Málsnúmer 1908016

Vakta málsnúmer

Íþrótta- og æskulýðsnefnd - 91. fundur - 28.08.2019

Bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum í júní sl. tillögu íþrótta- og æskulýðsnefndar um að á komandi vetri fari fram undirbúningur fyrir frekari uppbyggingu í Þríhyrningi. Bæjarstjórn fól íþrótta- og æskulýðsnefnd að leggja fram hugmynd um hvernig mætti útfæra nánar þá vinnu.

Rætt var um hvaða þörfum Þríhyrningur ætti að þjóna, sem opið svæði. Stikkorð þeirrar umræðu voru: fræðsla, útivera, fjölskyldusamvera, hreyfing. Áherslur er að finna í tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi, auk þess sem nefndin telur mikilvægt að hafa til hliðsjónar eldri hugmyndavinnu tengda Þríhyrningi.

Rætt var hvernig ætti að nálgast hugmyndavinnu og útfærslu á uppbyggingu til framtíðar. Nefndin mun móta það frekar, en samþykkti að bjóða bæjarbúum í óformlegt spjall til að kalla fram hugmyndir og samtal um þetta. Nefndin mun auglýsa það síðar. Spjallið væri hluti af vinnu nefndarinnar við undirbúning og tillögugerð í samræmi við ósk bæjarstjórnar.

Samþykkt samhljóða.

Íþrótta- og æskulýðsnefnd - 92. fundur - 15.10.2019

Nefndin vinnur nú að tillögu til bæjarstjórnar um hvernig megi byggja upp áhugavert útivistarsvæði í Þríhyrningi.

Nefndin hélt opinn spjallfund í Sögumiðstöðinni þann 5. september sl. þar sem kallað var eftir hugmyndum um hvernig nýta mætti Þríhyrninginn og byggja upp til framtíðar. Umræður og hugmyndir þess fundar voru teknar saman í minnisblað, sem lagt var fram á fundinum.

Farið var yfir hugmyndir sem fram eru komnar.
Nefndin stillti upp minnisblaði til bæjarráðs, um stöðuna nú, þar sem settar eru fram:
a) Áherslur um uppbygginguna og um hlutverk Þríhyrnings
b) Hugmyndir um hvað eigi að vera í Þríhyrningi
c) Tillögur um næstu skref í þessari vinnu

Til frekari umfjöllunar á næsta fundi.

Bæjarráð - 537. fundur - 22.10.2019

Lagt fram minnisblað frá íþrótta- og æskulýðsnefnd til kynningar vegna fjárhagsáætlunar 2020. Vinnu nefndarinnar við þetta mál er þó ekki lokið.

Vísað til áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlun 2020.

Samþykkt samhljóða.

Íþrótta- og æskulýðsnefnd - 93. fundur - 11.11.2019

Nefndin vinnur að tillögu til bæjarstjórnar um hvernig megi byggja upp áhugavert útivistarsvæði í Þríhyrningi.

Nefndin stillti upp og gekk frá minnisblaði nr. 2 til bæjarráðs, þar sem sett er fram tillaga um næstu skref og fyrsta áfanga verkframkvæmda sem nefndin óskar eftir að fari fram 2020. Minnisblaðið verði kynnt bæjarráði vegna fjárhagsáætlunargerðar 2020.

Íþrótta- og æskulýðsnefnd - 94. fundur - 12.02.2020

Farið var yfir minnisblöð frá fyrri fundum, gögn frá opnum fundum á vegum nefndarinnar og skoðaðar hugmyndir og ýmis fordæmi um almenningsgarða, útikennslustofur, leiktæki/aðstöðu fyrir leik, og fleira.
Sett saman drög að áætlun um uppbyggingu, þ.e. helstu verkþættir og unnin drög að kostnaðaráætlun.
Bæjarstjóri sagði frá undirbúningi þess að fá landslagsarkitekt til aðstoðar við verkefnið.
Farið yfir viðræður við fulltrúa félagasamtaka um aðkomu að uppbyggingu Þríhyrningsins.

Stefnt að næsta fundi miðvikudaginn 4. mars nk.

Nefndarmenn skiptu á milli sín að ræða við tiltekna aðila um að koma sem gestir inná næsta fund, til viðræðna um Þríhyrning og fleira.

Íþrótta- og æskulýðsnefnd - 95. fundur - 04.03.2020

Áfram unnið í hugmyndum fyrir Þríhyrning.

Ragnheiður Dröfn sýndi teikningar sem nemendur hennar í þriðja bekk grunnskólans unnu í náttúrufræði, þar sem farið var í útikennslu í Þríhyrning. Nemendum var skipt í hópa og hóparnir unnu hver sína tillögu að framtíðarfyrirkomulagi í Þríhyrningi. Það er athyglisvert að í hugmyndunum koma fram mikið af þeim atriðum sem komið hafa uppá borðið í hugmyndavinnu með íbúum, um Þríhyrninginn. Engu að síður eru einnig skemmtilegar hugmyndir til viðbótar við það sem þegar er komið fram.
Myndir af hugmyndunum eru lagðar undir málið sem málsgögn, og verða nýttar í vinnunni.

