607. fundur 19. júlí 2023 kl. 08:30 - 12:34 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
 • Sigurður Gísli Guðjónsson (SGG) formaður
 • Signý Gunnarsdóttir (SG)
 • Ágústa Einarsdóttir (ÁE)
Starfsmenn
 • Björg Ágústsdóttir (BÁ) bæjarstjóri
Fundargerð ritaði: Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri
Dagskrá
Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.Greitt útsvar 2023

Málsnúmer 2302010Vakta málsnúmer

Lagt fram yfirlit yfir greitt útsvar janúar-júní 2023.

Útsvarstekjur bæjarins í júní 2023 eru 18,4% lægri en þær voru í júní 2022.

Samkvæmt yfirlitinu hefur greitt útsvar í janúar-júní 2023 hækkað um 3,7% miðað við sama tímabil í fyrra. Hækkun útsvars á landsvísu er 14,8% á sama tímabili.

2.Hafnarstjórn - 7

Málsnúmer 2307002FVakta málsnúmer

 • 2.1 2209025 Gjaldskrár 2023
  Lögð fram tillaga hafnarstjóra að breytingum á gjaldskrá og á opnunartíma hafnar.

  Hafnarstjórn - 7 Lögð til breyting á gjaldskrá, skv. tillögu hafnarstjóra og eftir umræður hafnarstjórnar, sem hér segir:

  - Fyrirsögn 12. gr. breytist úr "Leigugjöld, gámavellir" í "Leigugjöld".

  - Nýir gjaldskrárliðir bætist við 12. gr.:
  45.000 kr. Leiga á sérstökum fríholtum (fenders) til skipa, gjald fyrir hverja komu (eða hverjar byrjaðar 24 klst.)
  28.000 kr. Leiga á landgangi til skipa, gjald fyrir hverja komu (eða hverjar byrjaðar 24 klst.)

  - Lagfæring verði gerð á orðalagi 6. gr. í samræmi við tillögu (ekki efnisleg breyting).

  Framangreindar breytingar samþykktar samhljóða.

  ---

  Lögð til breyting á opnunartíma hafnar, skv. tillögu hafnarstjóra og eftir umræður hafnarstjórnar, sem hér segir:

  Opnunartími kl. 08-19 virka daga, nema 08-17 á föstudögum, og frá kl. 13-17 á sunnudögum. Bakvakt er til staðar utan framangreinds tíma og þjónusta hafnarinnar skv. beiðni.

  Samþykkt samhljóða.

  ---

  Rætt um útfærslur á því að veita afslátt til eldri borgara af bryggjugjöldum smærri báta í þeirra eigu, sem ekki eru í útgerð.
  Hafnarstjóra og formanni hafnarstjórnar falið að vinna útfærslu sem komi til afgreiðslu við gerð gjaldskrár ársins 2024.

  Bókun fundar Lögð fram gjaldskrá Grundarfjarðarhafnar með breytingum samþykktum af hafnarstjórn á 7. fundi kjörtímabilsins, þann 18. júlí 2023.

  Bæjarráð staðfestir tillögu hafnarstjórnar að breytingum á gjaldskrá Grundarfjarðarhafnar 2023 og að breytingar á gjaldskrá taki gildi þegar gjaldskrá hefur verið birt á vef hafnarinnar.

  Ennfremur staðfestir bæjarráð tillögu samþykkta af hafnarstjórn um breyttan opnunartíma hafnarinnar sem taki gildi 1. ágúst 2023.

  Samþykkt samhljóða.
 • 2.2 2301007 Framkvæmdir 2023
  Hafnarstjórn - 7 Hafnarstjóri fór yfir helstu framkvæmdir ársins og þær sem í gangi eru núna.

  - Viðgerð á elsta hluta stálþils á Norðurgarði er lokið, en Köfunarþjónustan vann verkið, í samræmi við boð skv. verðkönnun sem fram fór.

  - Búið er að steypa um 1000 m2 vegna viðgerðar á þekju Norðurgarðs. Eftir er að steypa um 320 m2, frammi við ísverksmiðjuna, og verður það unnið samhliða lagnavinnu á því svæði.

