600. fundur 01. febrúar 2023 kl. 08:30 - 12:59 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
 • Sigurður Gísli Guðjónsson (SGG) formaður
 • Garðar Svansson (GS)
 • Bjarni Sigurbjörnsson (BS)
  Aðalmaður: Jósef Ó. Kjartansson (JÓK)
Starfsmenn
 • Björg Ágústsdóttir (BÁ) bæjarstjóri
 • Sigurlaug R. Sævarsdóttir (SRS) skrifstofustjóri
Fundargerð ritaði: Sigurlaug R. Sævarsdóttir skrifstofustjóri
Dagskrá
Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.Lausafjárstaða 2023

Málsnúmer 2301020Vakta málsnúmer

Lagt fram yfirlit yfir lausafjárstöðu.

2.Launaáætlun 2022

Málsnúmer 2207015Vakta málsnúmer

Lagt fram yfirlit sem sýnir samanburð á útgreiddum launum Grundarfjarðarbæjar og Grundarfjarðarhafnar janúar til desember 2022. Farið yfir niðurbrot launaáætlunar og raunlauna eftir deildum. Raunlaun eru yfir áætlun sem nemur 8 millj. kr., sem fyrst og fremst skýrist af auknum umsvifum Grundarfjarðarhafnar og breytingu á vinnufyrirkomulagi, sem og hagvaxtarauka skv. kjarasamningum, sem leiddi til hækkunar launa fyrr á árinu.

3.Orkumál - valkostir

Málsnúmer 2301022Vakta málsnúmer

Ragnar Ásmundsson frá Orkusetri/Orkustofnun sat fundinn undir þessum lið gegnum fjarfundabúnað. Jafnframt sátu Kristín Þorleifsdóttir, sviðsstjóri, Jósef Ó. Kjartansson og Ágústa Einarsdóttir fundinn undir þessum lið.

Ragnar fór yfir þá styrki sem Grundarfjarðarbær hefur fengið loforð fyrir úr Orkusjóði, til verkefna um orkuskipti í íþrótta- og skólamannvirkjum.

Rætt um og farið var yfir möguleika Grundfirðinga til orkuöflunar og dreifingar, þannig að kyndingarkostnaður íbúa og fyrirtækja lækki.

Málið er til áframhaldandi skoðunar.

Gestir

 • Ragnar Ásmundsson, Orkusetri - mæting: 08:30
 • Kristín Þorleifsdóttir, sviðsstjóri - mæting: 08:30
 • Jósef Ó. Kjartansson, bæjarfulltrúi - mæting: 08:30
 • Ágústa Einarsdóttir, bæjarfulltrúi - mæting: 08:30

4.Grunnskóli og íþróttamannvirki - Orkuskipti

Málsnúmer 1910006Vakta málsnúmer

Lagðir fram minnispunktar bæjarstjóra af fundi sem fulltrúar bæjarins áttu með sérfræðingum hjá Eflu 25. janúar sl., um orkuskipti í skóla- og íþróttamannvirkjum.

Fyrirhugaður er annar fundur með þeim fimmtudagsmorguninn 2. febrúar.

5.Framkvæmdir 2023

Málsnúmer 2301007Vakta málsnúmer

Nokkrar framkvæmdir skv. fjárhagsáætlun ársins 2023 teknar til umræðu.

Kristín Þorleifsdóttir sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs er áfram gestur undir þessum lið fundarins.

Ólafur Ólafsson íþrótta- og tómstundafulltrúi sat fundinn vegna umræðu um þarfagreiningu v/hönnunar sundlaugargarðs.

a) Tengigangur milli íbúðanna á Hrannarstíg 18 og Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Fellaskjóls:

Fyrir liggur kostnaðaráætlun byggingarfulltrúa dags. 27. jan. 2023.
Áætlunin nú er hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins.

