Málsnúmer 2110004

Vakta málsnúmer

Hafnarstjórn - 16. fundur - 05.10.2021

Hafnarstjóri kynnti yfirlit yfir komur skemmtiferðaskipa sumarið 2021. Alls voru 31 skipakoma skemmtiferðaskipa í höfnina.

Hafnarstjórn - 17. fundur - 08.03.2022

Hafnarstjóri fór yfir bókanir á komum skemmtiferðaskipa fyrir sumarið 2022.

Ennfremur ræddi hafnarstjórn um samkeppnisstöðu og markaðssetningu hafna fyrir skemmtiferðaskip.

Skráðar eru 41 komur skemmtiferðaskipa fyrir sumarið 2022.

Keyptir hafa verið tveir vaktgámar, sem nýttir verða á Norðurgarði vegna vöktunar skv. alþjóðlegum siglingaverndarreglum og ætlunin er að endurnýja flotbryggju fyrir farþega, eins og áður hefur komið fram.

Ennfremur ræddi hafnarstjórn um samstarfsverkefni sem Áfanga- og markaðssvið SSV ásamt Akraneskaupstað og Faxaflóahöfnum taka nú þátt í, varðandi gæði í móttöku á skemmtiferðaskipum á Akranesi. Verkefnið kemur í gegn um Ferðamálastofu og er samstarfsverkefni við The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO), þar sem þeir vinna með nokkrum höfnum á Íslandi, Noregi, Færeyjum og Grænlandi.

Bæjarstjóri hefur spurst fyrir um tilkomu þessa verkefnis í gegnum SSV.

Hafnarstjórn minnir á að lögð hefur verið mikil vinna og fjármagn í um tvo áratugi í markaðssetningu Grundarfjarðarhafnar, fyrir skemmtiferðaskip og uppbyggingu innviða sem þjóna því hlutverki. Snæfellsnes allt er áningarstaður farþeganna.

Bæjarstjóra er falið að leita frekari upplýsinga um bakgrunn þessa verkefnis og hvaða höfnum standi/hafi staðið til boða að taka þátt. Einnig upplýsinga sem varpað geti ljósi á áhrif verkefnisins á samkeppnisstöðu gagnvart Grundarfjarðarhöfn, sem kostað hefur sjálf sína markaðssetningu og gæðastarf í um tvo áratugi.

Hafnarstjórn - 18. fundur - 28.04.2022

Fram kom að í sumar eru bókaðar 43 komur skemmtiferðaskipa til Grundarfjarðarhafnar og að tekjur hafnar af skemmtiferðaskipum verða nú um 33% heildartekna, þrátt fyrir mikla aukningu tekna af þjónustu við fiskiskip.

Lagt var fram yfirlit hafnarstjóra um komur skemmtiferðaskipa í Grundarfjarðarhöfn frá árinu 2002.

Fjöldi skipa hefur aukist síðustu árin og tekjur hafnarinnar sömuleiðis. Þjónusta við skemmtiferðaskip kemur til yfir sumarið, þegar minnst hefur verið að gera í löndunum og þjónustu við fiskiskipin. Þannig nýtast hafnarmannvirki og mannskapur vel, án þess að skarast að ráði við þjónustuna við fiskiskip. Skemmtiferðaskipin hafa því leitt af sér aukna arðsemi hafnarmannvirkja og aðstöðu, og auknar tekjur og styrkingu hafnarsjóðs sem getur á móti veitt enn betri þjónustu. Auk þess hafa skipin þýtt atvinnutækifæri fyrir fólk á svæðinu, því fjöldi fólks á Snæfellsnesi vinnur við að þjónusta skip og gesti - sem fara í ferðir um allt Snæfellsnes.

Árið 2020 komu engin skip vegna Covid og árið 2021 voru komur skemmtiferðaskipa alls 31 talsins. Árið 2019 var síðasta ár fyrir Covid og voru komur skemmtiferðaskipa þá 50 talsins, samtals uppá 787.110 brúttótonn og var farþegafjöldi 17.681 manns. Áætlaður heildarfjöldi annarra gesta á Snæfellsnesi það ár var um 6-900.000 manns.

Í ár eru bókaðar 43 komur skemmtiferðaskipa, samtals uppá 1906 þús. brúttótonn og með um 50.000 farþega.

Sumarið 2023 eru nú þegar bókaðar 54 komur skemmtiferðaskipa, samtals uppá 2.330 brúttótonn og með áætlaðan gestafjölda 65.000 manns. Tekjur hafnar af þeim skipum gætu numið um 70 millj. kr. m.v. verðlag og gjaldskrá í dag.

Hafnarstjórn ræddi um þá þjónustuþætti hjá höfninni sem tengjast auknum komum skipanna og því að skipin eru stærri. Vilji hafnarstjórnar er að höfnin gæti vel að því hvernig skip og gestir eru þjónustaðir, að upplifun gesta sé ánægjuleg og að aðstaðan til móttöku gesta mæti kröfum þeirra. Auk þess sé mikilvægt að samfélagið takist á við verkefnið af jákvæðni, en ljóst er að aukinn gestafjöldi mun hafa áhrif í samfélaginu.

Í komum skemmtiferðaskipa felast jafnframt atvinnutækifæri fyrir íbúa og þjónustufyrirtæki í bænum og svæðinu öllu, til að veita þjónustu og afþreyingu og mikilvægt er að íbúar þekki og nýti tækifærin sem felast í ferðaþjónustu af þessu tagi.