257. fundur 21. mars 2024 kl. 16:15 - 19:24 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
 • Bjarni Sigurbjörnsson (BS) formaður
 • Signý Gunnarsdóttir (SG)
 • Davíð Magnússon (DM)
 • Heiðrún Hallgrímsdóttir (HH)
 • Lísa Ásgeirsdóttir (LÁ)
Starfsmenn
 • Sigurður Valur Ásbjarnarson (SVÁ) skipulagsfulltrúi
 • Guðmundur Rúnar Svansson (GRS) starfsmaður umhverfis- og skipulagssviðs
 • Björg Ágústsdóttir (BÁ) bæjarstjóri
Fundargerð ritaði: Sigurður Valur Ásbjarnarson skipulagsfulltrúi
Dagskrá
Formaður sett fund og gengið var til dagskrár.

Sigurður Valur Ásbjarnarson skipulagsfulltrúi er í fjarfundi, sem og skipulagsráðgjafar sem eru gestir fundarins undir tilgreindum liðum.

Dagskrárliðir nr. 8 og 12 voru teknir til umræðu í upphafi fundar og liður 4 á eftir lið nr. 2, vegna innkomu gesta fundarins. Aðrir liðir í réttri röð þar á eftir.

1.Iðnaðarsvæði vestan Kvernár - tillaga að deiliskipulagi

Málsnúmer 2101038Vakta málsnúmer

Á miðnætti í gær, 20. mars, rann út frestur til að skila inn athugasemdum og ábendingum vegna auglýsingar um vinnslutillögu vegna breytingar aðalskipulags í tengslum við nýtt deiliskipulag iðnaðarsvæðis vestan Kvernár.Leitað var umsagna hjá Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Minjastofnun Íslands, Skipulagsstofnun, Rarik, Veitum, Vegagerðinni og Mílu.Lagðar fram tvær umsagnir sem bárust, þ.e. frá Minjastofnun og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands.Ekki þarf að bregðast sérstaklega við með svörum til þeirra sem veittu umsagnir eða sendu inn athugasemdir, en höfð verður hliðsjón af þeim við áframhaldandi skipulagsvinnu.

Unnið er að gerð vinnslutillögu deiliskipulagshlutans og verður hún tekin fyrir hjá nefndinni á næstunni og vinnslutillaga auglýst.

Gestir

 • Þóra Kjarval, skipulagsráðgjafi hjá Alta

2.Tillaga um breytingu á deiliskipulagi Ölkeldudals

Málsnúmer 2312014Vakta málsnúmer

Á miðnætti í gær, 20. mars, rann út frestur til að skila inn athugasemdum og ábendingum vegna auglýsingar á skipulagslýsingu vegna breytingar aðalskipulags og gerð deiliskipulags fyrir Ölkeldudal.Sex umsagnir bárust um breytingu aðalskipulags og sjö sem snúa að breytingu deiliskipulags, í gegnum Skipulagsgáttina þar sem aðal- og deiliskipulagstillögum er stillt upp í sitthvoru lagi.Leitað var umsagna hjá: Minjastofnun (barst), Heilbrigðiseftirliti Vesturlands (barst í tölvupósti eftir frest), Mílu (barst), Umhverfisstofnun (barst), Slökkviliði Grundarfjarðar (barst), Skipulagsstofnun (barst), Land og Skógur (barst í tölvupósti eftir frest), Veðurstofu Íslands, Snæfellsbæ (barst), Sveitarfélaginu Stykkishólmi, Rarik, Veitum, Svæðisskipulagssnefnd Snæfellsness og Náttúrustofu Vesturlands. Landsnet var ekki umsagnaraðili en skilaði inn umsögn.Auk þess lögð fram samantekt skipulagsráðgjafa um efni umsagnanna.Ekki þarf að bregðast sérstaklega við með svörum til þeirra sem veittu umsagnir eða sendu inn athugasemdir, en höfð verður hliðsjón af þeim við áframhaldandi skipulagsvinnu.

Eftir umræður fundarins samþykkir skipulags- og umhverfisnefnd að deiliskipulagstillagan verði sett fram fyrir allt deiliskipulagssvæði Ölkeldudals, þannig að allar eldri breytingar verði sameinaðar í eina útgáfu. Með því yrði utanumhald auðveldað og skilmálar gerðir skýrari fyrir svæðið.

