205. fundur 04. maí 2017 kl. 16:30 - 20:22 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
 • Eyþór Garðarsson (EG) forseti bæjarstjórnar
 • Berghildur Pálmadóttir (BP)
 • Bjarni Georg Einarsson (BGE)
 • Hinrik Konráðsson (HK)
 • Jósef Ó. Kjartansson (JÓK)
 • Rósa Guðmundsdóttir (RG)
 • Sævör Þorvarðardóttir (SÞ)
Starfsmenn
 • Þorsteinn Steinsson (ÞS) bæjarstjóri
 • Sigurlaug R. Sævarsdóttir (SRS) skrifstofustjóri
Fundargerð ritaði: Sigurlaug R. Sævarsdóttir skrifstofustjóri
Dagskrá
Jónas Gestur Jónasson og Kristinn Kristófersson frá Deloitte sátu fundinn undir lið 4.

Forseti setti fund.

Bæjarstjórn fagnar nýjum Grundfirðingum:

Stúlka fædd 6. apríl 2017. Foreldrar hennar eru Íris Fönn Pálsdóttir og Þorsteinn Már Ragnarsson.
Drengur fæddur 8. apríl 2017. Foreldrar hans eru Ragnheiður Dröfn Benidiktsdóttir og Svavar Áslaugsson.
Drengur fæddur 25. apríl 2017. Foreldrar hans eru Marta Wiszniewska og Atli Freyr Friðriksson.

Fundarmenn fögnuðu með lófaklappi.

Gengið var til dagskrár.

1.Bæjarráð - 497

Málsnúmer 1704002FVakta málsnúmer

 • 1.1 1703044 Ársreikningur 2016
  Bæjarráð - 497 Lagður fram ársreikningur Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2016.
  Bæjarráð samþykkir ársreikninginn með áritun sinni og telst hann tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í bæjarstjórn.

  Samþykkt samhljóða.

2.Bæjarráð - 498

Málsnúmer 1704003FVakta málsnúmer

 • 2.1 1501066 Lausafjárstaða
  Bæjarráð - 498 Lagt fram yfirlit um lausafjárstöðu.
 • Bæjarráð - 498 Lögð fram drög að samningi milli Grundarfjarðarbæjar og Framkvæmdasjóðs ferðamálastaða um styrk til framkvæmda við Kirkjufellsfoss á árinu 2017. Styrkurinn er veittur til hönnunar bílastæðis og lagfæringa á núverandi göngustígum við fossinn.

  Bæjarstjóra falið að undirrita samninginn.

  Samþykkt samhljóða.
 • Bæjarráð - 498 Lagt fram minnisblað vegna fundar samstarfsnefndar um sameiningu Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar með fulltrúum ráðagjafarsviðs KPMG. Fundurinn var haldinn 19. apríl sl.

  Fulltrúar KPMG fóru þar yfir tillögu að verklagi um sameiningu umræddra sveitarfélaga á Snæfellsnesi út frá hugmyndafræði sviðsmyndagreininga þar sem hugsað er til framtíðar. Fram kom í máli þeirra að samtal við hagsmunaaðila væri lykilatriði í sviðmyndagreiningu og því leggja þeir ríka áherslu á virkt samtal við íbúa, forsvarsmenn fyrirtækja og kjörinna fulltrúa um ólíkar sviðsmyndir og þróun þeirra.

  Nefndarmenn voru sammála um að næstu skref séu þau að KPMG sendi nefndarmönnum samningsdrög ásamt nákvæmri tímaáætlun verkþátta. Mikil áhersla var lögð á að niðurstöður greiningarvinnu KPMG liggi sem fyrst fyrir og að miðað verði við að íbúakosningar verði eigi síðar en í lok nóvember 2017.

  Fyrirvarinn á íbúakosningu er sá að niðurstöður greiningarvinnu KPMG sýni fram á hagsbætur af sameiningunni og að sveitarstjórnirnar séu sammála um að efnt verði til íbúakosninga.

