222. fundur 30. september 2020 kl. 15:30 - 18:30 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
  • Bjarni Sigurbjörnsson (BS) formaður
  • Vignir Smári Maríasson (VSM) varaformaður
  • Runólfur J. Kristjánsson (RJK)
  • Signý Gunnarsdóttir (SG)
    Aðalmaður: Helena María Jónsdóttir (HMJ)
  • Eymar Eyjólfsson (EE)
  • Sigurður Valur Ásbjarnarson (SVÁ) skipulags- og byggingafulltrúi
Starfsmenn
  • Þuríður Gía Jóhannesdóttir (ÞGJ) starfsmaður skipulags- og byggingarfulltrúa
Fundargerð ritaði: Þuríður Gía Jóhannesdóttir starfsmaður skipulags- og byggingarfulltrúa
Dagskrá
Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri sat einnig fundinn.
Jósef Kjartansson sat sem gestur undir lið 3.

Varaformaður setti fund og býður Eymar Eyjólfsson velkominn til starfa í nefndinni.
Gengið var til dagskrár.
Nefndarmenn og gestur taka þátt í fundinum sem er fjarfundur, haldinn skv. heimild í samþykkt bæjarráðs á 553. fundi þann 2. september sl. og samþykktum lögum um breytingu á sveitarstjórnarlögum.
Skipulags- og byggingarfulltrúi, starfsmaður skipulags- og byggingarfulltrúaembættisins og bæjarstjóri sitja fundinn í Ráðhúsi.

1.Kosning formanns skipulags- og umhverfisnefndar

Málsnúmer 1806029Vakta málsnúmer

Kosning formanns skipulags- og umhverfisnefndar, þar sem Unnur Þóra Sigurðardóttir, fyrrum formaður, hefur sagt sig úr nefnd.
Nefndin leggur til að Bjarni Sigurbjörnsson verði formaður skipulags- og umhverfisnefndar og að Vignir Smári Maríasson verði varaformaður, samþykkt samhljóða.

Nýr formaður nefndar tekur við fundarstjórn.

Nýr formaður leggur það til að vinna í nánu samstarfi við varaformann, Vigni Smára og að þeir vinni í sameiningu við að þjóna embættinu. Samþykkt samhljóða.

2.Siðareglur kjörinna fulltrúa í Grundarfjarðarbæ

Málsnúmer 1809025Vakta málsnúmer

Lagðar fram til kynningar og yfirferðar siðareglur kjörinna fulltrúa í Grundarfjarðarbæ.
Lagt fram til kynningar.

3.Aðalskipulag Grundarfjarðar 2019 - 2039

Málsnúmer 1805034Vakta málsnúmer

Lagt fram bréf Skipulagsstofnunar vegna staðfestingar á Aðalskipulagi Grundarfjarðarbæjar 2019-2039.
Stofnunin gerði athugasemd við nokkur atriði, sem teljast tæknilegs eðlis og nefndin fól skipulagsráðgjöfum að laga.
Auk þess er eitt atriði sem kallast má efnislegt, sem eru skilmálar fyrir landnotkunarreitinn "Sérstök not haf- og vatnssvæða" (SN).
Fyrir liggur minnisblað skipulagsráðgjafa og tillaga um afgreiðslu athugasemda Skipulagsstofnunar.

Skipulags- og umhverfisnefnd og bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar samþykktu Aðalskipulag Grundarfjarðar 2019-2039 og tilheyrandi umhverfisskýrslu á fundum sínum þann 6. júlí 2020 í samræmi við 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga.
Í kjölfarið voru skipulagsgögnin send Skipulagsstofnun til afgreiðslu til staðfestingar með bréfi dags. 9. júlí 2020.
Skipulagsstofnun hefur sent Grundarfjarðarbæ svarbréf dags. 27. ágúst 2020 með nokkrum athugasemdum - sjá bókun.

Niðurstaða bæjarstjórnar var auglýst í Fréttablaðinu þann 27. ágúst 2020 og Jökli, bæjarblaði, þann 3. september 2020, auk þess sem niðurstaðan var birt á vef bæjarins. Með bréfum dagsettum 20. ágúst 2020 var þeim aðilum sem gerðu athugasemdir við auglýsta tillögu send umsögn bæjarstjórnar um þær, sbr. 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga.