  - Áður var lokið við endurnýjun á kanttré á nýju lengingunni á Norðurgarði, en galli var í timbrinu og var því þess vegna skipt út og brúnir rúnnaðar af, sbr. umræður á síðasta fundi hafnarstjórnar.

  - Í vor var komið upp þjónustuhúsi með salernum, sunnan við vigtarhús, fyrir gesti skemmtiferðaskipa. Um er að ræða 20 feta gámaeiningu sem leigð er yfir sumarið.

  - Ný hafnarvog var sett upp í júní.

  - Höfnin keypti og hefur tekið í notkun (maí sl.) stóra fríholtabelgi (big fenders), notaðir sem fríholt fyrir skemmtiferðaskip.

  - Verið er að skipta út öllum eldri bryggjuljósum (lömpum) og setja Led-lýsingu í staðinn, alls 12 lampa. Í nýju ljósin/lampana á Norðurgarði var áður búið að setja upp Led-lýsingu.

  - Fyrr á árinu var unnið að endurbótum á aðstöðu starfsmanna (skrifstofa) í hafnarhúsi.

  - Unnið hefur verið að því að mála og sinna ýmsum öðrum viðhaldsverkefnum.

 • Lögð fram tillaga að þingsályktun um samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038, ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024-2028. Drögin eru nú til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda.

  Hafnarstjórn - 7 Hafnarstjórn fór yfir framlögð gögn, áætlun um fé til hafnarframkvæmda og sjóvarna á árunum 2024-2028.

  Í júní 2022 skilaði hafnarstjórn/bæjarstjórn óskum sínum um framkvæmdir inní fimm ára aðgerðaáætlun.

  Eftirfarandi eru viðbætur sem hafnarstjórn óskar eftir að tekin verði inní áætlunina og byggjast á fyrri óskum:

  Norðurgarður og Miðgarður:

  - Vinna við matsgerð vegna töku á efni úr sjónámu og landnámu, þ.e. undirbúningur vegna efnistöku í sjó og landnámu vegna landgerðar, það er vinna við umhverfismat (atriði nr. 5 í upphaflegum óskum hafnarstjórnar).

  - Viðgerð (atriði nr. 6 í upphaflegum óskum hafnarstjórnar), þ.e. að setja annóður á Miðgarð og Norðurgarð, til að koma í veg fyrir tæringu á stáli í hafnarmannvirkjum.

  - Lenging Miðgarðs um 30 metra, 80 m stálþil og fylling og raflögn, vatn og þekja.

  Sjóvarnir:

  - Bæta við sjóvörnum við Kirkjufell vegna landbrots.


  Formanni/bæjarstjóra falið að koma þessum atriðum fram, við tillöguna.


  Bókun fundar Bæjarráð samþykkir tillögu hafnarstjórnar um að koma á framfæri athugasemdum og ósk um viðbætur við fimm ára aðgerðaáætlun v. samgönguáætlunar 2024-2028, sem umsögn bæjarstjórnar/hafnarstjórnar. Málið er til umfjöllunar undir dagskrárlið nr. 7 á þessum fundi.

 • Rætt um breytingu aðalskipulags vegna hafnarsvæðis og um deiliskipulag hafnarsvæðis norður.

  Hafnarstjórn - 7 Formaður fór yfir stöðu skipulagsvinnu á hafnarsvæði.

  AÐALSKIPULAG - breyting:

  Skipulagsstofnun hefur lokið yfirferð/athugun á tillögu á vinnslustigi, skv. 3. mgr. 30. gr., að breytingu aðalskipulags á hafnarsvæði og Framnesi. Tillagan var samþykkt til auglýsingar í bæjarstjórn 8. júní sl.

  Í tillögunni felst, hvað varðar hafnarsvæðið, stækkun á hafnarsvæði H-2 með landfyllingum ásamt breyttum skipulagsákvæðum hafnarsvæða H-2 og H-1. Mörk svæðis til sérstakra nota (SN-1) eru löguð að landfyllingum.