  Ennfremur lögð fram tillaga KPMG um verklag við sameiningarvinnuna ásamt tíma- og kostaðaráætlun.

  Kynnt fyrirspurn frá áhugafólki í Eyja- og Miklaholtshreppi um möguleika þeirra til að vera þátttakendur í þeirri vinnu sem hafin er við greiningu á möguleikum til sameiningar sveitarfélaganna þriggja eins og greint hefur verið frá hér að ofan.

  Bæjarráð felur fulltrúum sínum í sameiningarnefndinni að vinna áfram að málum til samræmis við þær tillögur sem kynntar eru í samantekt KPMG og til samræmis við styrk sem fengist hefur til verksins frá Jöfnunarsjóði.

  Eyja- og Miklaholtshreppi hefur frá upphafi staðið til boða að vera með í þessari vinnu. Sú afstaða hefur ekkert breyst, komi fram ósk um slíkt.

  Samþykkt samhljóða.
 • Bæjarráð - 498 Tekin fyrir umsögn um rekstrarleyfi fyrir gistiheimili að Hamrahlíð 9. Á síðasta fundi bæjarstjórnar þann 5. apríl sl. var erindinu vísað til endanlegrar afgreiðslu bæjarráðs, þar sem afla þurfti frekari gagna til samræmis við vinnureglur Grundarfjarðarbæjar um rekstrarleyfi.

  Umbeðin gögn hafa borist, m.a. samþykki nágranna og rætt hefur verið við rekstraraðila um bílastæðamál o.fl., skv. minnisblaði.

  Á grundvelli fyrirliggjandi gagna gerir bæjarráð ekki athugasemdir við að umbeðið rekstrarleyfi verði veitt, enda liggi fyrir jákvæðar umsagnir annarra umsagnaraðila.

 • 2.5 1701005 Ísland ljóstengt
  Bæjarráð - 498 JÓK vék af fundi undir þessum lið.

  Gerð grein fyrir verðkönnun á lagningu ljósleiðara í Grundarfirði.

  Á grundvelli útboðsgagna í lagningu ljósleiðara var gerð verðkönnun hjá tilteknum verktökum í lagningu ljósleiðara í dreifbýli Grundarfjarðar, en alls fengu 11 aðilar send gögn.

  Fimm aðilar skiluðu inn tilboðum og eru þau sem hér segir:

  1) Stafnafell ehf....................39.729.859 kr.
  2) Þjótandi ehf......................48.004.400 kr.
  3) Ingileifur Jónsson ehf............31.209.000 kr.
  4) JK & Co...........................28.527.250 kr.
  5) BB og synir.......................28.765.475 kr.

  Öll tilboðin eru með virðisaukaskatti.

  Tilboðin hafa verið yfirfarin af ráðgjafa bæjarins, Rafal ehf., sbr. minnisblaði fyrirtækisins, sem lagt er fram. Í minnisblaðinu er lagt til að gengið sé til samninga við lægstbjóðanda.

  Bæjarráð leggur til að bæjarstjóra verði falið að ganga til samninga við lægstbjóðanda. Jafnframt er ráðgjafa bæjarins ásamt skipulags- og byggingafullrúa falið að fara yfir endanlega lagnaleið með samningsaðila.

  Samþykkt samhljóða.

  JÓK tók aftur sæti sitt á fundinum.
 • Bæjarráð - 498 Bæjarráð bendir Vegagerðinni á mikilvægi þess að malarvegum í sveitarfélaginu sé vel við haldið. Nauðsynlegt er að bera ofan í þá reglulega og hefla. Vöntun á góðum ofaníburði og aðgerðir þar sem skafið er upp úr köntum mismunandi gott efni getur valdið því að vegirnir verði eitt drullusvað í bleytutíð.

  Hér er sérstaklega tiltekinn vegurinn um framsveitina, sem meðhöndlaður var með slíkum hætti fyrir stuttu. Hann er algert drullusvað og illfær, þar sem efnið sem í hann hefur verið skafið úr köntum, er ótækt.

