Málsnúmer 1809049

Vakta málsnúmer

Bæjarráð - 519. fundur - 25.09.2018

Farið yfir fyrirkomulag vinnu við fjárhagsáætlun 2019 og sett niður áætlun.

Bæjarráð - 520. fundur - 24.10.2018

Farið yfir áætlun um tekjur, staðgreiðsluáætlun 2019 og álagningarhlutfall. Jafnframt farið yfir fjárfestingaóskir ársins 2019.

Bæjarráð - 521. fundur - 01.11.2018

Sigurður Gísli Guðjónsson, skólastjóri grunnskóla og Anna Rafnsdóttir, leikskólastjóri sátu fundinn undir þessum lið, í sitt hvoru lagi.

Farið yfir drög að launa- og rekstraráætlun 2019. Frekari vinnu vísað til næsta fundar bæjarráðs.

Samþykkt samhljóða.

Bæjarráð - 522. fundur - 07.11.2018Lögð fram samantekt á stöðugildum hjá bænum í október 2018 og áætlun um stöðugildi að meðaltali fyrir árið 2019. Jafnframt lögð fram uppfærð launaáætlun.

Lögð fram drög að fjárhagsáætlun 2019 og 3ja ára áætlun áranna 2020-2022. Ljóst er að útsvarstekjur sveitarfélagins eru ekki að hækka í samræmi við launaþróun á landinu og fyrirséða útgjaldaþörf bæjarsjóðs. Farið yfir breytingar sem gerðar verða á fyrirliggjandi drögum.

Bæjarráð samþykkir samhljóða drög að fjárhagsáætlun 2019-2022 og vísar þeim til fyrri umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarstjórn - 222. fundur - 12.11.2018

Lögð fram til fyrri umræðu fjárhagsáætlun ársins 2019 ásamt þriggja ára áætlun áranna 2020-2022, sem innifelur rekstraryfirlit, málaflokkayfirlit, efnahagsyfirlit og sjóðstreymi. Jafnframt lagt fram yfirlit yfir áætlaðar fjárfestingar ársins 2019 og samanburður á deildum milli áætlana 2018 og 2019.

Allir tóku til máls.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að vísa fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára áætlun áranna 2020-2022 til síðari umræðu í bæjarstjórn.

Bæjarráð - 523. fundur - 21.11.2018

Fundurinn hófst á heimsókn til Sunnu í Bókasafninu kl. 8.30. Að því loknu fór bæjarráð á Hrannarstíg 18 og skoðaði sameign og í framhaldinu nýbyggingu Dvalarheimilisins Fellaskjóls.
Rætt var um framlögð gögn um nokkra liði, sem tengjast fyrri umræðum í bæjarráði í tengslum við fjárhagsáætlunargerð.
Rætt sérstaklega um greiðslur til skipulagsnefndar fyrir aðalskipulagsvinnu 2016-2018, sem hafa ekki verið gerðar upp. Samþykkt að bæjarstjóri sjái til þess að fundirnir verði gerðir upp.

Bæjarstjórn - 223. fundur - 13.12.2018

Lögð fram til síðari umræðu fjárhagsáætlun ársins 2019 ásamt greinargerð, samanburði milli fjárhagsáætlunar 2018 og 2019 og útlistun á breytingum sem gerðar hafa verið milli umræðna. Jafnframt lögð fram þriggja ára áætlun fyrir árin 2020-2022.

Skv. rekstraryfirliti fjárhagsáætlunar 2019 eru heildartekjur áætlaðar 1.138 millj. kr. Áætlaður launakostnaður er 589,1 millj. kr., önnur rekstrargjöld 367,1 millj. kr. og afskriftir 53,8 millj. kr. Fyrir fjármagnsliði er gert ráð fyrir að rekstrarafkoma verði 128,3 millj. kr. Gert er ráð fyrir 98,9 millj. kr. fjármagnsgjöldum. Áætlun 2019 gerir ráð fyrir 29,5 millj. kr. jákvæðri rekstrarniðurstöðu samstæðu.

Í sjóðsstreymisyfirliti áætlunarinnar sést að veltufé frá rekstri er 133,9 millj. kr. þegar leiðrétt hefur verið fyrir afskriftum og áföllnum en ógreiddum verðbótum og gengismun, auk annarra breytinga á skuldbindingum. Þessi fjárhæð nýtist síðan til afborgana lána og nauðsynlegra fjárfestinga sem brýnt er að ráðast í á árinu 2019. Ráðgert er að fjárfestingar nettó verði 163,3 millj. kr., afborganir lána 108,5 millj. kr. og að tekin verði ný lán að fjárhæð 140 millj. kr. Miðað við þær forsendur er gengið á handbært fé um 3,2 millj. kr. en í upphafi árs er ráðgert að það verði 47,0 millj. kr. Handbært fé í árslok ársins 2019 er því áætlað 43,9 millj. kr. gangi fjárhagsáætlun ársins 2019 fram eins og ráðgert er.

Tafla

Allir tóku til máls.

Fjárhagsáætlun 2019 og þriggja ára áætlun 2020-2022 samþykkt samhljóða.

Bæjarstjórn - 227. fundur - 11.04.2019

Lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun 2019, vegna malbiksframkvæmda, stefnumótunarvinnu og samnings Byggðasamlags Snæfellinga við Náttúrustofu Vesturlands vegna Earth Check.

Aukning fjárfestingar er 22 millj. kr. og hækkun kostnaðar í rekstri er 3.650 þús. kr., sem verður mætt með lántöku.

Allir tóku til máls.

Viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2019 samþykktur samhljóða.

Bæjarstjórn - 233. fundur - 12.12.2019

Lagður fram viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2019.

Í viðaukanum er aukið við fjárfestingu hafnarframkvæmda um 42 millj. kr. Því er mætt með hækkun á framlagi Jöfnunarsjóðs og auknum tekjum hafnarinnar á yfirstandandi ári upp á 38,4 millj. kr. og með lækkun á handbæru fé um 3,6 millj. kr.
Jafnframt eru færðar 2 millj. kr. launakostnaður af deild markaðsfulltrúa á Sögumiðstöð.

Allir tóku til máls.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2019.