Málsnúmer 1609019

Vakta málsnúmer

Bæjarráð - 489. fundur - 29.09.2016

Farið yfir verðlagsforsendur vegna gerðar fjárhagsáætlunar 2017. Ráðgerðir eru tveir vinnufundir með bæjarráði fyrir fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarráð - 490. fundur - 13.10.2016

Fyrir fundinum lá fjárhagsáætlun 2016 með áður samþykktum viðaukum. Lagður fram rammi að fjárhagsáætlun fyrir árið 2017, rekstur og sjóðstreymi.

Farið yfir helstu forsendur fjárhagsáætlunar fyrir árið 2017.

Bæjarráð - 491. fundur - 20.10.2016

Lögð fram drög að fjárhagsáætlun ársins 2017 ásamt viðhalds- og fjárfestingaráætlun.

Jafnframt lögð fram drög að þriggja ára áætlun áranna 2018-2020.

Bæjarráð vísar fjárhagsáætlun 2017 ásamt þriggja ára áætlun áranna 2018-2020 til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Samþykkt samhljóða.

Bæjarstjórn - 199. fundur - 27.10.2016

Lögð fram til fyrri umræðu drög að fjárhagsáætlun ársins 2017 ásamt þriggja ára áætlun áranna 2018-2020, sem innifelur rekstraryfirlit, málaflokka- og deildayfirlit, efnahagsyfirlit og sjóðstreymi. Jafnframt lagt fram yfirlit yfir áætlaðar fjárfestingar ársins 2017.

Allir tóku til máls.

Samþykkt samhljóða að vísa fjárhagsáætlun 2017 og þriggja ára áætlun áranna 2018-2020 til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn - 200. fundur - 08.12.2016

Lögð fram til síðari umræðu fjárhagsáætlun ársins 2017 ásamt greinargerð, samanburði milli fjárhagsáætlunar 2016 og 2017 og útlistun á breytingum sem gerðar hafa verið milli umræðna. Jafnframt lögð fram þriggja ára áætlun fyrir árin 2018-2020.

Í rekstraryfirliti fjárhagsáætlunar ársins 2017 kemur fram að heildartekjur sveitarfélagsins eru áætlaðar 973,5 m.kr. Laun eru áætluð 506,7 m.kr., önnur rekstrargjöld 331,4 m.kr. og afskriftir 49,3 m.kr. Rekstrarniðurstaða áætlunarinnar er því jákvæð um 85,6 m.kr. fyrir fjármagnsliði. Fjármagnsgjöld eru áætluð 68,7 m.kr., þannig að þegar tekið hefur verið tillit til þeirra er rekstrarniðurstaða samstæðunnar jákvæð um 17,2 m.kr.

Í sjóðsstreymisyfirliti áætlunarinnar sést að þegar leiðrétt hefur verið fyrir afskriftum og áföllnum en ógreiddum verðbótum og gengismun auk annarra breytinga á skuldbindingum að veltufé frá rekstri er 104,7 m.kr. Þessi fjárhæð nýtist síðan til afborgana lána og nauðsynlegra fjárfestinga sem brýnt er talið að ráðast í á árinu 2017. Ráðgert er að fjárfestingar nettó verði 87,8 m.kr., afborganir lána 104,8 m.kr. og að tekin verði ný lán að fjárhæð 60 m.kr. Að öllu þessu töldu kemur í ljós að gengið er á handbært fé um 27,9 m.kr. en í upphafi árs er ráðgert að það verði 94,7 m.kr. Handbært fé í árslok ársins 2017 er því áætlað 66,7 m.kr. gangi fjárhagsáætlun ársins 2017 fram eins og ráðgert er.Allir tóku til máls.

Fjárhagsáætlun 2017 og þriggja ára áætlun 2018-2020 samþykkt samhljóða.