  Bæjarráð mótmælir slíkum aðferðum og krefst þess að nothæft efni sé notað í vegina svo þeir vaðist ekki upp við minnstu bleytu. Óskað er aðgerða hið snarasta í þessum efnum af hendi Vegagerðarinnar.

  Samþykkt samhljóða.
 • Bæjarráð - 498 Á fundi bæjarráðs þann 23. mars sl., var fjallað um refa- og minkaveiðar. Bæjaráð taldi mikilvægt að leitast yrði við að halda varginum í lágmarki í sveitarfélaginu. Lagt var til að bæjarstjóri kallaði saman fund aðila og skoði hvort mögulegt sé að gera samninga um minnka- og refaveiðar. Vinnu þessari verði flýtt svo unnt sé að taka endanlega ákvörðun eigi síðar en á næsta fundi bæjarráðs.
  Rætt hefur verið við aðila, sem áhuga hafa á refaveiðum í sveitarfélaginu og skiptingu svæða, sbr. fyrirliggjandi gögn. Samkvæmt því er svæðinu skipt í tvennt, annars vegar útsveit og hinsvegar framsveit.

  Lagt til að gengið verði til samninga við Heimi Jónsson og Unnstein Guðmundsson um refaveiðar í útsveitinni, sem nær frá Búlandshöfða að Grund. Jafnframt að samið verði við Eymar Eyjólfsson og Þorkel Gunnar Þorkelsson um refaveiðar í framsveitinni, sem nær yfir að Hraunsfirði. Samningstímabilið er frá 1. maí - 31. júlí ár hvert. Samningar skulu vera til eins árs í senn.

  Veiðigjald fyrir fullorðið dýr skal vera 8.000 kr. og fyrir yrðling 6.000. Þak á heildarverðlaun fyrir veidd dýr er að hámarki kr. 700.000 til þeirra aðila sem samið er við. Aðrir fá ekki greitt fyrir veiði á ref. Samningsaðilar skulu skila hnitsettum upplýsingum um greni og annað sem krafist er og færa sönnur á fjölda veiddra dýra.

  Samþykkt samhljóða.
 • Bæjarráð - 498 Lögð fram fundargerð bygginganefndar Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Fellaskjóls frá 26. apríl sl. Þar kemur fram að áætlað er að hefjast handa við viðbyggingu við dvalarheimilið í sumar. Ákveðið er að klára grunn hússins í sumar, þ.e. að grafa fyrir og steypa sökkla, leggja allar lagnir og keyra í grunninn, sem mun standa þannig í vetur og síðan verður leitað tilboða í forsteyptar einingar með plötu, ásamt veggjum og þakvirki sem mun koma næsta vor.

  Bæjarráð fagnar því að framkvæmdir við Fellaskjól séu í augsýn. Jafnframt er hvatt til þess að allra leiða verði leitað til þess að tryggja sem hagkvæmasta fjármögnun verksins.

  Skipulags- og byggingafulltrúa ásamt verkstjóra áhaldahúss falið að finna stað fyrir efnislosun.

  Samþykkt samhljóða.
 • Bæjarráð - 498 Lagt fram bréf frá Paimpol, vinabæ Grundarfjarðar í Frakklandi, þar sem spurst er fyrir um það hvort fulltrúar Grundarfjarðarbæjar muni sækja Paimpol heim í sumar dagana 13.-16. júlí nk.

  Bæjarráð leggur til að fimm fulltrúar á vegum bæjarins og Grundapol fari í heimsókn til Paimpol. Menningar- og markaðsfulltrúa falið að undirbúa ferðina í samráði við fulltrúa Grundapol.
 • 2.10 1704027 Malbik 2017
  Bæjarráð - 498 Gerð grein fyrir verðkönnun í malbikun í Grundarfirði sumarið 2017.
  Alls er óskað eftir tilboðum í 6.000 fermetra af yfirlögn og 1.800 fermetra af nýlögn.

