167. fundur 14. desember 2022 kl. 18:00 - 20:05 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
 • Loftur Árni Björgvinsson (LÁB) formaður
 • Davíð Magnússon (DM)
 • Hólmfríður Hildimundardóttir (HH)
 • Anna Rafnsdóttir (AR)
 • Guðbrandur Gunnar Garðarsson (GGG)
Starfsmenn
 • Björg Ágústsdóttir (BÁ) bæjarstjóri
Fundargerð ritaði: Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri
Dagskrá
Formaður setti fund og bauð fundarmenn og gesti velkomna.
Gengið var til dagskrár.

1.Málefni leikskólans

Málsnúmer 2207006Vakta málsnúmer

Gestir fundarins voru boðnir velkomnir.
Ingibjörg leikskólastjóri sagði frá því hvað væri brýnast í leikskólastarfinu núna. Ingibjörg, Gunnþór og Erla sögðu ennfremur frá vinnu við markvissa uppbyggingu á innra starfi í leikskólanum, en sl. vor byrjaði skólinn að innleiða gæðaviðmið um leikskólastarf. Gæðaviðmið eru eins konar uppskrift að góðu leikskólastarfi sem hver skóli gerir að sínum. Gæðaráð hefur verið skipað, en í því sitja m.a. fulltrúar foreldra og starfsfólks. Gæðaráð kemur m.a. að innra mati á leikskólastarfi.

Rætt var sérstaklega um inntöku nýrra barna á fyrri hluta næsta árs. Ingibjörg leikskólastjóri sagði frá því að sótt hefur verið um leikskóladvöl fyrir um 10-12 börn sem verða eins árs, á vorönn 2023. Þar er um að ræða umtalsverða fjölgun barna á þessum aldri.
Rætt var um aðstöðu, mönnun og fyrirkomulag til að mæta þessum umsóknum og fóru Ingibjörg og Gunnþór yfir þær viðræður sem átt hafa sér stað undanfarið milli skólastjórnenda um leiðir í þessum efnum. Bæjarstjóri sagði frá skoðun á aðstöðumálum og kostnaði.

Skólanefnd lýsir yfir stuðningi við áframhaldandi vinnu sem miðar að því að geta tekið sem flest eins árs börn inn, í samræmi við óskir foreldra.

Bæjarstjóri sagði frá því að unnið er að breytingum í eldhúsmálum/mötuneyti leikskólans.

Gestir

 • Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson, ráðgjafi hjá Ásgarði - mæting: 18:00
 • Margrét Sif Sævarsdóttir, verðandi leikskólastjóri - mæting: 18:00
 • Ingibjörg E. Þórarinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri - mæting: 18:00
 • Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, ráðgjafi hjá Ásgarði - mæting: 18:00

2.Foreldraráð Leikskólans Sólvalla - Erindi til skólanefndar

Málsnúmer 2212013Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi foreldraráðs Leikskólans Sólvalla í bréfi dags. 16. nóvember sl. varðandi starfsemi og aðstæður leikskólans.
Rætt um hlutverk foreldraráða, en þau skulu starfa við alla leik-, grunn- og framhaldsskóla. Foreldraráð leikskóla starfar skv. 11. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008.

Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og skólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans, fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Framlagt bréf nýs foreldraráðs var yfirfarið og efni þess rætt.

Skólanefnd þakkar foreldraráði fyrir erindið og fyrir áhuga ráðsins á því að "starfa á faglegum nótum með það að markmiði að styðja vel við bakið á leikskólanum", eins og fram kemur í erindinu.

Bæjarstjóra var falið að svara erindinu í samræmi við umræður fundarins.


Þeim Erlu og Gunnþóri var þakkað fyrir komuna á fundinn og fyrir góðar upplýsingar.

Gestir

 • Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, ráðgjafi hjá Ásgarði
 • Ingibjörg E. Þórarinsdóttir aðstoðarleikskólastjóri
 • Margrét Sif Sævarsdóttir, verðandi leikskólastjóri
 • Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson, ráðgjafi hjá Ásgarði

3.Fjárhagsáætlun 2023

Málsnúmer 2209022Vakta málsnúmer

Bæjarstjóri kynnti tillögu að fjárfestingaáætlun 2023 fyrir þær stofnanir sem undir skólanefnd heyra, þ.e. húsnæði og lóðir leikskóla og grunnskóla, auk íþróttahúss. Hún kynnti einnig að fjármunir væru áætlaðir í vinnu við endurskoðun skólastefnu/setningu nýrrar menntastefnu, en vinna við hana hefst á nýju ári.

Fjárhagsáætlun verður afgreidd við 2. umræðu í bæjarstjórn á morgun, 15. desember.

4.Samband íslenskra sveitarfélaga - Úthlutun úr Námsgagnasjóði 2022

Málsnúmer 2211004Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga dags. 18. október 2022 um úthlutun úr Námsgagnasjóði fyrir skólaárið 2022-2023.

Námsgagnasjóður hefur það hlutverk að leggja grunnskólum til fé til námsgagnakaupa´og miðast greiðsla fyrir hvern grunnskóla við fjölda skráðra nemenda. Verja skal úthlutuðum fjármunum til kaupa á námsgögnum frá lögaðilum öðrum en Menntamálastofnun og skulu námsgögnin samrýmast markmiðum aðalnámskrár grunnskóla.

Árið 2022 hefur Námsgagnasjóður 72,5 millj. kr. til ráðstöfunar og Grundarfjarðarbær fær 156.000 kr. fyrir yfirstandandi skólaár.
Þeim Ingibjörgu og Margréti Sif var þakkað fyrir komuna á fundinn og fyrir góðar umræður.
Lokið var við fundargerð eftir fund og rafræns samþykkis aflað frá nefndarmönnum.

Fundi slitið - kl. 20:05.