Í samantekt byggingarfulltrúa er gert ráð fyrir eftirfarandi verkþáttum:
a) rif klæðningar (þak og útveggir)
b) frágangur utanhúss
c) frágangur innanhúss

Áætlunin felur í sér að fjarlægja núverandi útveggjaklæðningu, þakklæðningu og klæða húsið (tengiganginn) upp á nýtt. Einnig að rífa klæðningu að innan þar sem hún er skemmd á köflum. Ekki er vitað um ástand burðarvirkis og því gert ráð fyrir ófyrirséðum kostnaði. Gert er ráð fyrir píparavinnu þar sem ofnar og ofnalagnir eru utanáliggjandi og þarf að taka niður fyrir rif klæðningar að innan og setja aftur upp. Yfirfara þarf einnig rafmagnið þegar loftaklæðning verður fjarlægð. Áætlunin gerir ráð fyrir kostnaði við að flota gólfið og kostnaði við gólfefni.

Rætt um endurbætur á tengiganginum og valkosti. Lagt til að skoðuð verði önnur úrlausn eða efnisval við tengingu milli bygginganna. Bæjarstjóra og umhverfis- og skipulagssviði falið að fá kostnaðaráætlun á þá úrlausn, í samræmi við umræður fundarins og leggja fyrir bæjarráð/bæjarstjórn til skoðunar.

Bæjarráð gerir ráð fyrir að leitað verði verðtilboða í þetta verk og að framkvæmd fari fram í vor/sumar. Til frekari umræðu og ákvörðunar síðar.

b) Þarfagreining fyrir sundlaugargarð: drög íþrótta- og tómstundafulltrúa lögð fram til umræðu, auk þess upplýsingar um ýmsar útfærslur á saunaklefum.

Farið yfir drögin og rætt um þá framkvæmdaþætti sem hafa þarf í huga þegar sundlaugargarður er skipulagður til framtíðar. Til frekari úrvinnslu og frágangs.

Rætt um framkvæmdir sem hafa staðið yfir í íþróttahúsinu. Fram kom að búið er að skipta um gólfefni, að taka niður loft og skipta um lýsingu. Jafnframt kom fram hjá Ólafi að hljóðvist hafi batnað við þessar framkvæmdir, að hans mati.

Ólafur vék af fundinum.

c) Hönnunargögn fyrir frágang malbikaðra gangstétta við Hrannarstíg og víðar. Landslag, arkitektastofa, hefur unnið að útfærslu á frágangi malbikaðra gangstétta og hefur skipulagsfulltrúi haft umsjón með verkinu.

Sviðsstjóri/skipulagsfulltrúi fór yfir glæný gögn um verkið og rætt um framkvæmdina.

Bæjarráð samþykkir að áfram verði unnið með Landslagi að hönnun blágrænna lausna við Hrannarstíg og Borgarbraut. Tillögurnar verða kynntar fyrir íbúum. Fyrirkomulag á frágangi í Sæbóli og undirbúningur framkvæmda í miðbæ eru sömuleiðis á dagskrá.

Samþykkt samhljóða.

Kristín vék af fundinum og var henni þakkað fyrir komuna og upplýsingar.

Gestir

 • Ólafur Ólafsson, íþrótta- og tómstundafulltrúi
 • Kristín Þorleifsdóttir, sviðsstjóri

6.Gjaldskrár 2023

Málsnúmer 2209025Vakta málsnúmer

Lögð fram drög að gjaldskrá fyrir húsaleigu í samvinnurými að Grundargötu 30 auk upplýsinga úr gjaldskrám fyrir samvinnurými í öðrum sveitarfélögum. Að Grundargötu 30 standa nú yfir framkvæmdir við rýmið, í samræmi við hönnun þess.
Farið yfir tillögur/hugmyndir sem lagðar voru fram og tekin ákvörðun um gjaldskrá sem myndi gilda árið 2023.

Fyrirliggjandi tillaga 1 að gjaldskrá samþykkt samhljóða.

7.Markaðs- og kynningarmál 2023

Málsnúmer 2301008Vakta málsnúmer

Lögð fram ýmis gögn varðandi markaðs- og kynningarmál.

a) Farið yfir hugmynd að spurningakönnun SSV í atvinnulífi, sbr. póst framkvæmdastjóra.

b) Farið yfir tillögu að verkefnisáætlun Áfanga- og markaðsstofu Vesturlands (ÁMS) um vinnu með hagsmunaaðilum vegna mótttöku skemmtiferðaskipa og skipafarþega á Snæfellsnesi.