Nefndin fór yfir þær hugmyndir sem verið hafa uppi um breytingar á skipulagssvæðinu. Samþykkt samhljóða að fyrir utan umrædda breytingu með nýjum íbúðarlóðum í Paimpolgarði verði einungis gerð sú efnislega breyting á öðrum hlutum skipulagssvæðisins, að lóðin við Ölkelduveg 19 verði felld út, en að lóðin Ölkelduvegur 17 verði stækkuð og nái yfir hluta af núverandi lóð nr. 19.

Næstu skref er auglýsing vinnslutillögu fyrir aðalskipulagshlutann og verður sú tillaga afgreidd af nefndinni á næstunni. Síðar verður vinnslutillaga vegna deiliskipulags útbúin og auglýst.

Gestir

 • Þóra Kjarval, skipulagsráðgjafi hjá Alta

3.Borgarbraut 17, íþróttahús tæknirými - umsókn v. deiliskipulags

Málsnúmer 2306021Vakta málsnúmer

Á 250. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var samþykkt beiðni Grundarfjarðarbæjar um undanþágu frá gr. 5.8.4 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 með vísun í gr. 5.8.2 "vegna mögulegrar stækkunar á tæknirými með viðbyggingu við neðri hæð íþróttamiðstöðvar um samtals 10-20 m2."

Stækkun rýmisins var hugsuð til að koma fyrir spenni vegna tengingar við nýja heimtaug í tengslum við varmaskipti skóla- og íþróttamannvirkja.Í afgreiðslu nefndarinnar á 250. fundi var jafnframt bókaður svohljóðandi fyrirvari:"Verði síðar talið nauðsynlegt að koma spenninum fyrir annarsstaðar á lóðinni, felur nefndin umhverfis- og skipulagssviði að leysa það mál með viðeigandi aðilum innan þessarar undanþáguheimildar."Ætlunin er að koma fyrir stakstæðu húsi, 6,5 m2 að stærð, suðaustan við íþróttahúsið og bílastæðin austan við húsið, skv. fyrirliggjandi teikningu. Grundarfjarðarbær leggur nú fram, til staðfestingar, teikningu þar sem sýnd er staðsetning húss fyrir spenninn, suðaustan við íþróttahús og neðri/austari bílastæðin.

Engin hús eða lóðir eru nærliggjandi þessu svæði og er hús fyrir spennistöð samkvæmt framangreindu ekki talið hafa grenndaráhrif sem þörf er á að taka í myndina.

Skipulags- og umhverfisnefnd staðfestir fyrri afgreiðslu um undanþágu frá gr. 5.8.2 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 um óverulega breytingu á deiliskipulagi með vísun í gr. 5.8.4. fyrir spennistöðvarhús með nýrri staðsetningu.

Nefndin veitir byggingarfulltrúa jafnframt heimild til að gefa út byggingarleyfi/byggingarheimild fyrir umræddu húsi með uppsetningu spennis og aðliggjandi lögnum, að öllum skilyrðum uppfylltum, sbr. byggingarreglugerð nr. 112/2012 m.s.br., og með fyrirvara um afgreiðslu málsins í bæjarstjórn.

4.Skíðadeild UMFG - Þjónustuhús fyrir tjaldsvæði og skíðasvæði

Málsnúmer 2211011Vakta málsnúmer

Fulltrúar Skíðadeildar (Skíðasvæði Snæfellsness) komu til viðræðna við bæjarráð á fundi 28. febrúar sl. Á þeim fundi var farið yfir hugmyndir þeirra um aðstöðuhús fyrir skíðasvæðið, rætt hvort og hvernig mætti nýta jarðvegsefni til fyllingar í brekkur svæðisins, um aðkomu að svæðinu og fleira.Í framhaldi af fundi bæjarráðs fóru skipulagsfulltrúi, íþrótta- og tómstundafulltrúi og verkstjóri áhaldahúss í vettvangsferð með fulltrúum deildarinnar og eru lagðir fram minnispunktar skipulagsfulltrúa um það samtal og auk þess uppfærðar teikningar frá Skíðasvæði Snæfellsness af aðstöðuhúsi og mögulegri staðsetningu þess.Skipulagsfulltrúi og bæjarstjóri sögðu frá samtölum við fulltrúa Skíðadeildarinnar.

Rætt var um skipulag á svæðinu, m.a. með hliðsjón af umræðu síðustu vikna um breytingar á deiliskipulagi Ölkeldudals og sunnanverðu skóla- og íþróttasvæði og áhrif á nærliggjandi svæði.

