489. fundur 29. september 2016 kl. 12:00 - 16:11 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
  • Hinrik Konráðsson (HK) formaður
  • Berghildur Pálmadóttir (BP)
  • Jósef Ó. Kjartansson (JÓK)
  • Þorsteinn Steinsson (ÞS)
  • Sigurlaug R. Sævarsdóttir (SRS)
Fundargerð ritaði: Sigurlaug R. Sævarsdóttir skrifstofustjóri
Dagskrá

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

Valgeir Magnússon, slökkviliðsstjóri, sat fundinn undir lið 10.

1.Lausafjárstaða

Málsnúmer 1501066Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

2.Staðgreiðsla 2016

Málsnúmer 1609045Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar staðgreiðsluyfirlit fyrir fyrstu átta mánuði ársins. Skv. yfirlitinu er greitt útsvar 5,9% hærra en á sama tíma á fyrra ári.

3.Rekstraryfirlit

Málsnúmer 1609044Vakta málsnúmer

Lagt fram og yfirfarið rekstraryfirlit bæjarins miðað við stöðu bókhalds fyrstu átta mánuði ársins.

4.Launaáætlun jan.-ágúst 2016

Málsnúmer 1609030Vakta málsnúmer

Lögð fram launaáætlun miðað við raunlaun fyrstu átta mánuði ársins. Heildarlaunagreiðslur eru um 4,5 millj. kr. hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir, sem er um 1,5%.

5.Viðauki við fjárhagsáætlun 2016

Málsnúmer 1609043Vakta málsnúmer

Lagður fram og kynntur viðauki við fjárhagsáætlun 2016.

Bæjarráð samþykkir samhljóða viðauka að fjárhagsáætlun ársins 2016 og vísar honum til endanlegrar samþykktar í bæjarstjórn.

6.Fjárhagsáætlun 2017

Málsnúmer 1609019Vakta málsnúmer

Farið yfir verðlagsforsendur vegna gerðar fjárhagsáætlunar 2017. Ráðgerðir eru tveir vinnufundir með bæjarráði fyrir fyrri umræðu í bæjarstjórn.

7.Yfirlit yfir ógreiddar viðskiptakröfur

Málsnúmer 1604023Vakta málsnúmer

Lagður fram listi yfir ógreiddar viðskiptakröfur miðað við 30.06.2016.

8.Íslenska gámafélagið, sorphirðusamningur 2016, drög

Málsnúmer 1601005Vakta málsnúmer

Lagður fram samningur milli Íslenska Gámafélagsins og Grundarfjarðarbæjar dags. 14. sept. sl. Samkvæmt samningnum sér verktaki um rekstur sorpmóttöku og gámastöðvar Grundarfjarðar. Ráðgert er að taka upp nýja tilhögun á innheimtu fyrir losun úrgangs frá 1. febrúar 2017 þannig að gefin verði út sérstök klippikort, sem nýtt verði til afhendingar á gjaldskyldum flokkum sorps.

Bæjarráð samþykkir fyrirliggjndi samning með tveimur atkvæðum, einn sat hjá (JÓK).

9.Samstarfsnefnd lögreglu

Málsnúmer 1609031Vakta málsnúmer

Lögð fram fundargerð samstarfsnefndar lögreglu og sveitarfélaga á Vesturlandi frá 7. sept. sl. Á fundinum var fjallað um stöðu lögreglumála á Vesturlandi og ýmis fleiri atriði.

Svofelld ályktun var lögð fram:

"Bæjarráð Grundarfjarðar mótmælir harðlega ástandi lögreglumála í Grundarfirði. Enginn lögreglumaður er staðsettur í sveitarfélaginu. Algjörlega er ótækt að búa við það að mikilvæg þjónusta af þessu tagi sé ekki til staðar í sveitarfélaginu. Slíkt veldur óöryggi íbúa, þegar vá ber að garði, auk þess sem sjálfsögð þjónusta lögreglu í hverju sveitarfélagi er ekki til staðar, svo sem í umferðaröryggismálum o.fl.

Bæjarráð krefst þess að yfirvöld lögreglumála sjái til þess að margítrekaðar beiðnir sveitarfélagsins um úrlausnir í lögreglumálum verði teknar til greina og að þegar í stað verði ráðið í störf lögreglumanna í Grundarfirði."

Ályktun samþykkt samhljóða og bæjarstjóra falið að koma henni á framfæri við innanríkisráðuneytið, lögreglustjóra og aðra er málið varðar.

10.Mannvirkjastofnun - Úttekt slökkviliða 2016, Grundarfjörður

Málsnúmer 1609029Vakta málsnúmer

Valgeir Magnússon, slökkviliðsstjóri, sat fundinn undir þessum lið.

Lagt fram bréf Mannvirkjastofnunar frá 5. sept. sl., varðandi úttekt slökkviliða 2016, en úttekt fór fram í Grundarfirði 8. mars sl. Í úttektinni er bent á nokkur atriði sem betur mega fara.

Slökkviliðsstjóri gerði grein fyrir málinu og svaraði fyrirspurnum fundarmanna.

Bæjarráð samþykkir að vísa málinu til frekari úrlausnar hjá slökkviliðsstjóra.

