250. fundur 26. júní 2023 kl. 16:30 - 18:30 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
  • Bjarni Sigurbjörnsson (BS) formaður
  • Signý Gunnarsdóttir (SG)
  • Davíð Magnússon (DM)
  • Heiðrún Hallgrímsdóttir (HH)
Starfsmenn
  • Þuríður Gía Jóhannesdóttir (ÞGJ) starfsmaður umhverfis- og skipulagssviðs
Fundargerð ritaði: Þuríður Gía Jóhannesdóttir starfsmaður umhverfis- og skipulagssviðs
Dagskrá
Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.Sæból 31-31c klæðning á raðhúsi

Málsnúmer 2306018Vakta málsnúmer

Lögð er fram fyrirspurn vegna klæðningar á raðhúsi við Sæból 31-31c. Húseigendur hafa í hyggju að klæða húsið með grárri aluzink klæðningu. Byggingarfulltrúi telur málið falla undir gr. 2.3.4 í byggingareglugerð nr. 112/2012 en þar sem húsið er ekki á deiliskipulögðu svæði vísaði byggingarfulltrúi málinu til skipulags- og umhverfisnefndar.
Skipulags- og umhverfisnefnd telur fyrirhugaða breytingu vera óverulega skv. 2.3.4 gr. byggingarreglugerðar og ekki skerða hagsmuni nágranna. Breytingin kallar því ekki á grenndarkynningu skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

2.Borgarbraut 17, íþróttahús tæknirými - umsókn um byggingarleyfi

Málsnúmer 2306021Vakta málsnúmer

Grundarfjarðarbær óskar eftir samþykki fyrir undanþágu frá gr. 5.8.4 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 með vísun í gr. 5.8.2 vegna mögulegrar stækkunar á tæknirými með viðbyggingu við neðri hæð íþróttamiðstöðvar um samtals 10-20 m2. Koma þarf fyrir spenni í rýminu og tengingu við nýja heimtaug í tengslum við varmaskipti.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir fyrir sitt leyti að veita undanþágu frá gr. 5.8.2 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 um óverulega breytingu á deiliskipulagi með vísun í gr. 5.8.4. Nefndin felur byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi að öllum skilyrðum uppfylltum, sbr. byggingarreglugerð nr. 112/2012 m.s.br., með fyrirvara um afgreiðslu málsins í bæjarstjórn. Verði síðar talið nauðsynlegt að koma spenninum fyrir annarsstaðar á lóðinni, felur nefndin umhverfis- og skipulagssviði að leysa það mál með viðeigandi aðilum innan þessarar undanþáguheimildar.

3.Sæból 44 - umsókn um byggingarleyfi fyrir bílskúr

Málsnúmer 2305011Vakta málsnúmer

Lögð er fram að nýju umsókn um færslu og stækkun á byggingarreit fyrir bílskúr við parhús við Sæból 44 og hækkun bílskúrsins til samræmis við hæð íbúðarhússins.

Málið var tekið fyrir á 248. fundi skipulags- og umhverfisnefndar, sem taldi framlögð gögn þá ófullnægjandi, þar með talið uppáskrifað samþykki annarra eigenda hússins. Jafnframt taldi nefndin teikningar ófullnægjandi og óskaði eftir nánari upplýsingum um hvers konar viðbyggingu væri að ræða, þ.e.a.s. hvort um væri að ræða byggingu bílskúrs eða stækkun á íbúð.

Samkvæmt framlögðum teikningum, sem fyrir þessum fundi liggja, er um að ræða færslu og stækkun á bílskúrsreit skv. aðaluppdrætti frá Húsnæðisstofnun ríkisins árið 1984. Til stendur að byggja bílskúrinn eftir endilöngum gafli hússins og hækka til samræmis við hæð íbúðarhússins. Byggt verður fyrir glugga á barnaherbergi og baðherbergi. Fullnaðarteikningar liggja ekki fyrir en óskað er eftir samþykki nefndarinnar til þess að grenndarkynna framlögð gögn.

Umsókninni fylgir samþykki eigenda hins hluta parhússins (44a) fyrir breytingunni, með fyrirvara um að ekki felist þó í því bindandi samþykki fyrir samskonar breytingu á þeirra eignarhluta.

Þar sem húsið stendur á ódeiliskipulögðum reit, vísaði byggingarfulltrúi málinu til skipulags- og umhverfisnefndar.
Skipulags- og umhverfisnefnd felur byggingarfulltrúa að óska eftir hefðbundnum grenndarkynningargögnum, þ.m.t. afstöðumynd, útlitsteikningum og grunnmynd. Að þeim skilyrðum uppfylltum, felur nefndin skipulagsfulltrúa að grenndarkynna fyrirhugaða breytingu á bílskúr í samræmi við 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum Sæbóls 44a, 42, 37 og 35 og Grundargötu 56.

Að grenndarkynningu lokinni og að því gefnu að athugasemdir berist ekki, felur nefndin byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi sbr. 2.3.4. gr. í byggingarreglugerð nr. 112/2012, m.s.br.

Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri sat fundinn að hluta til undir lið nr. 4.