  Skipulagsstofnun gerir ekki athugasemd við að skipulagstillagan verði auglýst skv. 31. gr. skipulagslaga þegar brugðist hefur verið við þremur atriðum (en ekkert þeirra er efnisleg athugasemd).

  Farið var yfir tillögu Eflu um viðbrögð og samþykkir hafnarstjórn þau fyrir sitt leyti, hvað varðar hafnarsvæðið.

  DEILISKIPULAG, hafnarsvæði norður - tillaga til auglýsingar:

  Hafnarstjóri og formaður sögðu frá helstu atriðum sem nú er verið að ganga frá v. tillögunnar, en í þeim felast ekki efnisleg atriði sem krefjast samþykkis hafnarstjórnar frá því við síðustu umfjöllun hafnarstjórnar. Lokatillaga verður þó kynnt fulltrúum í hafnarstjórn áður en hún verður auglýst.

 • Hafnarstjórn - 7 Lögð fram til kynningar gögn og upplýsingar úr heimsókn fulltrúa bæjar og hafnar um borð í skemmtiferðaskipið Sky Princess þann 12. júní 2023.

 • Lagðar fram til kynningar fundargerðir stjórnar Hafnasambands Íslands af 453. fundi, sem haldinn var 17. maí 2023, og af 454. fundi, sem haldinn var 13. júní 2023.
  Hafnarstjórn - 7 Lagðar fram til kynningar fundargerðir stjórnar Hafnasambands Íslands af 453. fundi, sem haldinn var 17. maí 2023, og af 454. fundi, sem haldinn var 13. júní 2023.

3.Framkvæmdir 2023

Málsnúmer 2301007Vakta málsnúmer

Farið yfir helstu framkvæmdaverkefni bæjarins sem í gangi eru eða eru fyrirhuguð:

- Malbikun 2023:

Malbikun Akureyrar verður með malbikunarstöð á Snæfellsnesi frá 23. júlí og fram að verslunarmannahelgi, og síðan aftur um miðjan ágúst.

Lögð fram samantekt bæjarstjóra á fyrirhuguðum malbikunarframkvæmdum, sem hafa nú þegar verið ræddar í bæjarráði.

Bæjarráð óskar eftir að bætt verði við malbikunarframkvæmdirnar gangstétt efst á Hrannarstíg, vestan megin í götunni. Með því næðist að ljúka tengingu gangstétta eftir öllum Hrannarstíg, sem skilgreindur er sem ein megingöngugata bæjarins og er í forgangi varðandi gangstéttarframkvæmdir.
Um er að ræða gangstétt frá aðkomu inná lóð Fellaskjóls og að botnlanga að Hrannarstíg 28-40 og tengingu þaðan og að gangbraut við Ölkelduveg.
Bæjarstjóra falið að kanna möguleika á að hrinda þessu í framkvæmd, með undirvinnu og tilheyrandi frágangi.

- Hrannarstígur; endurnýjuð/steypt gangstétt og tilheyrandi svæði:

Lögð fram ný gögn frá Sif Hjaltdal Pálsdóttur hjá Landslagi, en bæjarráð hafði áður samþykkt að gera ráð fyrir steyptri, bogadreginni gangstétt og aðliggjandi gróðursvæði í samræmi við hönnun Landslags.
Um er að ræða framkvæmd við kafla frá aðkomu að Kjörbúðinni, meðfram bílaþvottaplani og að horni leikskóla við Sólvelli, sem verði unnin sem heild. Bæjarstjóra og skipulagsfulltrúa/sviðsstjóra falið að vinna áfram að undirbúningi.

- Skiltamál innanbæjar, áfangi 1 af fleirum:

Uppsetning leiðbeinandi merkinga innanbæjar er á döfinni. Settir verða upp vegprestar með skiltum og vegvitar með merkingum, sem vísa á helstu þjónustu og áningarstaði. Unnið hefur verið að undirbúningi í sumar og hefur Ríkey Konráðsdóttir, verkefnisstjóri/sumarstarfsmaður, haft umsjón með verkinu. Haft hefur verið samband við þjónustufyrirtæki í bænum, sem taka þátt í merkingunum. Stuðst er við handbók um skilti í náttúru Íslands, Vegrún - eða godarleidir.is, og útfært innanbæjar með bláa lógó-lit Grundarfjarðarbæjar sem grunnlit á skiltum. Uppsetning skiltanna fer fram í haust.