  Tveir aðilar skiluðu inn verðtilboðum, annars vegar Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas hf. og hins vegar Kraftfag.

  Tilboðin verða tekin til yfirreiknings og skoðunar.
 • 2.11 1704026 Sundlaug, opnun 2017
  Bæjarráð - 498 Unnið hefur verið að því að lagfæra sundlaug og sundlaugarsvæði. Settir hafa verið nýjir pottar og aðgengi bætt og ýmislegt fleira.
  Opna átti laugina í þessari viku en því hefur verið frestað fram á þriðjudaginn 2. maí. Þá hefst sundkennsla og einnig verður opið í upphafi dags fyrir almenning og jafnframt verður komið á seinniparts opnun fyrir almenning fram að almennri sumaropnun þann 19. maí. Nákvæm tímatafla verður auglýst á heimasíðu bæjarins.

  Bæjarráð fagnar því að unnt sé að opna sundlaugina þetta tímanlega og samþykkir að opnun fyrir almenning verði með þeim hætti sem rætt hefur verið um.

  Samþykkt samhljóða.
 • 2.12 1701020 Íbúðamál
  Bæjarráð - 498 Rætt um hörgul á íbúðahúsnæði í bænum og hvernig helst verður staðið að úrlausnum í þeim efnum.

  Bæjarstjóra falið að vinna að málum í samræmi við umræður á fundinum.
 • 2.13 1704015 Vetrarþjónusta vega
  Bæjarráð - 498 Lögð fram ályktun Ferðamálasamtaka Snæfellsness frá 5. apríl sl., þar sem lýst er yfir áhyggjum af takmarkaðri vetrarþjónustu vegagerðarinnar á Snæfellsnesi.

  Bæjarráð tekur undir ályktun samtakanna.

  Samþykkt samhljóða.
 • 2.14 1704029 Starfsmannamál
  Bæjarráð - 498 Gerð grein fyrir starfsmannamálum og störfum sem nauðsynlegt er að auglýsa.
 • Bæjarráð - 498 Lögð fram til kynningar staðfesting á bótaskyldu VÍS vegna vatnstjóns að Hrannarstíg 18.
 • Bæjarráð - 498 Lagt fram til kynningar bréf frá Sambandi ísl. sveitarfélaga um málþing vegna innleiðingar sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Málþingið verður haldið 16. maí nk.
 • Bæjarráð - 498 Lagt fram til kynningar.
 • Bæjarráð - 498 Lagt fram til kynningar.

3.Skipulags- og umhverfisnefnd - 177

Málsnúmer 1704001FVakta málsnúmer

 • Skipulags- og umhverfisnefnd - 177 Skipulags og umhverfisnefnd samþykkir að veita Dísarbyggð leyfi til byggingar 5 frístundahúsa í landi Þórdísarstaða samkvæmt uppdrætti. Bókun fundar Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar.
 • Skipulags- og umhverfisnefnd - 177 Þar sem ekki allir umsagnaraðilar hafa skilað inn umsögnum er málinu frestað.
 • 3.3 1704008 Lóðaumsóknir
  Skipulags- og umhverfisnefnd - 177 Þar sem um er að ræða parhúsalóð er erindinu hafnað. Bókun fundar Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar. Um er að ræða umsókn um einbýlishús á lóð að Fellabrekku 7-9.
 • 3.4 1704016 Umsókn um lóð
  Afltak sækir um lóð að Ölkelduvegi 19 Skipulags- og umhverfisnefnd - 177 Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita Afltak lóðina Ölkelduveg 19 Bókun fundar Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar.
 • 3.5 1704017 Umsókn um lóð
  Afltak sækir um lóð að Ölkeduvegi 17 Skipulags- og umhverfisnefnd - 177 Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir að veita Afltak lóðina Ölkelduveg 17 Bókun fundar Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar.
 • 3.6 1703008 Suður Bár
  Skipulags- og umhverfisnefnd - 177 Lagt fram til kynningar