Ragnheiður Dröfn hafði rætt við formann UMFG um hugmyndir um samstarf og var tekið jákvætt í það.

Rætt um vinnuna framundan og næstu skref skipulögð. Sett niður í minnisblað sem Björg mun bæta undir málið.


Íþrótta- og æskulýðsnefnd - 96. fundur - 30.04.2020

Gestur fundarins var Sigursteinn Sigurðsson, menningarfulltrúi SSV.

Farið var yfir hugmyndir að uppbyggingu í Þríhyrningi og hvað þyrfti að hafa í huga við áframhaldandi vinnu, en verkefnið hefur fengið styrk úr Uppbyggingarsjóði Vesturlands til að láta gera söguskilti um starfsemi í Þríhyrningi á árum áður. Skiltið verður hluti af framkvæmdum á svæðinu.

Rætt um verkefnið.

Eftir að Sigursteinn vék af fundi var rætt um næstu skref í vinnunni.

Nauðsynlegt er að teikna upp hugmyndirnar, sbr. minnisblöð nefndarinnar, en einnig að boðað verði til opins fundar þegar kemur að frágangi hönnunar. Nefndin samþykkir að fela bæjarstjóra að leita eftir aðstoð arkitekta við að grófvinna á þessum nótum úr hugmyndum nefndarinnar, sem m.a. hafa verið unnar með áhugasömum aðilum og fulltrúum félagasamtaka, á fundum.

Gestir

  • Sigursteinn Sigurðsson frá SSV

Íþrótta- og æskulýðsnefnd - 97. fundur - 17.09.2020

Undir þessum lið sátu eftirtaldir sem gestir:

Herborg Árnadóttir arkitekt frá Alta, í fjarfundi.
Þorsteinn Hjaltason fulltrúi grunnskólans, í fjarfundi, og Ingibjörg E. Þórarinsdóttir fulltrúi leikskólans.
Signý Gunnarsdóttir fulltrúi Skógræktarfélagsins, í fjarfundi.
Sigríður G. Arnardóttir fulltrúi UMFG, í fjarfundi.
Sunna Njálsdóttir fulltrúi Kvenfélagsins Gleym-mér-ei, í fjarfundi.

Herborg kynnti samantekt sem hún hefur unnið, úr gögnum og vinnu nefndarinnar, um fjölskyldu- og útivistarsvæði í Þríhyrningi. Sl. vetur hélt nefndin opinn fund og fund með félagasamtökum og tók í framhaldinu saman hugmynd sem nú hefur verið unnið með.

Umræður fóru fram um spurningar eins og fyrir hverja svæðið væri, í hvaða tilgangi fólk kæmi í garðinn, hver væri sérstaða hans, hugmyndir um nýtingu, punktar um viðhaldsþörf og fleira.

Gagnlegar umræður urðu um þessi atriði og mun Herborg vinna áfram að þróun svæðisins fyrir nefndina, á grunni þess sem fram kom. Mikilvægt er að vinna hugmyndina áfram í samvinnu við nágranna og félagasamtökin. Þegar hugmyndin hefur verið sett í búning og útfærð nánar, verður tillaga kynnt íbúum.

Til frekari umræðu á næsta fundi.

Gestum fundarins var þökkuð þátttaka í umræðunum.

Skólanefnd - 154. fundur - 21.09.2020

Íþrótta- og æskulýðsnefnd hefur unnið að hugmynd um uppbyggingu útivistarsvæðis og fjölskyldugarðs í Þríhyrningnum. Þar er jafnframt gert ráð fyrir útikennslustofu.
Sigurður Gísli situr fundinn undir þessum lið í fjarfundi.
Bæjarstjóri kynnti hugmyndir sem íþrótta- og æskulýðsnefnd hefur unnið að.
Á svæðinu er gert ráð fyrir útikennslustofu, að beiðni leik- og grunnskóla, og í samræmi við nýtt aðalskipulag.

Nefndarmenn lýstu yfir ánægju með hugmyndir um fyrirhugaða uppbyggingu svæðisins.

Hér vék Sigurður Gísli af fundi og var honum þökkuð koman og upplýsingarnar.

Bæjarstjórn - 242. fundur - 08.10.2020

Lögð fram hugmyndavinna að útfærslu á Þríhyrningi, sem útikennslu- og fjölskyldugarðs, úr vinnu íþrótta- og æskulýðsnefndar. Verkið er enn á vinnslustigi, en verður kynnt nágrönnum, félagasamtökum og íbúum á næstunni.

Til máls tóku JÓK, UÞS, RG, SÞ og BÁ.