Annar áfangi er endurnýjun skiltanna tveggja við bæjarmörkin, þar sem sett verða tví- eða þrískipt þjónustu- og upplýsingaskilti, en einnig varúðarskilti (Kirkjufell). Verður það einnig gert í samræmi við skiltahandbókina Vegrún.

Endurnýjun fleiri skilta og merkinga verður skoðuð í framhaldi af fyrstu tveimur áföngunum.

- Leiksvæði innanbæjar:

Komið hafa fram óskir um að bæta úr aðstöðu fyrir mjög ung börn á leiksvæðum bæjarins, þ.e. að kallað er eftir fleiri leiktækjum fyrir yngstu börnin á leiksvæðum utan Leikskólans. Bæjarstjóri hefur m.a. átt fund og verið í sambandi við foreldra um þetta.
Æskilegt er að bæta við leiktækjum fyrir ung börn, einkum á Hjaltalínsholti og í Þríhyrningi. Á leiksvæði á Hjaltalínsholti þarf einnig að skipta út og/eða endurbæta hluta leiktækja. Bæjarstjóra falið að skoða valkosti.

4.Grunnskóli og íþróttamannvirki - Orkuskipti

Málsnúmer 1910006Vakta málsnúmer

Sigurbjartur (Baddi) Loftsson, verkefnisstjóri orkuskiptaverkefnisins, situr fundinn í fjarfundi.

Farið var yfir stöðuna í verkefni um borun á varmadæluholum fyrir íþrótta- og skólamannvirki.

Búið er að bora 10 holur, eins og verksamningur við Borlausnir ehf. gerði ráð fyrir, sbr. útboð verksins.
Í einni holu var borun stöðvuð í rúmum 60 metrum, þar sem nokkurt hrun jarðvegs var í holunni.
Hluti af verkinu var að verktakinn setti niður varmasöfnunarlagnir og -vökva og var það sett í alls 7 holur að þessu sinni. Tvær holur verða nýttar með öðrum hætti. Við fóðringu á einni holu, undir lok verks, festist borinn og hefur tekið þó nokkurn tíma að losa hann. Nýr bor verður notaður til að setja fóðringu holunnar niður, en að því búnu fjarlægir verktakinn bor og búnað af verkstað.

Baddi rifjaði upp hver væri áætluð orkuþörf mannvirkjanna og sagði að væntingar væru um að holurnar myndu skila því magni af orku sem stefnt hefði verið að.

Tekin höfðu verið vatnssýni og þau send í greiningu, að höfðu samráði við Hauk Jóhannesson jarðfræðing. Beðið er eftir niðurstöðum. Í framhaldi af þeim munum við heyra í eða hitta Hauk. Ennfremur verður búnaðarlisti endanlega ákveðinn þegar niðurstöður liggja fyrir úr vatnssýnum, þannig að við búnaðarkaupin sé höfð hliðsjón af efnisgæðum vatnsins.

Sótt hefur verið um nýja rafmagnsheimtaug til RARIK og sagði Baddi frá samskiptum sínum við RARIK. Setja þarf upp litla spennistöð vegna nýju heimtaugarinnar.

Unnið er að því að hanna og teikna upp lagnir og tengingar, frá borholum, inní íþróttahús þar sem tæknirýmið verður og svo áfram inní grunnskóla. Efla sér um þann hluta, í samráði við Badda og Grundarfjarðarbæ.

Í samræmi við það sem rætt hefur verið á verkfundi með Eflu, leggur Baddi til að varmadælurnar verði fimm talsins, en ekki fjórar - til að tryggja öryggi kerfisins. Bæjarráð samþykkir samhljóða.

Að loknum sumarleyfum, um miðjan ágúst, verður farið á fullt í að ljúka undirbúningi skv. framangreindu.

Badda var að lokum þakkað fyrir góðar upplýsingar.