 • 3.7 1704009 Grund 2 Nýbygging
  Skipulags- og umhverfisnefnd - 177 Lagt fram til kynningar
 • 3.8 1704010 Grundargata 50
  Skipulags- og umhverfisnefnd - 177 Lagt fram til kynningar
 • Skipulags- og umhverfisnefnd - 177 Skipulags og umhverfisnefnd samþykkir erindið,og felur byggingafulltrúa að gefa út stöðuleyfi. Bókun fundar Bæjarstjórn samþykkir samhljóða afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar að veita Bongó slf. stöðuleyfi fyrir pylsuvagn.

4.Ársreikningur 2016, síðari umræða

Málsnúmer 1703044Vakta málsnúmer

Kristinn Kristófersson og Jónas Gestur Jónasson sátu fundinn undir þessum lið og kynntu ársreikning ársins 2016, endurskoðunarskýrslu og samanburð á ársreikningum sveitarfélaga á Snæfellsnesi fyrir árið 2016.

Allir tóku til máls.

Ársreikningur Grundarfjarðarbæjar fyrir árið 2016 samþykktur samhljóða og undirritaður.

5.Fjarskipti, erindi til bæjarstjórnar vegna ljósleiðarakerfis

Málsnúmer 1704023Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi frá Vodafone, dags. 5. apríl sl., þar sem fyrirtækið lýsir yfir áhuga á því að taka þátt í uppbyggingu fjarskiptainnviða og samstarfi við Grundarfjarðarbæ um uppbyggingu ljósleiðara og annarra fjarskiptainnviða til þess að geta veitt íbúum sveitarfélagsins framúrskarandi fjarskiptaþjónustu.

Til máls tóku EG, JÓK og ÞS.

Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að fela bæjarstjóra að ræða við bréfritara um hugsanlega samvinnu.

6.Malbik 2017

Málsnúmer 1704027Vakta málsnúmer

Lögð fram verðtilboð í malbikun hjá Grundarfjarðarbæ sumarið 2017.

Tvö tilboð bárust og voru þau frá eftirtöldum:
1) Kraftfag, heildarverð 28.950 þús. kr.
2) Hlaðbær Colas, heildarverð 31.950 þús. kr.

Tilboðin miðast við að alls verði malbikaðir 6.000 fermetrar í yfirlögn og 1.800 fermetrar í nýlögn. Gerð grein fyrir fyrirliggjandi tilboðum.

Til máls tóku EG, JÓK og ÞS.

Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að ganga til samninga við lægstbjóðanda, Kraftfag.

Samþykkt samhljóða.

7.Minjastofnun íslands. Breyting á Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2003-2015, Berserskseyri

Málsnúmer 1704012Vakta málsnúmer

Lagt fram bréf Minjastofnunar Íslands, dags. 31. mars sl., varðandi umsögn um breytingu á aðalskipulagi Grundarfjarðar 2003-2015 við Berserkseyri.

Bæjarstjórn vísar erindinu til úrvinnslu í skipulags- og umhverfisnefnd.

Samþykkt samhljóða.

8.Rekstrarleyfi Sæból 46, umsögn

Málsnúmer 1704006Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi Sýslumannsins á Vesturlandi, dags. 15. mars sl., þar sem óskað er umsagnar Grundarfjarðarbæjar á umsókn Eyrarsveitar ehf. um leyfi til að reka gististað í flokki II að Sæbóli 46, Grundarfirði.

Grundarfjarðarbær getur ekki veitt jákvæða umsögn um erindið að svo stöddu, þar sem umbeðin gögn hafa ekki borist.

9.Orkuveita Reykjavíkur

Málsnúmer 1506017Vakta málsnúmer

Farið yfir drög frá lögmanni bæjarins, Andra Árnasyni.

Allir tóku til máls.

