606. fundur 28. júní 2023 kl. 09:00 - 12:15 í Ráðhúsi Grundarfjarðar
Nefndarmenn
 • Sigurður Gísli Guðjónsson (SGG) formaður
 • Signý Gunnarsdóttir (SG)
 • Ágústa Einarsdóttir (ÁE)
Starfsmenn
 • Björg Ágústsdóttir (BÁ) bæjarstjóri
Fundargerð ritaði: Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri
Dagskrá
Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.Greitt útsvar 2023

Málsnúmer 2302010Vakta málsnúmer

Lagt fram yfirlit yfir greitt útsvar janúar-maí 2023. Samkvæmt yfirlitinu hefur greitt útsvar hækkað um 9,7% miðað við sama tímabil í fyrra.
Á landsvísu hefur útsvar hækkað um 14,9% á umræddu tímabili.

Íbúafjöldi í Grundarfirði er 879 íbúar í júní 2023, var 861 í janúar sl. og 849 í júní 2022.

2.Skipulags- og umhverfisnefnd - 250

Málsnúmer 2306006FVakta málsnúmer

Bæjarráð samþykkir samhljóða fundargerð 250. fundar skipulags- og umhverfisnefndar.
 • Lögð er fram fyrirspurn vegna klæðningar á raðhúsi við Sæból 31-31c. Húseigendur hafa í hyggju að klæða húsið með grárri aluzink klæðningu. Byggingarfulltrúi telur málið falla undir gr. 2.3.4 í byggingareglugerð nr. 112/2012 en þar sem húsið er ekki á deiliskipulögðu svæði vísaði byggingarfulltrúi málinu til skipulags- og umhverfisnefndar. Skipulags- og umhverfisnefnd - 250 Skipulags- og umhverfisnefnd telur fyrirhugaða breytingu vera óverulega skv. 2.3.4 gr. byggingarreglugerðar og ekki skerða hagsmuni nágranna. Breytingin kallar því ekki á grenndarkynningu skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Bókun fundar Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar.
 • Grundarfjarðarbær óskar eftir samþykki fyrir undanþágu frá gr. 5.8.4 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 með vísun í gr. 5.8.2 vegna mögulegrar stækkunar á tæknirými með viðbyggingu við neðri hæð íþróttamiðstöðvar um samtals 10-20 m2. Koma þarf fyrir spenni í rýminu og tengingu við nýja heimtaug í tengslum við varmaskipti. Skipulags- og umhverfisnefnd - 250 Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir fyrir sitt leyti að veita undanþágu frá gr. 5.8.2 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 um óverulega breytingu á deiliskipulagi með vísun í gr. 5.8.4. Nefndin felur byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi að öllum skilyrðum uppfylltum, sbr. byggingarreglugerð nr. 112/2012 m.s.br., með fyrirvara um afgreiðslu málsins í bæjarstjórn. Verði síðar talið nauðsynlegt að koma spenninum fyrir annarsstaðar á lóðinni, felur nefndin umhverfis- og skipulagssviði að leysa það mál með viðeigandi aðilum innan þessarar undanþáguheimildar. Bókun fundar Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar.
 • Lögð er fram að nýju umsókn um færslu og stækkun á byggingarreit fyrir bílskúr við parhús við Sæból 44 og hækkun bílskúrsins til samræmis við hæð íbúðarhússins.

  Málið var tekið fyrir á 248. fundi skipulags- og umhverfisnefndar, sem taldi framlögð gögn þá ófullnægjandi, þar með talið uppáskrifað samþykki annarra eigenda hússins. Jafnframt taldi nefndin teikningar ófullnægjandi og óskaði eftir nánari upplýsingum um hvers konar viðbyggingu væri að ræða, þ.e.a.s. hvort um væri að ræða byggingu bílskúrs eða stækkun á íbúð.

  Samkvæmt framlögðum teikningum, sem fyrir þessum fundi liggja, er um að ræða færslu og stækkun á bílskúrsreit skv. aðaluppdrætti frá Húsnæðisstofnun ríkisins árið 1984. Til stendur að byggja bílskúrinn eftir endilöngum gafli hússins og hækka til samræmis við hæð íbúðarhússins. Byggt verður fyrir glugga á barnaherbergi og baðherbergi. Fullnaðarteikningar liggja ekki fyrir en óskað er eftir samþykki nefndarinnar til þess að grenndarkynna framlögð gögn.