Skipulags- og umhverfisnefnd tekur jákvætt í hugmyndir Skíðadeildar um staðsetningu aðstöðuhúss og er skipulagsfulltrúa falið að vinna áfram að málinu með fulltrúum Skíðadeildar.

Gestir

 • Þóra Kjarval skipulagsráðgjafi v. Ölkdeldudals

5.Smáhýsi - Fyrirspurn um svæði fyrir byggingu smáhýsa

Málsnúmer 2309030Vakta málsnúmer

Erindi áður tekið fyrir, en hefur verið til skoðunar í tengslum við heildarumræðu um skipulagsmál og um næstu skref í skipulagsvinnu sem tengist vesturhluta þéttbýlis.Skipulags- og umhverfisnefnd getur ekki mælt með útleigu svæðis eða lóða úr landi Hellnafells fyrir bústaði/smáhýsi og telur að það samrýmist ekki stefnu í aðalskipulagi. Hugmyndir eru uppi um frekari íbúðabyggð vestan við vestustu húsin við Grundargötu og hefur bæjarstjórn þegar samþykkt að farið verði í skipulagsvinnu við það, þó ekki liggi ljóst fyrir hve langt verði farið til vesturs. Að auki telur nefndin að þess sé ekki langt að bíða að huga þurfi að heildarskipulagi fyrir uppbyggingu og þróun á þessu svæði.

6.Stækkun á aðstöðu Vestur Adventures í Torfabót

Málsnúmer 2403026Vakta málsnúmer

Í gildi hefur verið endurnýjað stöðuleyfi fyrir aðstöðuhús á vegum umsækjanda í Torfabót, vegna kajakleigu sem þar er rekin. Sótt er um 13,8 m2 stækkun á þeirri aðstöðu og afmörkun 300 m2 lóðar.Umrætt svæði í Torfabót er hluti af því svæði sem yfirstandandi deiliskipulagsvinna Framness tekur til.

Skipulagsfulltrúa falið að ræða við umsækjanda um áform á svæðinu, áður en lengra er haldið.

7.Stígamál í Grundarfirði - Fjallahjólaleiðir

Málsnúmer 2308001Vakta málsnúmer

Gögn lögð fram til kynningar og áframhaldandi úrvinnslu.Sagt var frá fundi sem fór fram í síðustu viku með Leifi Harðarsyni f.h. áhugamanna um fjallahjólastíga. Fundinn sátu Signý Gunnarsdóttir úr skipulags- og umhverfisnefnd, fulltrúar úr íþrótta- og tómstundanefnd og Ólafur Ólafsson íþrótta- og tómstundafulltrúi.Á fundinum var rætt um möguleika á gerð fjallahjólastíga ofan við þéttbýlið í Grundarfirði.

Skipulags- og umhverfisnefnd tekur jákvætt í að vinna með fyrirspyrjendum um því að finna hentugar leiðir fyrir hjólastíga í og við þéttbýli Grundarfjarðar.

Skipulagsfulltrúa er falið að vinna með fyrirspyrjendum að málinu. Skoða þarf vel hvar sé heppileg staðsetning, hvernig best sé að standa að gerð stíga, hvernig merkingum og kynningu eigi að hátta og hvert fyrirkomulag yrði við endurbætur og umsjón með stígum.

8.Fellabrekka 7-13 - Umsókn um lóð

Málsnúmer 2403025Vakta málsnúmer

Húsefni ehf. sækir um lóðir við Fellabrekku 7, 9, 11 og 13 fyrir byggingu íbúðarhúsnæðis. Hugmyndir umsækjanda eru að byggja átta íbúðir en nánari hugmyndir eru í vinnslu.Lóðirnar eru á ódeiliskipulögðu svæði sem í Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039 er skilgreint sem íbúðarsvæði (ÍB-3). Í skipulagsskilmálum fyrir ÍB-3 segir að heimild sé til að auka byggingarmagn á óbyggðum lóðum þar sem það þyki henta, t.d. með því að leyfa aukaíbúðir þar sem stórar einbýlishúsalóðir eru, og sérákvæði er um Fellabrekku 7-9.Lagt fram minnisblað Alta dags. 21.03.2024 um skipulag á svæðinu m.t.t. fram kominnar umsóknar.Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að úthluta umsækjanda lóðunum við Fellabrekku 7-13, til íbúðarbyggingar, sbr. samþykkt um úthlutun lóða í Grundarfirði og skilmála um afslátt af gatnagerðargjöldum frá 14. desember 2023.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir samhljóða, með vísan í 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga, að gera eftirfarandi breytingu á Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039:

Eftirfarandi skipulagsákvæði fyrir íbúðarsvæði ÍB-3 breytist úr:

„Fellabrekka 7-9: Heimild er til að byggja allt að 3ja íbúða hús á lóðunum sameiginlega, eða parhús og einbýli á lóðunum tveimur.“
í:
„Fellabrekka 7-13: Heimilt er að byggja allt að 8 íbúðum samtals, á 2 hæðum í fjölbýli eða sérbýli.