4.Nesvegur 21 - Breyting á húsnæði

Málsnúmer 2211016Vakta málsnúmer

Sótt er um að breyta hluta eldra atvinnuhúsnæðis við Nesveg 21 (mhl. 020101) í gistiheimili. Húsnæðinu verður skipt upp í þrjár einingar. Hvert gistirými verður sér brunahólf með sér salernisaðstöðu. Inngangar verða að austan- og norðanverðu.

Í Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039 er lóðin á svæði sem skilgreint er sem athafnasvæði (AT-1). Á svæðinu er í dag ýmiskonar starfsemi, þ.m.t. ferðaþjónusta og gisting. Í almennum skilmálum fyrir svæðið segir m.a. að vegna legu svæðisins í beinu framhaldi af miðbæ og vegna staðsetningar þess við ströndina með frábæru útsýni yfir fjörðinn og á Kirkjufellið, sé það tilvalið fyrir frekari uppbyggingu í ferðaþjónustu.

Þar segir einnig að á svæðinu sé gert ráð fyrir ýmiskonar atvinnustarfsemi sem falli undir landnotkunarflokkinn athafnasvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþjónusta heimil á svæðinu í samræmi við áherslur undir „Markmið og leiðir“. Fram kemur að nánari útfærsla blöndunar og byggðarmynsturs verði ákveðin í deiliskipulagi.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir fyrir sitt leyti breytta notkun úr atvinnuhúsnæði í gistiheimili. Nefndin telur að umrædd breyting samræmist áformum í núgildandi aðalskipulagi, breytingartillögu aðalskipulags sem nú er í auglýsingaferli og deiliskipulagi því sem í vinnslu er. Þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag, felur nefndin skipulagsfulltrúa að grenndarkynna framkvæmdina í samræmi við 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóarhöfum Sólvalla 8, 10 og 16 og Nesvegar 14 og 19. Að grenndarkynningu lokinni og að því gefnu að athugasemdir berist ekki, felur nefndin byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi sbr. 2.3.4. gr. í byggingarreglugerð nr. 112/2012, m.s.br.

5.Deiliskipulag Ölkeldudals 2020-2022 og kærumál 2023

Málsnúmer 2206012Vakta málsnúmer

Lögð er fram til kynningar niðurstaða Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála dags. 8. júní 2023 vegna kæru er barst vegna breytingar á deiliskipulagi Ölkeldudals. Úrskurðarnefnd hafnar kröfu kærenda um ógildingu á ákvörðun bæjarstjórnar frá 24. nóvember 2022 um samþykkta deiliskipulagsbreytingu.
Lagt fram til kynningar.

6.Breyting á deiliskipulagi athafna- og iðnaðarsvæðis vestan Kvernár (austurhluti)

Málsnúmer 2101038Vakta málsnúmer

Lögð fram til afgreiðslu samantekt umsagna sem bárust á auglýsingartíma tillögunnar ásamt tillögu að svörum í samræmi við 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Tillagan felur í sér um 1800 m2 stækkun á deiliskipulagssvæðinu til suðurs og breytingar á og við götuna Hjallatún, þ.m.t. breytingar á breidd götunnar, lóðastærðum, lóðanúmerum, byggingarreitum og gönguleiðum.

Tillagan var samþykkt í bæjarstjórn þann 13. apríl 2023 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Hún var auglýst 10. maí 2023 með athugasemdafresti til og með 23. júní 2023. Kynningarfundur var haldinn þann 8. júní sl.

Engar athugasemdir bárust við tillöguna. Umsagnir bárust frá: Mílu, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Minjastofnun, Umhverfisstofnun, Vegagerðinni og RARIK. Umsagnir bárust ekki frá Veitum og Slökkviliði Grundarfjarðar.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir fyrir sitt leyti framlagða samantekt umsagna og felur skipulagsfulltrúa að senda breytingartillöguna til yfirferðar Skipulagsstofnunar í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

7.Þórdísarstaðir - ósk um óverulega breytingu á aðalskipulagi

Málsnúmer 2306022Vakta málsnúmer

Lögð fram til afgreiðslu umsókn Dísarbyggðar ehf. um breytingu á aðalskipulagi vegna uppbyggingar á Þórdísarstöðum í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í því að a) bæta við gistirýmum fyrir allt að 12 gesti í fyrirhugaðri þjónustubyggingu (núv. hesthúsi og hlöðu) og b) heimild til þess að hækka smáhýsi til útleigu úr lágreistum húsum í allt að tveggja hæða sem megi vera allt að 65 m2.

Skv. Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039 er svæðið skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði (VÞ-2). Þar er heimilt að reisa gistirými í smáhýsum eða lágreistum byggingum fyrir allt að 200 gesti. Einnig er heimilt að reisa þjónustu- og veitingahús fyrir allt að 100 gesti. Í skipulagsskilmálum er einnig tekið fram að mannvirki skuli falla vel að landslagi og þeim byggingum sem fyrir eru. Þar segir jafnframt: "Landeigendur hafa áform um að byggja upp ferðaþjónustu á jörðinni á næstu árum, með uppbyggingu á smáhýsum, auk þess að reka þjónustuhús með veitingasölu." Ekki er til deiliskipulag fyrir Þórdísarstaði.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir fyrir sitt leyti að gerð verði óveruleg breyting á Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039 í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim minniháttar breytingum sem lagðar voru til á fundinum.
Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið - kl. 18:30.