  Umsókninni fylgir samþykki eigenda hins hluta parhússins (44a) fyrir breytingunni, með fyrirvara um að ekki felist þó í því bindandi samþykki fyrir samskonar breytingu á þeirra eignarhluta.

  Þar sem húsið stendur á ódeiliskipulögðum reit, vísaði byggingarfulltrúi málinu til skipulags- og umhverfisnefndar.
  Skipulags- og umhverfisnefnd - 250 Skipulags- og umhverfisnefnd felur byggingarfulltrúa að óska eftir hefðbundnum grenndarkynningargögnum, þ.m.t. afstöðumynd, útlitsteikningum og grunnmynd. Að þeim skilyrðum uppfylltum, felur nefndin skipulagsfulltrúa að grenndarkynna fyrirhugaða breytingu á bílskúr í samræmi við 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóðarhöfum Sæbóls 44a, 42, 37 og 35 og Grundargötu 56.

  Að grenndarkynningu lokinni og að því gefnu að athugasemdir berist ekki, felur nefndin byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi sbr. 2.3.4. gr. í byggingarreglugerð nr. 112/2012, m.s.br.

  Bókun fundar Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar.
 • Sótt er um að breyta hluta eldra atvinnuhúsnæðis við Nesveg 21 (mhl. 020101) í gistiheimili. Húsnæðinu verður skipt upp í þrjár einingar. Hvert gistirými verður sér brunahólf með sér salernisaðstöðu. Inngangar verða að austan- og norðanverðu.

  Í Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039 er lóðin á svæði sem skilgreint er sem athafnasvæði (AT-1). Á svæðinu er í dag ýmiskonar starfsemi, þ.m.t. ferðaþjónusta og gisting. Í almennum skilmálum fyrir svæðið segir m.a. að vegna legu svæðisins í beinu framhaldi af miðbæ og vegna staðsetningar þess við ströndina með frábæru útsýni yfir fjörðinn og á Kirkjufellið, sé það tilvalið fyrir frekari uppbyggingu í ferðaþjónustu.

  Þar segir einnig að á svæðinu sé gert ráð fyrir ýmiskonar atvinnustarfsemi sem falli undir landnotkunarflokkinn athafnasvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþjónusta heimil á svæðinu í samræmi við áherslur undir „Markmið og leiðir“. Fram kemur að nánari útfærsla blöndunar og byggðarmynsturs verði ákveðin í deiliskipulagi.

  Skipulags- og umhverfisnefnd - 250 Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir fyrir sitt leyti breytta notkun úr atvinnuhúsnæði í gistiheimili. Nefndin telur að umrædd breyting samræmist áformum í núgildandi aðalskipulagi, breytingartillögu aðalskipulags sem nú er í auglýsingaferli og deiliskipulagi því sem í vinnslu er. Þar sem ekki liggur fyrir deiliskipulag, felur nefndin skipulagsfulltrúa að grenndarkynna framkvæmdina í samræmi við 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir lóarhöfum Sólvalla 8, 10 og 16 og Nesvegar 14 og 19. Að grenndarkynningu lokinni og að því gefnu að athugasemdir berist ekki, felur nefndin byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi sbr. 2.3.4. gr. í byggingarreglugerð nr. 112/2012, m.s.br.
  Bókun fundar Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar.
 • Lögð er fram til kynningar niðurstaða Úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála dags. 8. júní 2023 vegna kæru er barst vegna breytingar á deiliskipulagi Ölkeldudals. Úrskurðarnefnd hafnar kröfu kærenda um ógildingu á ákvörðun bæjarstjórnar frá 24. nóvember 2022 um samþykkta deiliskipulagsbreytingu.
  Skipulags- og umhverfisnefnd - 250 Lagt fram til kynningar. Bókun fundar Á 262. fundi bæjarstjórnar þann 09.06.2022 samþykkti bæjarstjórn að fela bæjarstjóra að ganga frá kaupsamningi við Dvalar- og hjúkrunarheimilið Fellaskjól, á grundvelli tilboðs bæjarins dags. 17.05.2022 um kaup á tæplega hálfum hektara úr eignarlóð heimilisins að Hrannarstíg 20. Tilboðið var sett fram með fyrirvara um samþykkt deiliskipulagsbreytingar Ölkeldudals hvað varðaði lóðirnar nýju.