Önnur ákvæði íbúðarreitsins haldast óbreytt.

Breytingin telst óveruleg með eftirfarandi rökum:
- Ekki er um breytingu á landnotkun að ræða.
- Áformað byggingarmagn og hæð húsa er í samræmi við aðliggjandi byggðarmynstur og það sem vænta mátti á reitnum skv. gildandi aðalskipulagi, þó svo íbúðum fjölgi og húsagerð breytist.
- Aukin umferð í götunni, vegna fleiri íbúða, mun hafa lítil áhrif á núverandi hús þar sem þau eru innst í botngötunni. Auk þess eru aðstæður þannig að aðeins er byggt öðrum megin götunnar.
- Breytingin er því ekki talin líkleg til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða á stórt svæði.

Þegar aðalskipulagsbreytingin hefur verið staðfest verði byggingarleyfisumsókn fyrir Fellabrekku 7-13 grenndarkynnt á grundvelli 44. gr. skipulagslaga.

Skipulagsfulltrúa er falið að ganga frá tillögu að óverulegri breytingu aðalskipulags skv. framangreindu til auglýsingar og meðferðar skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga.

Gestir

 • Matthildur Kr. Elmarsdóttir skipulagsráðgjafi - mæting: 16:15

9.Umsókn um byggingarheimild eða -leyfi - Grundargata 82 - Flokkur 2

Málsnúmer 2403017Vakta málsnúmer

Á 255. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var samþykkt að byggingaráform á hinni úthlutuðu lóð verði grenndarkynnt þegar þau liggja fyrir skv. 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt var samþykkt að grenndarkynnt verði fyrir lóðarhöfum eftirfarandi fasteigna: Grundargötu 65, 67, 69, 76, 78, 80, 84 og 86.Á 6. afgreiðslufundi byggingarfulltrúa þann 19. mars 2024 vísaði byggingarfulltrúi málinu til afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar þar sem ekki er til deiliskipulag fyrir svæðið.Byggingaráform hafa nú verið lögð fram með viðeigandi teikningum/gögnum.

Sótt er um byggingarleyfi fyrir 300 fm parhúsi á einni hæð. Hvoru húsi fylgir bílskúr. Undirstöður eru steinsteyptar ásamt gólfplötu en burðarvirki veggja og þaks eru úr timbri.Skipulags- og umhverfisnefnd staðfestir að fara skuli fram grenndarkynning byggingaráforma og felur skipulagsfulltrúa að láta kynningu fara fram í samræmi við afgreiðslu 255. fundar.
Berist engar athugasemdir úr grenndarkynningu felur nefndin byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi að uppfylltum skilyrðum gr. 2.4.4 í byggingarreglugerð nr. 112/2012 með síðari breytingum.

10.Umsókn um byggingarheimild eða -leyfi - Grundargata 90 - Flokkur 2

Málsnúmer 2403018Vakta málsnúmer

Á 255. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var samþykkt að byggingaráform á hinni úthlutuðu lóð verði grenndarkynnt þegar þau liggja fyrir skv. 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt var samþykkt að grenndarkynnt verði fyrir lóðarhöfum eftirfarandi fasteigna: Grundargötu 69, 84, 86, 88, 92 og 94.Á 6. afgreiðslufundi byggingarfulltrúa þann 19. mars 2024 vísaði byggingarfulltrúi málinu til afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar þar sem ekki er til deiliskipulag fyrir svæðið.Byggingaráform hafa nú verið lögð fram með viðeigandi teikningum/gögnum.

Sótt er um byggingarleyfi fyrir 300 fm parhúsi á einni hæð. Hvoru húsi fylgir bílskúr. Undirstöður eru steinsteyptar ásamt gólfplötu en burðarvirki veggja og þaks eru úr timbri.Skipulags- og umhverfisnefnd staðfestir að fara skuli fram grenndarkynning byggingaráforma og felur skipulagsfulltrúa að láta kynningu fara fram í samræmi við afgreiðslu 255. fundar.
Berist engar athugasemdir úr grenndarkynningu felur nefndin byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi að uppfylltum skilyrðum gr. 2.4.4 í byggingarreglugerð nr. 112/2012 með síðari breytingum.