Bæjarráð tekur fyrir sitt leyti vel í framlagða verkefnistillögu, en það er í höndum hafnarstjóra og bæjarstjóra að rýna hana nánar og vinna úr henni, með ÁMS.

c) Rætt um kynningarmyndband sem unnið hefur verið fyrir íþrótta- og tómstundanefnd og Grundarfjarðarbæ, um íþróttastarf, tómstundir og fleira í Grundarfirði. Ætlunin er að ræða þetta síðar í dag, í nefndinni.

d) Lagðar fram teiknaðar stemnings-/kynningarmyndir til að nota í markaðsstarfi, kynningum, auglýsingum og glærum.

Bæjarráð lýsir yfir ánægju með framangreind verkefni, sem eru áfram til vinnslu.

8.Árbrekka 1 - Sótt um breytingu skráningar yfir í íbúðarhús

Málsnúmer 2012008Vakta málsnúmer

Eigendur Árbrekku óska eftir að breyta skráningu sumarhúss í íbúðarhús.

Í aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar 2019-2039 er heimild fyrir tveimur íbúðarhúsum án tengsla við landbúnað á hverri jörð án þess að breyta þurfi aðalskipulagi. Eigendur óska eftir samþykki á þeim grunni, en fyrir liggur samþykki fyrir hönd eiganda Hamra, en Árbrekka er stofnuð út úr jörðinni Hömrum.

Byggingarfulltrúi og skipulagsfulltrúi hafa yfirfarið teikningar húss og aðstæður m.t.t. skipulagsskilmála og gera ekki athugasemd við að fallist sé á ósk húseigenda. Skipulagsfulltrúi vísaði erindinu til endanlegrar afgreiðslu bæjarráðs/bæjarstjórnar.

Með tilliti til framlagðra gagna er beiðni eigenda Árbrekku samþykkt samhljóða.

9.SSV - Drög að stofnun Safnaklasa Vesturlands

Málsnúmer 2301015Vakta málsnúmer

Lagt fram minnisblað um Safnaklasa Vesturlands, ásamt drögum að samþykktum klasa safna, sýninga og setra á Vesturlandi, drögum að rekstraráætlun og fleiri gögnum.

Gert er ráð fyrir að aðild að félaginu (klasanum) geti átt söfn, setur og sýningar á Vesturlandi og að árgjald verði 60.000 kr.

Gert er ráð fyrir starfsmanni í 25% starf fyrir klasann, sem fyrst um sinn verði fjármagnað sem áhersluverkefni gegnum sóknaráætlun Vesturlands. Markmiðum starfsins er lýst í framlögðum gögnum.

Bæjarstjóra er falið að afla upplýsinga um hvernig fjármögnun sé hugsuð þegar áhersluverkefni lýkur.

Einnig verði óskað upplýsinga um hvað átt sé við með því sem fram kemur í framlögðu skjali um hlutverk og verkaskiptingu, þar sem segir að vinna þurfi að sameiginlegu varðveislusetri á Vesturlandi.

Fyrirliggjandi gögn að öðru leyti samþykkt samhljóða og þátttaka af hálfu Grundarfjarðarbæjar í stofnun safnaklasa Vesturlands.

10.Löggæslumál - þjónusta og aðstaða

Málsnúmer 2301021Vakta málsnúmer

Lögð fram gögn um helstu samskipti sem átt hafa sér stað varðandi löggæslumál, þjónustu og aðstöðu í Grundarfirði. Farið yfir málið, en bæjarstjórn ræddi það á fundi sínum í janúar sl.

Lagt fram svar frá FSRE, Framkvæmdasýslu-Ríkiseignum, við fyrirspurn bæjarstjóra. Bæjarstjóri hefur ennfremur átt samtöl við lögreglustjóra um þjónustu og aðstöðu.