  Kauptilboðið tók mið af landnýtingu undir íbúðarlóðir og akfæran göngustíg, en að meirihluti hins keypta lands yrði opið svæði. Tilboðið hafði verið samþykkt af stjórn Fellaskjóls 17.05.2022, en það hljóðaði uppá samtals 3,8 millj. kr. sem skyldu greiðast í einu lagi þegar skipulag svæðisins væri endanlega staðfest.

  Í ljósi framkominnar niðurstöðu er nú unnt að ljúka kaupunum í samræmi við hið samþykkta tilboð og felur bæjarráð því bæjarstjóra að ganga frá samningum við Fellaskjól í samræmi við fyrri samþykktir og hið samþykkta tilboð.

  Bæjarráð felur sviðsstjóra/skipulagsfulltrúa að láta útbúa lóðarblöð fyrir hinar nýju lóðir.

  Skipulagsfulltrúa er falið að skoða nánar frágang á lóðum við Ölkelduveg og aðliggjandi svæði, samhliða undirbúningi að auglýsingu lóðanna.

  Lóðirnar Fellasneið 5 og 7 eru þegar lausar til úthlutunar, í samræmi við grein 1.2. í Samþykkt um úthlutun lóða í Grundarfirði, en með skilmálum skv. deiliskipulagsbreytingunni. Aðrar lóðir verði auglýstar í samræmi við grein 1.1. í Samþykkt um úthlutun lóða, þ.e. sem nýjar lóðir, og mælist bæjarráð til þess að umsóknarfrestur lóðanna verði að lágmarki 4 vikur.

  Allar nýju lóðirnar, auk lóða nr. 5 og 7 við Fellasneið, bera full gatnagerðargjöld skv. gjaldskrá.

  Samþykkt samhljóða.

 • Lögð fram til afgreiðslu samantekt umsagna sem bárust á auglýsingartíma tillögunnar ásamt tillögu að svörum í samræmi við 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

  Tillagan felur í sér um 1800 m2 stækkun á deiliskipulagssvæðinu til suðurs og breytingar á og við götuna Hjallatún, þ.m.t. breytingar á breidd götunnar, lóðastærðum, lóðanúmerum, byggingarreitum og gönguleiðum.

  Tillagan var samþykkt í bæjarstjórn þann 13. apríl 2023 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Hún var auglýst 10. maí 2023 með athugasemdafresti til og með 23. júní 2023. Kynningarfundur var haldinn þann 8. júní sl.

  Engar athugasemdir bárust við tillöguna. Umsagnir bárust frá: Mílu, Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Minjastofnun, Umhverfisstofnun, Vegagerðinni og RARIK. Umsagnir bárust ekki frá Veitum og Slökkviliði Grundarfjarðar.
  Skipulags- og umhverfisnefnd - 250 Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir fyrir sitt leyti framlagða samantekt umsagna og felur skipulagsfulltrúa að senda breytingartillöguna til yfirferðar Skipulagsstofnunar í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
  Bókun fundar Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar og framlögð svör/viðbrögð skipulags- og umhverfisnefndar við umsögnum sem bárust á auglýsingartíma tillögunnar.

  Bæjarráð felur sviðsstjóra/skipulagsfulltrúa að láta útbúa ný lóðarblöð í samræmi við breytt deiliskipulag, þegar það hefur tekið gildi. Í vinnslu er breyting á hæð/legu götunnnar í Hjallatúni, ca. frá lóð nr. 1 og vesturúr, og taki lóðarblöð jafnframt mið af þeim breytingum.

  Lóð að Hjallatúni 3 er ný til úthlutunar en var áður hluti af metralóðum sunnanmegin í Hjallatúni. Bæjarráð felur sviðsstjóra að láta undirbúa auglýsingu lóðarinnar og úthlutun í samræmi við grein 1.1. í Samþykkt um úthlutun lóða í Grundarfirði. Bæjarráð mælist til þess að umsóknarfrestur verði að lágmarki 4 vikur. Lóðin ber fullt gatnagerðargjald.