Gestir

 • Sigurbjartur Loftsson, verkefnisstjóri

5.Sameiginlegt embætti skipulags- og byggingarfulltrúa á Snæfellsnesi

Málsnúmer 2011052Vakta málsnúmer

Farið var yfir stöðuna á samstarfsverkefni Grundarfjarðarbæjar, Sveitarfélagsins Stykkishólms og Eyja- og Miklaholtshrepps um umhverfis- og skipulagssvið, sbr. samning frá 2021.Þann 30. júní sl. fóru bæjarstjóri og bæjarfulltrúarnir Bjarni og Signý til fundar í Stykkishólmi með fulltrúum samstarfssveitarfélaganna, til viðræðna um samstarfið og mögulegar breytingar á því.Rætt um stöðuna.

Bæjarráð ítrekar bókun sína frá síðasta bæjarráðsfundi og telur mikilvægt að styðja vel við þróun og starfsemi sviðsins, í samræmi við samstarfssamning sveitarfélaganna 2021.

Bæjarráð dró upp fimm mögulega valkosti til útfærslu um samstarf sveitarfélaga á þessu sviði. Bæjarstjóra falið að vinna áfram í málinu, í samræmi við umræður fundarins.

6.Samgönguáætlun 2024-2038, drög í samráðsgátt

Málsnúmer 2307007Vakta málsnúmer

Lögð fram tillaga að þingsályktun um samgönguáætlun fyrir árin 2024-2038, ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2024-2028. Drögin eru til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda út júlímánuð.Bæjarráð fór yfir framlögð gögn, sérstaklega yfir áætlun um fé til hafnarframkvæmda og sjóvarna á árunum 2024-2028.

Í júní 2022 skilaði hafnarstjórn/bæjarstjórn óskum sínum um framkvæmdir inní fimm ára aðgerðaáætlun.

Bæjarráð tekur undir með hafnarstjórn af fundi nr. 7, þann 18.07.2023, um þær viðbætur sem óskað er að verði hafðar með í áætluninni og byggjast á fyrri óskum.

Auk þess telur bæjarráð að koma eigi á framfæri í samráðsgátt, um samgönguáætlun, athugasemdum þeim sem felast í ályktunum bæjarstjórnar um þörf fyrir aukið viðhald þjóðvega á Snæfellsnesi. Ekki síst því, að m.v. framvindu viðhaldsverkefna og stöðu, ætti að endurskoða fjárveitingar og flokkun verkefna á verstu vegarköflunum, þar sem viðhaldsleysi þeirra hafi orsakað þörf fyrir endurbyggingu. Stærstu og brýnustu viðhaldsverkefnin ættu að færast úr flokki viðhalds bundinna slitlaga yfir í nýframkvæmdir þar sem tryggja þyrfti sérstakar fjárveitingar í samgönguáætlun til nýbyggingar brýnustu vegarkaflanna.

Bæjarstjóra falið að setja þessi skilaboð í búning og koma þeim á framfæri.

Ennfremur leggur bæjarráð áherslu á að breikkun vega á Snæfellsnesi er afar brýn, af öryggisástæðum. Í svæðisskipulagi Snæfellsness 2014-2026 er að finna stefnu um grunngerð og samgöngur, m.a. um að "vegir, stígar og nettengingar svæðisins þróist í samræmi við þarfir íbúa og fjölgun ferðamanna" (U25). Mikil þörf er á að endurbæta þjóðvegina á Snæfellsnesi þannig að þeir þjóni þeirri umferð sem um þá fer og séu öruggir fyrir akandi og hjólandi umferð, sem sífellt færist í vöxt. Endurbætur þarf að gera með hvorutveggja í huga.

7.Þórdísarstaðir - Stöðvun framkvæmda

Málsnúmer 2307004Vakta málsnúmer

Fannar Þór Þorfinnsson, byggingarfulltrúi, situr fundinn undir þessum lið, að ósk bæjarráðs.

Borist hefur beiðni um endurupptöku máls sem snýst um stöðvun framkvæmda, sbr. framlagt bréf byggingarfulltrúa dags. 6. júlí 2023 þar að lútandi.