11.Innri Látravík - Umsókn um byggingarleyfi, viðbygging

Málsnúmer 2402029Vakta málsnúmer

Sótt er um byggingarleyfi/byggingarheimild fyrir ca. 30 m2 viðbyggingu við íbúðarhús að Innri Látravík, skv. framlagðri teikningu.Á 5. afgreiðslufundi byggingarfulltrúa þann 29. febrúar 2024 vísaði byggingarfulltrúi erindinu til afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar þar sem ekki er til deiliskipulag fyrir svæðið.Skipulags- og umhverfisnefnd telur að viðbygging við íbúðarhús sem fyrir er á staðnum hafi ekki grenndaráhrif á aðra/aðliggjandi eignir og felur byggingarfulltrúa að gefa út byggingarheimild að uppfylltum skilyrðum gr. 2.3.8 í byggingarreglugerð nr. 112/2012 með síðari breytingum.

12.Innri Látravík - Umsókn um byggingarleyfi, sumarhús

Málsnúmer 2402030Vakta málsnúmer

Landeigendur sækja um byggingarleyfi fyrir 5 sumarhúsum (smáhýsi) í landi Innri Látravíkur samkvæmt uppdráttum frá W7.Með umsókn fylgja gögn, m.a. aðaluppdráttur, afstöðumynd, skráningartöflur og ljósmynd sem sýnir staðsetningu húsanna í landinu. Hvert hús er tæplega 37 m2 að stærð, með einu herbergi auk alrýmis, baðherbergis og forstofu. Notkun er skilgreind sem „gistihús“.Í fundargerð af 5. afgreiðslufundi byggingarfulltrúa, dags. 29. febrúar 2024, er erindinu vísað til skipulags- og umhverfisnefndar þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag af svæðinu.Með vísan í framlögð gögn og minnisblað Alta dags. 21.03.2024 samþykkir skipulags- og umhverfisnefnd að láta fara fram grenndarkynningu skv. 44. gr. skipulagslaga, þegar borist hefur endanleg ljósmynd sem sýnir ásýnd þegar ekið er í austurátt á Snæfellsnesvegi.
Gögnin verði send til eigenda aðliggjandi landeigna og gefinn 4 vikna frestur til athugasemda. Ef aðilar hafa lýst skriflega yfir, með áritun sinni á kynningargögn áður en 4 vikur eru liðnar, að þeir geri ekki athugasemdir við framkvæmdina þá styttist kynningartíminn að sama skapi.

Á kynningartíma verði leitað umsagnar Vegagerðarinnar vegna tengingar við þjóðveg og Landsnets vegna legu rafstrengja.

Skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulagsfulltrúa að láta grenndarkynningu fara fram.

Berist engar athugasemdir úr grenndarkynningu og hafi umsagnaraðilar (Vegagerðin og Landsnet) ekki athugasemdir við byggingaráformin, felur nefndin byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi að uppfylltum skilyrðum byggingarreglugerðar nr. 112/2012 með síðari breytingum. Ella kemur málið aftur til afgreiðslu nefndarinnar.

Gestir

 • Matthildur Kr. Elmarsdóttir, skipulagsráðgjafi

13.Umhverfisrölt 2022-2026

Málsnúmer 2205033Vakta málsnúmer

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að umhverfisrölt verði farið í þéttbýlinu dagana 14. og 16. maí nk.14.Land og skógur - Endurskoðun stuðningskerfa í skógrækt og landgræðslu - Ósk um ábendingar og tillögur

Málsnúmer 2403008Vakta málsnúmer

Lagður fram til kynningar tölvupóstur dags. 27. febrúar 2024 þar sem fram kemur að matvælaráðuneytið hefur falið stofnuninni Landi og skógi að hefja endurskoðun á núverandi fyrirkomulagi stuðningskerfa í landgræðslu og skógrækt. Kallað er eftir ábendingum fyrir 29. mars nk. sem nýst geta við vinnuna við að móta tillögur að endurskoðuðu stuðningskerfi, en markmiðið er að til verði tillaga að heildstæðu stuðningskerfi málaflokksins innan stofnunarinnar.Ritun fundargerðar: Sigurður Valur, Guðmundur Rúnar, Björg.

Lokið var við fundargerð eftir fund og rafræns samþykkis aflað frá fundarmönnum.

Fundi slitið - kl. 19:24.