  Í samræmi við umræður sem átt hafa sér stað á vinnslutíma deiliskipulagsbreytingarinnar samþykkir bæjarráð að lóð við Hjallatún 1, þar sem nú er lokað geymslusvæði Grundarfjarðarbæjar, verði auglýst sem byggingarlóð til úthlutunar í samræmi við grein 1.1. í Samþykkt um úthlutun lóða í Grundarfirði og áhugi kannaður fyrir byggingu á henni. Lóðin ber fullt gatnagerðargjald, en auk þess verði úthlutun lóðarinnar bundin skilyrði um greiðslu viðbótargjalds sem bæti lóðarhafa kostnað við færslu geymslusvæðisins á annan stað, reynist áhugi fyrir lóðinni.
  Í vinnu sem fyrirhuguð er við frekari breytingu/stækkun deiliskipulagssvæðisins vestan Kvernár verði fundinn annar staður/önnur lausn fyrir afgirt geymslusvæði bæjarins og þörf fyrir stærð þess metin.

  Samþykkt samhljóða.
 • Lögð fram til afgreiðslu umsókn Dísarbyggðar ehf. um breytingu á aðalskipulagi vegna uppbyggingar á Þórdísarstöðum í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

  Breytingin felst í því að a) bæta við gistirýmum fyrir allt að 12 gesti í fyrirhugaðri þjónustubyggingu (núv. hesthúsi og hlöðu) og b) heimild til þess að hækka smáhýsi til útleigu úr lágreistum húsum í allt að tveggja hæða sem megi vera allt að 65 m2.

  Skv. Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039 er svæðið skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði (VÞ-2). Þar er heimilt að reisa gistirými í smáhýsum eða lágreistum byggingum fyrir allt að 200 gesti. Einnig er heimilt að reisa þjónustu- og veitingahús fyrir allt að 100 gesti. Í skipulagsskilmálum er einnig tekið fram að mannvirki skuli falla vel að landslagi og þeim byggingum sem fyrir eru. Þar segir jafnframt: "Landeigendur hafa áform um að byggja upp ferðaþjónustu á jörðinni á næstu árum, með uppbyggingu á smáhýsum, auk þess að reka þjónustuhús með veitingasölu." Ekki er til deiliskipulag fyrir Þórdísarstaði.
  Skipulags- og umhverfisnefnd - 250 Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir fyrir sitt leyti að gerð verði óveruleg breyting á Aðalskipulagi Grundarfjarðar 2019-2039 í samræmi við 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim minniháttar breytingum sem lagðar voru til á fundinum.
  Bókun fundar Rætt var um hugtakið "smáhýsi" og hver séu stærðarmörk á slíkum húsum. Bæjarráð áréttar mikilvægi þess að unnið verði deiliskipulag fyrir svæðið þegar farið verður í frekari uppbyggingu gistihúsnæðis, m.a. til að tryggja að byggingar falli vel að landslagi, sbr. skilmála aðalskipulags.

  Bæjarráð samþykkir afgreiðslu skipulags- og umhverfisnefndar.

3.Framkvæmdir 2023

Málsnúmer 2301007Vakta málsnúmer

Sif Hjaltdal Pálsdóttir, ráðgjafi frá Landslagi, er gestur undir þessum lið í tengslum við hönnun gangstígs á neðanverðum Hrannarstíg og undirbúning verkframkvæmda.
Á síðasta fundi bæjarráðs var lögð fram vinnutillaga Sifjar/Landslags að útfærslu gangstétta á neðanverðum Hrannarstíg, þ.e. frá Grundargötu niður að Nesvegi. Samþykkt var að setja í forgang endurbætur á gangstétt meðfram bílaþvottaplani og leikskólalóð, og síðan niður að Nesvegi.

Lögð eru fram viðbótarvinnugögn frá Sif og kostnaðarútreikningar með samanburði á valkostum varðandi steypu/hellulögn og samanburð kostnaðar m.v. áfangaskiptingu verks. Rætt um tengsl blágræns svæðis og niðurfalla á framkvæmdasvæðinu.