Bæjarráð veltir þeirri hugmynd upp til skoðunar, hvort skynsamlegt gæti verið að hafa sameiginlega miðstöð slökkviliðs, björgunarsveitar/slysavarnafélags, lögreglu og almannavarna.

11.Sundlaug - Opnunartími og þjónusta

Málsnúmer 2301016Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar yfirlit íþrótta- og tómstundafulltrúa yfir aðsóknartölur í Sundlaug Grundarfjarðar árið 2022.

Bæjarráð felur íþrótta- og tómstundafulltrúa að skoða möguleikann á því að taka upp árskort í sundlauginni.

Samþykkt samhljóða.

12.Heilbrigðiseftirlit Vesturlands - Eftirlitsskýrsla Íþróttamiðstöð Grundarfjarðar

Málsnúmer 2301032Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar eftirlitsskýrsla Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, dags. 14. nóvember 2022, vegna Íþróttamiðstöðvar Grundarfjarðar. Þau atriði sem gerð voru athugasemdir við hafa þegar verið lagfærð eða eru í framkvæmd, sbr. yfirstandandi endurbætur á tengigangi.

13.JK&co slf - Snjómoksturssamningur

Málsnúmer 2301035Vakta málsnúmer

Í samræmi við fyrri afgreiðslur bæjarráðs sl. haust var byggingafulltrúa og verkstjóra áhaldahúss falið að leita samninga við verktaka bæjarins um snjómokstur. Leitað var til verktaka bæjarins og niðurstaðan var samningsgerð við tvo þeirra.
Lagður fram til kynningar snjómoksturssamningur við JK&co slf.

14.Tóm steypa ehf - Snjómoksturssamningur

Málsnúmer 2301034Vakta málsnúmer

Í samræmi við fyrri afgreiðslur bæjarráðs sl. haust var byggingafulltrúa og verkstjóra áhaldahúss falið að leita samninga við verktaka bæjarins um snjómokstur. Leitað var til verktaka bæjarins og niðurstaðan var samningsgerð við tvo þeirra.
Lagður fram til kynningar sjómoksturssamningur við Tóma steypu ehf.

15.SSV - Samþætting í velferðarþjónustu, áhersluverkefni

Málsnúmer 2301014Vakta málsnúmer

Lagðir fram til kynningar minnispunktar bæjarstjóra frá fundi 17. jan. 2023 með Guðjóni Brjánssyni, verkefnastjóra á vegum SSV, um áhersluverkefni varðandi samþættingu í velferðarþjónustu.

16.SSV - Fundur um öldrunarþjónustu

Málsnúmer 2301029Vakta málsnúmer

Starfandi hefur verið að undanförnu starfshópur um öldrunarþjónustu á Vesturlandi. Hópurinn kynnti tillögur sínar í skýrslu sem kom út á sl. ári.

Í lok síðasta árs var Guðjón Brjánsson ráðinn sem ráðgjafi til að vinna að frekari útfærslum á tillögum hópsins. Guðjón fundaði nýverið með verkefnisstjórn um endurskoðun á öldrunarþjónustu á landsvísu. Í kjölfar fundarins var ákveðið að þau Ólafur Þór Gunnarsson formaður hópsins og Berglind Magnúsdóttir verkefnisstjóri myndu funda með fulltrúum af Vesturlandi.

Lagt fram til kynningar fundarboð vegna fundar um öldrunarþjónustu, sem haldinn verður 3. febrúar nk. á Hótel Hamri í Borgarnesi, kl. 14.00.

Bæjarstjóri mun sækja fundinn.

17.Samband íslenskra sveitarfélaga - Innviðir og loftslagsbreytingar - erum við tilbúin

Málsnúmer 2301027Vakta málsnúmer

Samband íslenskra sveitarfélaga og Mannvit standa að fræðsluviðburði og pallborðsumræðu, föstudaginn 3. febrúar frá kl. 8:30 til 10:00. Fjallað verður um loftslagsbreytingar á Íslandi; áhrif á sveitarfélög, fyrirtæki, íbúa og innviði í landinu. Fundurinn verður einnig í streymi.

Lagt fram til kynningar fundarboð vegna fundarins.
Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið - kl. 12:59.