2. fundur 25. október 2022 kl. 12:00 - 14:00 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
  • Björg Ágústsdóttir (BÁ) formaður
  • Arnar Kristjánsson (AK)
  • Garðar Svansson (GS)
Starfsmenn
  • Hafsteinn Garðarsson (HG) hafnarstjóri
Fundargerð ritaði: Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri
Dagskrá
Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.Hafnarframkvæmdir, staða

Málsnúmer 1703024Vakta málsnúmer

Hafnarstjóri gerði grein fyrir helstu framkvæmdum og stöðu þeirra.
Hafnarstjóri sagði frá samskiptum við Vegagerðina um uppgjörsmál vegna verkefna.

Búið er að keyra efni í götustæði í framhaldi af Bergþórugötu og yfir á hafnarsvæði, yfir nýju landfyllinguna.

Fyrir liggur að taka þarf niður mastrið á Miðgarði, þar sem undirstöður eru farnar að gefa sig. Bráðabirgðaviðgerð var gerð fyrir skemmstu.

Setja á upp myndavélar á möstur á Norðugarði og vindhraðamælir verður settur á mastur. Myndavél á smábátahöfn verður endurnýjuð. Verða þá fjórar vélar í staðinn fyrir þrjár.

Hætt var við að steypa rest af þekju sem endurnýja átti á Norðurgarði í haust og bíður það vorsins.

Landaður afli ársins þann 24.okt. er kominn í 22.300 tonn, á móts við 16.700 tonn á sama tíma síðasta ár.

2.Breyting á deiliskipulagi Framness austan Nesvegar

Málsnúmer 2104003Vakta málsnúmer

Sl. vor fór af stað vinna við endurskoðun deiliskipulags hafnarsvæðis austan Nesvegar, sem er innan hafnarsvæðis Grundarfjarðarhafnar. Samhliða er unnið að nýju deiliskipulagi fyrir Framnes, en það svæði hefur ekki verið deiliskipulagt áður. Efla sér um skipulagsráðgjöf og vinnur að tillögugerð fyrir Grundarfjarðarbæ og Grundarfjarðarhöfn, skv. samþykktri verk- og tímaáætlun.

Í júní á þessu ári fóru fram samtöl við lóðarhafa á hafnarsvæði austan Nesvegar og á Framnesi, þar sem leitað var eftir óskum lóðarhafa um landnýtingu og uppbyggingu til framtíðar.

Í næstu viku er fyrirhugaður vinnufundur fulltrúa hafnarinnar með Eflu til að fara yfir tillögur sem eru í vinnslu. Ætlunin er að deiliskipulagstillögur verði tilbúnar til auglýsingar í upphafi nýs árs.

3.Grundarfjarðarhöfn - Komur skemmtiferðaskipa

Málsnúmer 2110004Vakta málsnúmer

Lagt var fram uppfært skjal hafnarstjóra um komur skemmtiferðaskipa, fjölda skipa, tekjur og fleira.
Hafnarstjóri sagði frá skemmtiferðaskipakomum sumarsins og ræddi horfur til næstu tveggja ára. Sl. sumar voru komur skemmtiferðaskipa til Grundarfjarðar 42 talsins og skipin samtals rétt rúmlega 1,5 millj. brúttótonn að stærð. Á næsta ári hafa þegar verið bókaðar 68 skipakomur, með skipum sem eru samtals um 3 millj. brúttótonn að stærð.

Hafnarstjóri sótti stóra kaupstefnu skemmtiferðaskipa í Malaga í september sl. og var mjög mikill áhugi kaupenda á því að bóka komur skipa til Íslands.

Til stendur að höfnin boði til fundar með hagsmunaaðilum tengdum þjónustu og komum skemmtiferðaskipa, á næstunni, til að fara yfir reynslu sumarsins og undirbúa komandi sumar/sumur.