Bæjarráð samþykkir að gera ráð fyrir steyptri, bogadreginni gangstétt og aðliggjandi gróðursvæði í samræmi við hönnun Landslags. Ennfremur, að framkvæmd kaflans meðfram bílaþvottaplani og að horni leikskóla við Sólvelli verði unnin sem heild.
Samhliða verði undirbúin endurnýjun götulýsingar og þá skoðað með staðsetningu staura.

Bæjarstjóra og sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs falinn áframhaldandi undirbúningur.

--

Malbikun Akureyrar verður með malbikunarframkvæmdir/stöð á Snæfellsnesi frá 23. júlí og fram að verslunarmannahelgi. Fyrirhugaðar framkvæmdir hafa þegar verið ræddar í bæjarráði.

Gestir

 • Sif Hjaltdal Pálsdóttir frá Landslagi - mæting: 10:10

4.Grunnskóli og íþróttamannvirki - Orkuskipti

Málsnúmer 1910006Vakta málsnúmer

Þessi dagskrárliður er tekinn til afgreiðslu í upphafi bæjarráðsfundar.

Sigurbjartur (Baddi) Loftsson, verkefnisstjóri orkuskiptaverkefnisins, situr fundinn í fjarfundi.

Öðrum bæjarfulltrúum en þeim sem sitja í bæjarráði var einnig boðið að sitja fundinn undir þessum lið og taka þátt í samtalinu við Badda.


Lögð eru fram eftirfarandi gögn:
- Minnispunktar bæjarstjóra af vikulegum verkfundum í maí og júní.
- Minnisblað Eflu, Óli Þór Jónsson og Ævar Jónsson (tölvupóstur 22.06.2023) um mat á þörf fyrir fjölda borhola.
- Samantekt Badda, yfirlitsmynd af holum, dagbók (14.06.2023) o.fl.
- Hönnunarteikningar, drög unnin af Badda, að rýminu undir íþróttahúsi.

Farið var yfir stöðuna í framkvæmdum vegna orkuskipta:

Baddi útskýrði staðsetningu á borholum og fór yfir niðurstöðutölur fyrir þær holur sem þegar hafa verið boraðar, alls sex holur. Í dag stendur yfir borun á holu nr. 7.

Í samræmi við ráðgjöf, sbr. minnisblað Eflu um borun á fjölda hola, samþykkir bæjarráð borun á þeim fjölda hola sem verksamningur við Borlausnir ehf. kveður á um, þ.e. 9-10 holur.

Bæjarráð samþykkir fyrir sitt leyti drög að breytingum á rými í kjallara íþróttahúss, sem fram eru lögð. Einnig er til afgreiðslu á þessum fundi, undir lið 2.2., beiðni um undanþágu frá óverulegri breytingu á deiliskipulagi vegna viðbyggingar sunnan við íþróttahús á rými fyrir litla spennistöð, með fyrirvara um samninga við RARIK.

Samþykkt samhljóða.

Gestir

 • Jósef Ó. Kjartansson bæjarfulltrúi/forseti bæjarstjórnar, í fjarfundi - mæting: 09:00
 • Sigurbjartur Loftsson, verkefnisstjóri - mæting: 09:00

5.Sameiginlegt embætti skipulags- og byggingarfulltrúa á Snæfellsnesi

Málsnúmer 2011052Vakta málsnúmer

Í febrúar 2021 samþykkti bæjarráð/bæjarstjórn samningsþátttöku í stofnun sameiginlegs embættis skipulags- og byggingarfulltrúa (umhverfis- og skipulagssvið) fyrir fjögur (nú þrjú) sveitarfélög á Snæfellsnesi, með Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit, nú Sveitarfélagið Stykkishólmur, og Eyja- og Miklaholtshreppi.

Fyrir liggur nú úttekt HLH Ráðgjafar, maí 2023; greining á verkefnum umhverfis- og skipulagssviðs og tillögur um starfsemi og stjórnun sviðsins, samræmingu milli sveitarfélaga og fleira.