Byggingarfulltrúi fór yfir málið eins og það liggur fyrir, sbr. fyrri afgreiðslur skipulags- og umhverfisnefndar, skipulags- og byggingarfulltrúa.

Erindið er til afgreiðslu hjá skipulags- og umhverfissviði og sér bæjarráð ekki ástæðu til að taka ákvörðun í málinu á þessu stigi.

8.Sýslumaðurinn á Vesturlandi - Ums.b. rek.G.II-Mosadalur, Hálsaból, Eyrarsveit, Grundarfj.

Málsnúmer 2306019Vakta málsnúmer

Lögð fram beiðni Sýslumannsins á Vesturlandi dags. 22. júní 2023 um umsögn við umsókn Radims Radimssonar um leyfi til að reka gististað í flokki II, sem rekinn verður sem Mosadalur, staðsetning: Háls 2 og Háls 3.Fyrir liggja jákvæðar umsagnir slökkviliðsstjóra og byggingarfulltrúa.

Bæjarráð gerir ekki athugasemdir við að umbeðið leyfi verði veitt. Samþykkt samhljóða.

9.Spjör - Ágangsfé

Málsnúmer 2307006Vakta málsnúmer

Lagt er fram erindi með tölvupósti frá Jóhannesi Finni Halldórssyni, f.h. jarðareigenda Spjarar í Eyrarsveit, dags. 29. júní 2023, þar sem óskað er eftir því að sveitarfélagið smali ágangsfé úr landi Spjarar, sem sé skógræktarjörð.Lagt fram álit innviðaráðuneytisins í máli nr. IRN22050047 sem snerist um beiðni um smölun sveitarfélags á ágangsfé og minnisblað Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 3. febrúar 2023, um ágang búfjár.Í áliti innviðaráðuneytisins var eldra mál varðandi ágang búfjár tekið fyrir að nýju og fyrri leiðbeiningar ráðuneytisins um skyldur sveitarfélaga varðandi smölun á ágangsfé (útg. júní 2021) felldar úr gildi, í samræmi við álit umboðsmanns Alþingis (útg. október 2022). Minnisblað Sambandsins frá 3. febrúar sl. byggði ekki á þessu nýja áliti innviðaráðuneytis.Í áliti innviðaráðuneytisins er bent á að ekki sé samræmi í framkvæmd á milli ákvæða laga um búfjárhald og laga um afréttarmálefni, því í lögum um búfjárhald sé lausaganga búfjár skilgreind á þann veg að um sé að ræða lausagöngu þegar búfé gengur á annars manns lands í óleyfi og jafnframt að þörf sé á sérstakri friðun lands til að umgangur búfjár sé þar bannaður. Ákvæði laga um afréttamálefni kveði hins vegar á um að umgangur búfjár í annarra manna landi sé almennt bannaður. Því taldi ráðuneytið mikilvægt að ákvæði framangreindra laga yrðu endurskoðuð sem fyrst og sendi málið til matvælaráðuneytisins til að vekja athygli á þessu misræmi í lagaframkvæmd. Gerð leiðbeininga um ákvæði laga um afréttarmálefni var ennfremur vísað til matvælaráðuneytis.Í áliti innviðaráðuneytis sagði síðan að ákvarðanir um smölun á ágangsfé, og eftir atvikum ákvörðun um að leggja á kostnað vegna slíkrar smölunar á búfjáreiganda, séu stjórnvaldsákvarðanir í skilningi stjórnsýslulaga. Sveitarfélög þurfi því, við meðferð slíkra mála, að gæta að grundvallarreglum stjórnsýslulaga, svo sem að mál sé nægilega vel upplýst.Í álitinu kom einnig fram að það kynni þó „að vera heppilegt að mati ráðuneytisins, í ljósi þeirrar óvissu sem uppi er um framkvæmd umræddra ákvæða laga um afréttarmálefni, að sveitarfélög móti sér verklagsreglur um samræmda framkvæmd þessara mála, eftir atvikum með atbeina Sambands íslenskra sveitarfélaga.“Í umsögn viðkomandi sveitarfélags um það mál sem til skoðunar var í áliti innviðaráðuneytis, sem og í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga, kom fram að sveitarfélög landsins telji afar brýnt að fá skýrar leiðbeiningar með ákvæðum 31. og 33. gr. laga um afréttarmálefni.Á 919. fundi stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga fyrr á árinu samþykkti stjórnin að sambandið myndi eiga frumkvæði að því að koma á fundi milli fulltrúa innviðaráðuneytis, dómsmálaráðuneytis, matvælaráðuneytis, bændasamtakanna og Sambandsins, til þess að koma á samráðshópi um heildarendurskoðun á lögum um fjallskil, afréttarmálefni og tengdri löggjöf.Á fundi sem Samband íslenskra sveitarfélaga hélt um þetta viðfangsefni með fulltrúum sveitarfélaga þann 18. júlí sl. kom fram að löggjöf sé óljós og misvísandi, og úr því þurfi að bæta, og að fulltrúar Sambandsins muni eiga fund með matvælaráðuneytinu í ágústmánuði til að fara yfir þetta viðfangsefni.Bæjarráð telur brýnt að álit matvælaráðuneytisins komi fram í formi leiðbeinandi reglna, sem og að Alþingi hefji nú þegar endurskoðun á lögum um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. til að eyða óboðlegri réttaróvissu við túlkun laga um búfjárhald og laga um afréttamálefni, fjallskil o.fl., er varðar skilgreiningar og leiðbeiningar á mikilvægum atriðum. Á það t.d. við um réttarstöðu aðila, hvernig standa skuli að fyrirkomulagi á smölun ágangsfjár, óvissu um ástand girðinga, skilgreiningu á ágangi búfjár, hvernig kostnaðarskipting skuli vera, hverjir teljist aðilar máls samkvæmt stjórnsýslulögum og fleiri veigamikil atriði þar sem gæta þarf að málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga, þ.m.t. um rannsóknarskyldu, meðalhóf, og andmælarétt. Samræmdar skilgreiningar á þessum mikilvægu atriðum þurfa að vera fyrirliggjandi og skýrar, áður en unnt er að taka afstöðu um viðbragð og verklag vegna smölunar ágangsfjár í sveitarfélaginu.