Áfram verður unnið með málið og því vísað til næsta bæjarstjórnarfundar.

Samþykkt samhljóða.

10.Sóley SH 124, forkaupsréttur

Málsnúmer 1705001Vakta málsnúmer

Lagt fram erindi frá Soffaníasi Cesilssyni h/f, dags. 2. maí sl., þar sem spurst er fyrir um það hvort Grundarfjarðarbær vilji nýta sér forkaupsréttarákvæði, vegna kauptilboðs, sem fyrirtækinu hefur borist í skip félagsins Sóleyju SH-124, skipaskrárnúmer 1674.

Grundarfjarðarbær hafnar forkaupsrétti.

Samþykkt samhljóða.

11.Gistirými, vinnureglur, fjöldi

Málsnúmer 1605035Vakta málsnúmer

Lagðar fram vinnureglur Grundarfjarðarbæjar vegna rekstrarleyfisumsókna, sem samþykktar voru í bæjarstjórn 8. des. sl. Jafnframt lagt fram yfirlit yfir fjölda gistirýma í sveitarfélaginu. Ennfremur lögð fram drög að bílastæðagjaldskrá og samþykktum um fjölda bílastæða innan lóða í Grundarfjarðarbæ.

Allir tóku til máls.

Tillaga að samþykkt um fjölda bílastæða við gististaði innan íbúabyggðar í Grundarfjarðarbæ.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Bæjarstjórn lýsir yfir áhyggjum sínum af því hversu mikill fjöldi íbúða er nýttur undir gistiheimili með rekstrarleyfi, í hverfum sem skipulögð eru fyrir íbúabyggð.

12.Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, breytt landnotkun

Málsnúmer 1704030Vakta málsnúmer

Lagt fram bréf frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, dags. 24. apríl sl., þar sem ráðuneytið tilkynnir með vísan til 6. gr. jarðalaga nr. 81/2004 að það hefur samþykkt að heimilt sé að breyta landnotkun á jörðinni Þórdísarstöðum, Grundarfirði, í samræmi við óskir sveitarfélagsins.

Erindinu vísað til kynningar í skipulags- og umhverfisnefnd.

13.Íbúðalánasjóður, stofnframlög

Málsnúmer 1705002Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar bréf frá Íbúðalánasjóðs, dags. 28. apríl sl., þar sem tilkynnt er sjóðurinn sé búinn að auglýsa eftir umsóknum um stofnframlög ríkisins til byggingar eða kaupa á almennum íbúðum skv. lögum nr. 52/2016 og reglugerð nr. 555/2016.
Umsóknarfrestur er til 30. maí 2017.

14.Samband ísl. sveitafélaga. Námsleyfi kennara og skólastjóra grunnskóla skólaárið 2017/2018

Málsnúmer 1704028Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar bréf Sambands ísl. sveitarfélaga, dags. 25. apríl sl., varðandi námsleyfi kennara og skólastjóra grunnskóla skólaárið 2017-2018.

15.Samband ísl. sveitarfélaga. Fundargerð 849. stjórnarfundar

Málsnúmer 1704018Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 849. stjórnarfundar Sambands ísl. sveitarfélaga, sem haldinn var þann 31. mars sl.

16.Félagsmálanefnd Snæfellinga, fundargerð 166. stjórnarfundar

Málsnúmer 1704011Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 166. stjórnarfundar Félagsmálanefndar Snæfellinga, sem haldinn var þann 7. mars sl.

Til máls tóku EG, BP og ÞS.

17.Félagsmálanefnd Snæfellinga, fundargerð 167. stjórnarfundar

Málsnúmer 1704014Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar fundargerð 167. stjórnarfundar Félagsmálanefndar Snæfellinga, sem haldinn var þann 7. apríl sl.

18.Minnispunktar bæjarstjóra

Málsnúmer 1505019Vakta málsnúmer

Bæjarstjóri fór yfir mál í vinnslu.
Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið - kl. 20:22.