Ennfremur liggur fyrir bréf sviðsstjóra (12. júní 2023) með tillögum um fyrirkomulag á sviðinu og stöðugildi, yfirlit yfir verkefni sviðsins (maí 2023) og áður fram komið bréf/yfirlit sviðsstjóra um stöðugildi, með samanburði við annað sveitarfélag (nóvember 2022).
Bæjarráð telur mikilvægt að styðja vel við þróun og starfsemi hins nýja sviðs, í samræmi við þau áform um uppbyggingu sem staðfest voru með samstarfssamningi sveitarfélaganna 2021.

Nýta þurfi til frekari umbóta þá reynslu sem komin er á starfsemi sviðsins og á samstarf sveitarfélaganna, í anda þeirra tillagna sem fyrir liggja.

Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar gerði í fjárhagsáætlun ársins 2023 ráð fyrir auknum framlögum til uppbyggingar og þróunar sviðsins, samanber ósk sviðsstjóra sem þá lá fyrir.

Bæjarráð felur bæjarstjóra að vinna áfram að því með fulltrúum samstarfssveitarfélaganna og sviðsstjóra að byggja upp starfsemi sviðsins og þá mikilvægu málaflokka og verkefni sem undir það heyra.

Samþykkt samhljóða.

6.Sorpmál - breytingar 2023

Málsnúmer 2212021Vakta málsnúmer

Lagt fram minnisblað Stefáns Gíslasonar hjá Umís, úr umræðum og undirbúningi Grundarfjarðarbæjar og Snæfellsbæjar, vegna útboðs sorpmála.

Rætt um hluta þeirra atriða sem fram koma í greinargóðri samantekt í minnisblaði Stefáns, einkum:

- Fjöldi tunna heima við hús.
Valkostir eru fjórar tunnur (plast, pappi, lífrænt, almennt) eða þrjár tunnur þannig að lífrænt fari ofaní almennu tunnuna ("tunna í tunnu"). Bæjarstjóra falið að kanna tiltekin atriði, í samræmi við umræður fundarins.
- Gerð sorpskýla fyrir grenndargáma, er í vinnslu.
- Staðsetning grenndarstöðva, þar sem tekið yrði á móti - að lágmarki - málmi, gleri og textíl, en móttaka á öðrum flokkum gæti einnig verið æskileg, sbr. minnisblaðið.

Bæjarstjóra falið að vinna áfram að undirbúningi útboðsins.

7.Vélsmiðja Grundarfjarðar - fyrirspurn um lóð, Hjallatún

Málsnúmer 2306020Vakta málsnúmer

Lögð fram fyrirspurn Vélsmiðju Grundarfjarðar dags. 12. júní 2023 um byggingarlóðir fyrir iðnaðarhúsnæði, en Vélsmiðjan hefur áhuga á að byggja á tveimur nýjum lóðum. Spurst er fyrir um lóðirnar Hjallatún 1 og 3.

Bæjarráð þakkar fyrirspurnina og vísar í afgreiðslu sína undir lið 2.6. hér að framan, um deiliskipulag iðnaðarsvæðisins við Kverná og auglýsingu á lausum lóðum.

8.Lionsklúbbur Grundarfjarðar - Gjöf v. sauna

Málsnúmer 2306029Vakta málsnúmer

Lagt fram til kynningar gjafabréf Lionsklúbbs Grundarfjarðar til kaupa og uppsetningar á sauna, að fjárhæð 1200.000 kr. en gjafabréfið var afhent bæjarstjóra og íþrótta- og tómstundafulltrúa 22. júní sl.

Bæjarráð færir Lionsklúbbi Grundarfjarðar innilegar þakkir fyrir þessa dýrmætu gjöf og þann góða hug sem að baki býr.

9.FSN - Skólaakstur 2022

Málsnúmer 2306024Vakta málsnúmer

Lagt fram uppgjör skólaaksturs á vegum Fjölbrautaskóla Snæfellinga, en taprekstur á haustönn 2022 nam kr. 1.920.679,-
Hlutur Grundarfjarðarbæjar og greiðsla vegna þess er 537.790 kr.

Í erindinu fer skólameistari FSN fram á að sveitarfélögin þrjú á norðanverðu Snæfellsnesi beiti sér í sameiningu fyrir breytingu á strætóakstri þannig að nemendur geti nýtt sér ferðir Strætó frá og með janúar 2024.
Bæjarráð tekur jákvætt í það og tekur undir með skólameistara um nauðsyn þess að samnýta/samhæfa skólaakstur FSN og ferðir Strætó á Snæfellsnesi, í samræmi við þá vinnu sem fram hefur farið undanfarin misseri við að undirbúa þetta, með aðkomu SSV.