11.Atvinnuvega- og nýsköpunarr.- Auglýsing umsóknar um byggðarkvóta fiskveiðiársins 2016-2017

Málsnúmer 1609028Vakta málsnúmer

Lagt fram bréf atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins frá 6. sept. sl., varðandi auglýsingu um umsóknir um byggðakvóta fiskveiðiársins 2016/2017 á grundvelli 10. gr. laga nr. 116/2006 með síðari breytingum. Umsóknarfrestur um byggðakvóta fiskveiðiársins er til 10. okt. 2016.

Jafnframt lögð fram drög að umsókn bæjarins um byggðakvóta fiskveiðiársins 2016/2017, ásamt yfirliti yfir úthlutað aflamark Grundfirskra fiskiskipa fiskveiðiárin 2015/2016 og 2016/2017.

Bæjarráð samþykkir að fela bæjarstjóra að sækja um byggðakvóta ársins 2016/2017 á grundvelli fyrirliggjandi tillögu að umsókn.

12.Fellaskjól, erindi

Málsnúmer 1609023Vakta málsnúmer

Lagt fram bréf dags. 8. sept. sl., varðandi byggingaleyfi fyrir sólstofu við Fellaskjól, sem verið er að hefjast handa við. Jafnframt er óskað eftir niðurfellingu kostnaðar vegna umsagnar skipulags- og umhverfisnefndar.

Bæjarráð fagnar því að framkvæmdir við sólstofuna séu að fara af stað og samþykkir að umræddur kostnaður verði færður sem styrkur til Fellaskjóls.

Samþykkt samhljóða.

13.Íbúðalánasjóður - Framkvæmd laga um almennar íbúðir

Málsnúmer 1609034Vakta málsnúmer

Lagt fram bréf frá Íbúðalánasjóði dags. 12. sept. sl., varðandi framkvæmd laga um almennar íbúðir skv. lögum nr. 52/2016.
Jafnframt lagt fram kynningarrit um stofnframlög til byggingar slíkra íbúða og þar er einnig gerð grein fyrir umsóknarfresti um stofnframlög til byggingar eða kaupa á slíkum íbúðum. Rætt um skort á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu.

Bæjarráð leggur til að sérstaklega verði skoðað hvort skynsamlegt sé að vinna umsókn um stofnframlög til byggingar eða kaupa á íbúðum skv. lögum nr. 52/2016.

Bæjarstjóra og skipulags- og byggingafulltrúa falin úrvinnsla málsins.

Samþykkt samhljóða.

14.Kirkjufellsfoss, styrkumsókn 2016

Málsnúmer 1604001Vakta málsnúmer

Lagður fram verksamningur milli Almennu umhverfisþjónustunnar og Grundarfjarðarbæjar um lagfæringu göngustíga og aðgengis við Kirkjufellsfoss.

Samningur samþykktur samhljóða.

15.Eldri borgarar

Málsnúmer 1609038Vakta málsnúmer

Lagt fram samkomulag milli Grundarfjarðarbæjar og Verkalýðsfélags Snæfellinga, varðandi leigu Grundarfjarðarbæjar á húsnæði félagsins að Borgarbraut 2, fyrir starfsemi eldri borgara og annarra félagasamtaka. Á móti leigir Grundarfjarðarbær verkalýðsfélaginu starfsaðstöðu fyrir skrifstofu að Grundargötu 30.

Bæjarráð samþykkir samkomulagið og fagnar því að lausn fyrir umrædda félagastarfsemi sjái dagsins ljós með þessum hætti.
Jafnframt er menningar- og markaðsfulltrúa, ásamt bæjarstjóra, falið að vinna drög að samstarfssamningi við Félag eldri borgara og önnur félagasamtök.

16.Grundargata 69, leigusamningur

Málsnúmer 1609018Vakta málsnúmer

Lagðir fram til kynningar leigusamningar vegna Grundargötu 69.

17.Ljósleiðaravæðing

Málsnúmer 1609033Vakta málsnúmer

Lagður fram til kynningar tölvupóstur til sveitarfélaga dags. 13.09.2016 með upplýsingum frá Mílu vegna ljósleiðaravæðingar sveitarfélaga.

Bæjarstjóra falið að skoða málin og vinna að framgangi ljósleiðaravæðingar í sveitarfélaginu.

18.Kosningar

Málsnúmer 1609032Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar bréf frá innanríkisráðuneytinu varðandi utankjörfundaatkvæðagreiðslu.

19.Jöfnunarsjóður - Framlög vegna nýbúafræðslu 2017

Málsnúmer 1609027Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

20.Jöfnunarsjóður - Framlög vegna sérþarfa fatlaðra nemenda 2017

Málsnúmer 1609026Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

21.Fundur félagsmálanefndar nr. 160

Málsnúmer 1609021Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 160. fundar félagsmálanefndar Snæfellinga frá 06.09.2016.

22.Jöfnunarsjóður - Skólaakstur úr dreifbýli 2017

Málsnúmer 1609015Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

23.Jöfnunarsjóður - Almenn jöfnunarframlög til rekstur grunnskóla 2017

Málsnúmer 1609014Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar.

24.Jeratún, stjórnarfundur og árshlutauppgjör

Málsnúmer 1609042Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 51. stjórnarfundar Jeratúns ehf., dags. 29.08.2016, ásamt árshlutareikningi 01.01.-30.06.2016.
Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið - kl. 16:11.