Skipulagsáætlunin og lokaafgreiðsla hennar verður send viðeigandi umsagnaraðilum þegar hún hefur verið staðfest, sbr. 2. mgr. 9. gr. laga um umhverfismat áætlana.
Lagt er fram bréf Skipulagsstofnunar dags. 27. ágúst 2020 vegna staðfestingar Aðalskipulags Grundarfjarðar 2019-2039 þar sem stofnunin bendir á nokkur atriði í skipulagsgögnum sem þarf að lagfæra áður en aðalskipulagið verður staðfest. Atriðin eru flest tæknilegs eðlis, þ.e. varða framsetningu, s.s. örnefni, mælikvarða, númer landnotkunarsvæða og texta sem þarf að samræma á milli kafla og á milli greinargerðar, umhverfisskýrslu og uppdrátta. Eitt atriði er efnislegt en þar er kallað eftir landnotkunarákvæðum fyrir haf- og vatnssvæði með sérstök not (SN). Auk þess er bætt inn landnotkun á svæði ÖN-6 sem er nýlega endurnýjuð friðlýsing æðarvarps í landi Kolgrafa.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að gera þær lagfæringar á skipulagsgögnum sem Skipulagsstofnun bendir á. Gögnin hafa þegar verið lagfærð og liggja fyrir fundinum, þ.e.:
- Skipulagsuppdrættir með lagfæringum vegna ábendinga Skipulagsstofnunar
- Skipulagsgreinargerð með lagfæringum vegna ábendinga Skipulagsstofnunar
- Umhverfisskýrsla, óbreytt
Nefndin samþykkir jafnframt að svæði SN-1 og SN-2 í landnotkunarflokknum sérstök not haf- og vatnssvæða verði sameinuð í eitt svæði, SN-1 og þar gildi eftirfarandi landnotkunarákvæði:

"Innri höfn og svæði umhverfis hafnarsvæði:
Á svæðinu skal siglingaleiðum haldið greiðum og innan þess er heimilt að dýpka höfnina og endurbyggja og bæta við hafnarmannvirki samkvæmt nánari skilgreiningu í deiliskipulagi og/eða framkvæmdaleyfisgögnum."

Skipulagsgögn með framangreindum lagfæringum verði send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

Gestir

  • Jósef Ó Kjartansson

4.Grund 2 - Hótel

Málsnúmer 2004020Vakta málsnúmer

Lagt er fram erindi Eyrarsveitar ehf. þar sem óskað er eftir breytingu á aðalskipulagi vegna fyrirhugaðrar byggingar á hóteli í landi Grundar 2.
Skipulags- og umhverfisnefnd tekur vel í erindið um fyrirhugaða aðalskipulagsbreytingu og vísar því til bæjarstjórnar að taka ákvörðun um næstu skref.

5.Lóðarblöð 2020

Málsnúmer 2004016Vakta málsnúmer

Lögð fram ný lóðarblöð að Hellnafelli 8, Fellasneið 1, 3, 5 og 7 eftir lagfæringu lóða m.v. álfastein að Fellasneið 3 og stækkun lóðar að Fellasneið 1, þar sem bílskúr rúmaðist ekki innan lóðar.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framlögð lóðarblöð unnin af Verkís fyrir eftirfarandi lóðir :
Fellasneið 1, 3, 5 og 7 og Hellnafell 8 þar sem um er að ræða áður samþykktar breytingar.

Lóðin að Fellasneið 3 er ekki til úthlutunar þar sem hún er þegar talin vera í byggð.

6.Stöðuleyfi

Málsnúmer 1902034Vakta málsnúmer

Farið yfir reglur um stöðuleyfi, en reglurnar voru yfirfarnar af lögfræðingi í samræmi við framlagðar óskir byggingarfulltrúa.
Lagt fram til samþykktar nefndar.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framlagða tillögu að reglum um stöðuleyfi og óskar eftir staðfestingu bæjarstjórnar.

