölur um áætlaðan kostnað við endurbætur á þekju og á öðrum liðum, eins og t.d. þaki hafnarhúss sem er orðið brýnt að skipta um. Til nánari skoðunar og úrvinnslu hjá hafnarstjóra, tekið fyrir á næsta fundi hafnarstjórnar.


4.Grundarfjarðarhöfn - Leiðbeiningar fyrir hafnir vegna Covid-19

Málsnúmer 2003033Vakta málsnúmer

Grundarfjarðarhöfn er skilgreind sóttvarnarhöfn og hefur tekið þátt í samráði við landlækni.
Lagt fram til kynningar.

5.Faxaflóahafnir sf. - Áríðandi skyldulesning, 06.03.20. COVID-19

Málsnúmer 2003017Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

6.Hafnasamband Íslands - Fundargerð 419. fundar stjórnar

Málsnúmer 2002030Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

7.Hafnasamband Íslands - Fundargerð 420. fundar stjórnar

Málsnúmer 2003005Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

8.Fiskistofa - Góður árangur í eftirliti með skráningu á afla

Málsnúmer 2003022Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

9.Samgöngustofa - Reglugerð um takmarkanir fyrir ferðamenn utan Schengen

Málsnúmer 2003036Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

10.Hafnasamband Íslands - Upplýsingar frá Landhelgisgæslu Íslands

Málsnúmer 2003037Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.
Fundargerð var sýnd á sameiginlegum skjá fundarmanna, lesin upp og samþykkt í heyranda hljóði, auk þess sem rafrænt samþykki fundarmanna við fundargerðinni lá fyrir.

Fundi slitið - kl. 18:10.