4.Fjárhagsáætlun 2023

Málsnúmer 2209022Vakta málsnúmer

Drög hafnarstjóra að fjárhagsáætlun Grundarfjarðarhafnar fyrir árið 2023 lögð fram til afgreiðslu.
Staða 2022:

Hafnarstjóri kynnti fjárhagsstöðu hafnarinnar, skv. framlögðu yfirliti og stöðu í lok september 2022.
Tekjur voru áætlaðar samtals 118 millj. kr. árið 2022 (hafnargjöld og þjónustugjöld) og mun höfnin standast þá áætlun og gott betur.
Útgjöld voru áætluð 66,3 millj.kr. en reiknað er með að þau verði eitthvað yfir því, einkum vegna fjölgunar starfsmanna á árinu, sem til eru komin vegna verulega aukinna umsvifa hafnarinnar.

Framkvæmdakostnaður var áætlaður um 69 millj. kr. fyrir árið 2022, án mótframlaga Vegagerðarinnar.

Hafnarstjórn lýsir yfir ánægju með góða afkomu og þakkar hafnarstjóra fyrir gott utanumhald.


Rekstraráætlun 2023:

Hafnarstjóri fór yfir fyrirliggjandi drög að fjárhagsáætlun 2023.
Tekjur eru áætlaðar um 153 millj. kr.

Gert er ráð fyrir að af bókuðum komum skemmtiferðaskipa ársins muni nær allar skila sér, m.v. núverandi forsendur. Bókuð eru stærri skip í meira mæli en áður hefur verið og tengist það beint framkvæmdum við lengingu Norðurgarðs og fleira.
Útgjöld eru áætluð rúmlega 85 millj. kr., með markaðsstarfi.
Gert er ráð fyrir rúmum 53 millj.kr. í rekstrarafgang, eftir afskriftir (fjármagnskostnaður er enginn).

Sett er fram áætlun um framkvæmdir í nokkrum liðum, þannig að framkvæmdakostnaður ársins 2023 verði samtals allt að 70-80 millj. kr., en inní það vantar mótframlag Vegagerðarinnar.

Helstu framkvæmdir felast í viðgerð á eldri hluta stálþils og á þekju Norðurgarðs, kaupum á "fenderum" og á nýrri hafnarvog. Áfram er gert ráð fyrir fjármunum í deiliskipulagsvinnu á hafnarsvæði, sem er mjög brýnt að halda áfram, og í undirbúning umsóknar um efnistöku úr sjó, sem unnið er að.

Hafnarstjórn samþykkir samhljóða framlagða tillögu að fjárhagsáætlun Grundarfjarðarhafnar fyrir árið 2023, en fyrirvari er um leiðréttingar á launaáætlun (rekstraráætlun) og mótframlagi vegna hafnargerðar (fjárfestingar).
Hafnarstjórn vísar áætluninni, með framangreindum fyrirvörum um breytingar, til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn.

5.Gjaldskrár 2023

Málsnúmer 2209025Vakta málsnúmer

Tillaga að gjaldskrá Grundarfjarðarhafnar 2023 lögð fram og rædd.

Lögð fram tillaga að gjaldskrá Grundarfjarðarhafnar sem taki gildi 1. janúar 2023.

Almennt er lagt til að gjöld samkvæmt gjaldskránni færist upp um almenna áætlaða verðlagsbreytingu. Breyting er lögð til á aflagjaldi milli ára skv. framlagðri tillögu.

Hafnarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að gjaldskrá hafnarinnar og vísar henni til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn.

6.Hafnasamband Íslands - Fundargerð 445. fundar

Málsnúmer 2210003Vakta málsnúmer

Lögð fram fundargerð 445. fundar stjórnar Hafnasambands Íslands, sem haldinn var þann 16. september 2022.

Lokið var við fundargerð eftir fund og rafræns samþykkis aflað frá fundarmönnum.

Fundi slitið - kl. 14:00.