7.Grundargata 27 - umsókn vegna þakendurnýjunar

Málsnúmer 2009040Vakta málsnúmer

Lögð er fram umsókn um að skipta um þakjárn á húsi að Grundargötu 27 og framlengja þak með því að búa til skyggni yfir útidyrum.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir erindið þar sem breytingin telst óveruleg, sbr. 2.3.4 gr. byggingarreglugarðar nr. 112/2012 og samþykkir breytinguna sbr. c. lið 2.3.5. gr. byggingarreglugerðar.

8.Búlandshöfði - Viðbygging Eyrarsveit ehf.

Málsnúmer 1901013Vakta málsnúmer

Landeigandi leggur fram nýjar teikningar að fyrirhugaðri viðbyggingu á Búlandshöfða. Áður var samþykkt á 199. fundi nefndarinnar þann 30. apríl 2019 að gefa út byggingarleyfi vegna byggingar, en nú er óskað eftir tilfærslu.
Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir erindið og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi að uppfylltum skilyrðum sbr. gr. 2.4.4. í byggingarreglugerð nr. 112/2012 með síðari breytingum.

9.Hlíðarvegur 5 - Byggingarleyfi

Málsnúmer 1902012Vakta málsnúmer

Lögð fram umsókn um byggingarleyfi til þess að rífa burt gamalt þakvirki af Hlíðarvegi 5 og byggja upp nýtt þak sem lyft væri upp um 45 cm.
Skipulags- og umhverfisnefnd óskar eftir að umrædd framkvæmd verði grenndarkynnt fyrir nærliggjandi lóðarhöfum þar sem breyting telst ekki óveruleg, sbr. 2.3.4. gr. í byggingarreglugerð nr.112/2012.

Skipulags- og umhverfisnefnd felur byggingarfulltrúa að grenndarkynna fyrirhugaða breytingu til aðliggjandi lóðarhafa að Hlíðarvegi 2, 3 og 9 og Grundargötu 7.

10.Grundargata 16 - Bílastæðamál

Málsnúmer 2009034Vakta málsnúmer

Íbúi á Grundargötu 16 óskar eftir leyfi til að gera tímabundið bílastæði á lóðarmörkun sem nær yfir á lóð Grundargötu 14 á meðan umrædd lóð er óbyggð. Byggingarfulltrúi gerir ekki athugasemd við umræddar hugmyndir eftir vettvangsskoðun.
Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við gerð þessa bílastæðis á lóðamörkum Grundargötu 14 og 16 en bendir á að framkvæmd þessi er ávallt víkjandi þar sem um er að ræða byggingarlóð sem búið er að úthluta. Byggingarfulltrúa er falið að hafa samband við lóðarhafa að Grundargötu 14.
Afstaða nefndarinnar í þessu tilviki er ekki fordæmisgefandi.

11.Vegagerðin, Vesturlandsumdæmi - Starfshópur, girðingar umbætur og hagræðing

Málsnúmer 2009047Vakta málsnúmer

Vegagerðin óskar eftir samvinnu við sveitarfélögin varðandi umbætur og hagræðingar vegna girðinga í sveitarfélaginu. Óskað er eftir upplýsingum um legu, umfang og kostnað sveitarfélaga vegna girðinga.

Skipulags- og umhverfisnefnd felur embætti byggingarfulltrúa að fylgja eftir beiðni Vegagerðarinnar.

12.Mál frá skipulags- og byggingarfulltrúa

Málsnúmer 2009012Vakta málsnúmer

Byggingarfulltrúi fór yfir mál sem eru í vinnslu hjá embættinu.
Skipulags- og byggingarfulltrúi sagði frá málum sem hann hefur í vinnslu, m.a.:

* Rekstrarleyfisúttektir / umsagnir
* Gróðursetning, undirbúningur
* Gönguvænn Grundarfjörður
* Fráveita og göturammar vegna stíga og gangstétta
* Útsend bréf og samskipti vegna óleyfisframkvæmda - Yfirferð
* Byggingarfulltrúi fer í frí
Fundargerð var sýnd á sameiginlegum skjá fundarmanna, lesin upp og samþykkt í heyranda hljóði, auk þess sem rafrænt samþykki fundarmanna við fundargerðinni lá fyrir.

Fundargerð þessi er birt með fyrirvara um afgreiðslu í bæjarstjórn.

Fundi slitið - kl. 18:30.