Bæjarráð felur bæjarstjóra að koma þessu á framfæri á viðeigandi stöðum.

10.Skátafélagið Örninn - Samningur um fánaumsýslu 2023-2024

Málsnúmer 2306014Vakta málsnúmer

Lagður fram til kynningar samningur Grundarfjarðarbæjar dags. 14. júní 2023 við Skátafélagið Örninn um fánaumsýslu (flöggun) á árinu 2023, en sambærilegir samningar hafa verið gerðir undanfarin ár.

11.Mæstro - Samningur um afnot af Sögumiðstöð sumarið 2023

Málsnúmer 2305042Vakta málsnúmer

Sambærilegur samningur hefur verið gerður síðustu árin.
Lagður fram til kynningar samningur við Mæstró ehf. vegna afnota af Sögumiðstöð sumarið 2023.

12.Þórunn Kristinsdóttir - Samningur um hundagerði

Málsnúmer 2306015Vakta málsnúmer

Lagður fram til kynningar samningur við Þórunni Kristinsdóttur, landeiganda að Hálsi, um afnot af landi undir hundagerði sem standi hundaleyfishöfum í Grundarfirði til boða. Samningurinn er gerður til 6 mánaða, þ.e. út árið 2023, og verður þá metið hver sé reynslan og hvert framhaldið eigi að vera.

13.Kjölur - Niðurstöður kosningar um kjarasamning Samband íslenskra sveitarfélaga og Kjalar

Málsnúmer 2306027Vakta málsnúmer

Lagt fram bréf Kjalar, stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu, dags. 19. júní 2023, þar sem kynnt er að kjarasamningur Sambandsins og Kjalar, sem undirritaður var 10. júní sl., hafi verið samþykktur í allsherjaratkvæðagreiðslu dagana 15. júní til 19. júní 2023, með 91,7 % greiddra atkvæða.

14.Félag kraftamanna - Víkingurinn 2023

Málsnúmer 2304017Vakta málsnúmer

Lagður fram tölvupóstur þar sem Víkingurinn 2023 tilkynnir að upptökur á Vestfjarðavíkingnum fari ekki fram á Snæfellsnesi í ár, en jafnramt er óskað eftir að samþykktur styrkur færist til næsta árs 2024.

Bæjarráð samþykkir færslu á áður samþykktum styrk til þáttagerðar sem fram fari í Grundarfirði 2024.

15.Heilbrigðisnefnd Vesturlands - Fundargerðir 180, 182, 183 funda

Málsnúmer 2306028Vakta málsnúmer

Lagðar fram til kynningar fundargerðir heilbrigðisnefndar Vesturlands af fundum nr. 180 frá 15. mars sl, nr. 182 frá 12. júní sl. og 183 frá 14. júní sl.

16.Dalabyggð - Forgangsröðun vegaframkvæmda

Málsnúmer 2306026Vakta málsnúmer

Lögð fram til kynningar skýrsla avinnumálanefndar Dalabyggðar um forgangsröðun vegaframkvæmda í Dalabyggð vorið 2023. Skýrslan var staðfest á 235. fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar þann 15. júní 2023 og send öðrum sveitarfélögum á Vesturlandi til kynningar.

18.Umhverfisstofnun - Breytt fyrirkomulag á boðun reglubundins eftirlits og ný glaldskrá Umhverfisstofnunar

Málsnúmer 2306025Vakta málsnúmer

Lagður fram til kynningar tölvupóstur Umhverfisstofnunar dags. 13.04.2023, þar sem kynnt er breyting á boðun reglubundins eftirlits og ný gjaldskrá Umhverfisstofnunar, en nýtt fyrirkomulag hefur nú þegar tekið gildi. Einnig fylgdi kynning á nýjum gagnagrunni stofnunarinnar um mengaðan jarðveg og verður skjalið kynnt í reglubundnum eftirlitum ársins.
Fundargerð lesin upp og samþykkt.

Fundi slitið - kl. 12:15.