Bæjarráð áréttar, með hliðsjón af áliti innviðaráðuneytisins frá í júní sl., að hafa þurfi í huga ólíka stöðu landssvæða að því leytinu hvort afréttir séu í sveitarfélagi eða ekki, eins og hagar til á Snæfellsnesi. Í Eyrarsveit og á Snæfellsnesinu öllu eru einungis lönd í einkaeigu/heimalönd, auk takmarkaðra svæða sem nýlega voru skilgreind sem þjóðlendur, en engir afréttir.

Með vísan til framangreindrar réttaróvissu og til álits innviðaráðuneytisins frá í júní sl., um að viðhafa þurfi vandaða stjórnsýsluhætti við afgreiðslu slíkra mála, telur bæjarráð rétt að fresta afgreiðslu einstakra erinda um beiðni um smölun á ágangsfé þar til leiðbeinandi reglur ráðuneytis/ráðuneyta verði gefnar út eða þar til endurskoðun á lögum um afréttarmálefni, fjallskil o.fl. hefur farið fram. Verði töf á því eða skýrar bendingar komi fram um að einstök sveitarfélög verði að leysa úr óvissunni, án þess að lagagrunnur verði styrktur eða leiðbeiningar ráðuneytis komi fram, þá komi til greina að sveitarfélagið vinni eigin verklagsreglur. Er bæjarstjóra falið að fylgjast með niðurstöðu úr samtali Sambands íslenskra sveitarfélaga við ráðuneyti um þetta, sbr. framanritað.

Bæjarráð telur að ennfremur kunni að vera þörf á að ræða túlkun og mögulega endurskoðun fjallskilasamþykktar Snæfellsness við nágrannasveitarfélög og felur bæjarstjóra að taka það upp við fulltrúa nágrannasveitarfélaganna.
Bæjarráð felur bæjarstjóra að vinna áfram að málinu í samræmi við umræður fundarins og framangreinda bókun.