Bæjarstjórn þakkar fyrir þessa góðu vinnu og lýsir yfir ánægju með þær hugmyndir sem fram eru komnar um framtíðaruppbyggingu í Þríhyrningi. Bæjarstjórn felur íþrótta- og æskulýðsnefnd að vinna áfram að útfærslu hugmyndanna. Í framhaldinu verði tillaga nefndarinnar kostnaðarmetin, þannig að áfangaskipta megi verkefninu og leggja niður til næstu ára.

Íþrótta- og æskulýðsnefnd - 98. fundur - 21.10.2020

Framhald vinnu og umræðu á síðasta fundi nefndarinnar.
Gestur fundarins undir þessum lið var Herborg Árnadóttir, arkitekt, sem unnið hefur að útfærslu hugmynda sem nefndin hefur unnið með.

Farið var yfir hönnunartillögur sem unnar hafa verið.
Eftir síðasta fund nefndarinnar voru settar fram tillögur um uppbyggingu í Þríhyrningnum sem lagðar voru fram til kynningar á 242. fundi bæjarstjórnar þann 8. október sl.
Tillögurnar hafa einnig verið kynntar á vef bæjarins. Sjá slóð hér:
https://www.grundarfjordur.is/is/mannlif/vidburdir-og-utivist/uppbygging-thrihyrningsins

Farið var yfir og rætt nánar um útfærslu einstakra þátta tillögunnar, s.s. um gerð leiktækja, um útfærslu útisviðs og brekku, um aðstöðu til útikennslu. Ósk er uppi um að þak verði sett yfir borð/bekki sem ætluð eru nemendum meðal annarra, þar sem það myndi auka á notagildi aðstöðunnar fyrir útikennslu.

Herborg mun vinna úr umræðum fundarins. Ætlunin er að stilla upp kostnaðarmati og tillögu um forgangsröðun í uppbyggingu, þannig að velja megi heppilega áfanga til að byrja á.

Herborgu var þakkað fyrir komuna á fundinn og fyrir góða yfirferð og umræður.

Gestir

  • Herborg Árnadóttir

Íþrótta- og æskulýðsnefnd - 100. fundur - 16.02.2021

Þríhyrningur: Staða hönnunar og undirbúningur.

Gestir fundarins voru Herborg Árnadóttir arkitekt og Sigurður Valur Ásbjarnarson skipulags- og byggingarfulltrúi.
Herborg fór yfir hugmyndir að nánari útfærslu þeirrar hönnunar sem nefndin hefur unnið með og áfangaskiptingu verksins. Rætt um ýmsa þætti hönnunarinnar og útfærslur, sem og framkvæmdina.

Í ár eru ætlaðar 3 millj.kr. í fjárhagsáætlun í uppbyggingu Þríhyrningsins.
Auk þess hefur fyrirtækið G.Run ánafnað fjármunum til kaupa á leiktækjum, og Uppbyggingarsjóður Vesturlands veitt styrk til að undirbúa skilti um sögu Þríhyrningsins.

Fram kom að ekki þarf að skipta um jarðveg á svæðinu.

Að loknum umræðum var Herborgu þakkað fyrir kynninguna og henni og Sigurði Val þakkað fyrir komuna. Viku þau hér af fundi.

Nefndin setur sér fyrir eftirfarandi verkefni:

* Nefndarmenn munu skoða og gera tillögur um val leiktækja á leiksvæðið
* RDB mun skoða með plöntun trjáa, í samræði við umræður fundarins
* Nefndin mun fara í Þríhyrning og skoða aðstæður með skipulags- og byggingarfulltrúa og verkstjóra áhaldahúss, með mótun svæðisins í huga sbr. hönnunartillögur sem unnið hefur verið með
* Björg mun ræða við G.Run um styrkinn til leiktækja
* Björg mun taka hugmyndir framsettar og ræddar á fundinum og leggja drög að kostnaðarútreikningum framkvæmdar - í framhaldinu verður endanlega ákveðin áfangaskipting
* IEB og RDB munu ræða við fulltrúa Kvenfélagsins sem hefur sýnt áhuga á að koma að plöntun villigróðurs í garðinn
* Nefndarmenn munu leita fyrir sér með hönnun á skilti, í samræmi við umræður fundarins
* Nefndarmenn munu leita til bæjarbúa og annarra sem til þekkja, eftir upplýsingum, minningum og heimildum (t.d. ljósmyndum) um sögu Þríhyrningsins. Auglýst verður opinberlega eftir þessu.

Vinna þarf betur að hugmyndum um lýsingu í garðinum.
Hönnun og tillögur um Þríhyrninginn verða kynntar fyrir nágrönnum og íbúum á Teams fljótlega.

Gestir

  • Sigurður Valur Ásbjarnarson skipulags- og byggingarfulltrúi
  • Herborg Árnadóttir arkitekt