Bæjarráð frestar afgreiðslu framlagðrar beiðni um smölun ágangsfjár og felur bæjarstjóra að svara bréfritara.

10.Orkuveita Reykjavíkur - Vatnsveita Grundarfjarðar

Málsnúmer 2307001Vakta málsnúmer

Bæjarstjóri sagði frá því að lögmaður Veitna og fulltrúi Veitna í teymi um lóðir og lendur hafi komið og fundað með fulltrúum bæjarins í gær, þann 18. júlí.Bæjarstjóri sagði frá því helsta sem fram kom í samtali við fulltrúa Veitna, á fundi í Grundarfirði í gær, 18. júlí, en það snerist einkum um Vatnsveitu Grundarfjarðar.

Bæjarstjóri mun taka saman minnispunkta um samtalið.

11.SSV - Minnisblað júlí 2023 um starfsmann fyrir almannavarnanefnd Vesturlands

Málsnúmer 2307008Vakta málsnúmer

Lagður fram til kynningar tölvupóstur frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi dags. 14. júlí 2023 og minnisblað sem unnið var um mögulegan starfsmann fyrir almannavarnanefnd Vesturlands. Í póstinum kemur fram að boðað verði til fundar í ágúst um efnið.

12.Markaðs- og kynningarmál 2023

Málsnúmer 2301008Vakta málsnúmer

Bæjarstjóri sagði frá því að myndband um íþrótta- og tómstundastarf í Grundarfirði sé komið í loftið. Íþrótta- og tómstundanefnd, núverandi og sú síðasta, ásamt íþrótta- og tómstundafulltrúa, létu vinna myndbandið, en það er Tómas Freyr Kristjánsson sem það vann.
Sjá hér: https://www.youtube.com/watch?v=LAoqpct1ENQ&t=10s

Ennfremur hefur Stöð 2, í samvinnu við GVG - Golfklúbbinn Vestarr Grundarfirði, tekið upp þátt um golf í Grundarfirði, sem sýna á fljótlega á Stöð 2. Tekið var upp efni um Grundarfjörð í leiðinni.

13.Míla, ljósleiðaravæðing - Framkvæmdarleyfi 2023

Málsnúmer 2304015Vakta málsnúmer

Bæjarstjóri sagði frá því að búið sé að leggja ljósleiðara í þéttbýlinu á vegum Mílu í samræmi við áætlun fyrirtækisins um lagningu á árinu 2023. Þar með verða 110 heimili í viðbót tengd ljósleiðara.
Frekari frágangur er í vinnslu á vegum verktaka fyrir Mílu og tengingar fyrir íbúa fara fram í ágúst.

Sjá frétt á vef bæjarins: https://www.grundarfjordur.is/is/frettir-og-tilkynningar/110-heimili-i-vidbot-tengd-ljosleidara

14.Styrkvegasjóður 2023

Málsnúmer 2303019Vakta málsnúmer

Sótt var um styrk til Vegagerðarinnar í styrkvegasjóð. Þann 26. júní sl. var Grundarfjarðarbæ úthlutað fjórum milljónum í styrk.
Tilkynnt var í lok júní um 4 milljón króna styrk til Grundarfjarðarbæjar vegna umsóknar til Vegagerðarinnar (Styrkvegasjóður) og verður honum varið á þessu ári til endurbóta/viðhalds á vegi um Kolgrafafjörð og vegi fyrir Eyrarfjall.

15.Heilbrigðisnefnd Vesturlands - Fundargerð 184. fundar 11. júlí 2023

Málsnúmer 2307005Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 184. fundar Heilbrigðisnefndar Vesturlands frá 11. júlí sl.

16.Samband íslenskra sveitarfélaga - Fundargerðir 2023

Málsnúmer 2302005Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga af 931. fundi sem haldinn var 22. júní sl.
Lokið var við fundargerð eftir fund og rafræns samþykkis aflað frá nefndarmönnum.

Fundi slitið - kl. 12:34.