Aðstoðarskólameistari - Fjölbrautaskóla Snæfellinga - Grundarfjörður - 201507/720

16/7/2015

Aðstoðarskólameistari – Fjölbrautaskóla Snæfellinga – Grundarfirði

Fjölbrautaskóli Snæfellinga auglýsir eftir aðstoðarskólameistara í 75% stöðu frá og með 15.ágúst 2015.

Samkvæmt 14. gr. laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008, skal aðstoðarskólameistari hafa starfsheitið framhaldsskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á framhaldsskólastigi.

Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og vinnur með honum að daglegri stjórnun og rekstri skólans. Hann hefur m.a. umsjón með áfangakerfi skólans þ.m.t. námsvali og skólasókn nemenda. Hann tekur virkan þátt í námskrárgerð, þróunarverkefnum og innra mati skólans og annast upplýsingagjöf um skólastarfið til hagsmunaaðila.

Leitað er eftir einstaklingi með góða færni í mannlegum samskiptum og ríkan áhuga á að vinna með ungu fólki.  Þá þarf viðkomandi að hafa góða leiðtoga- og skipulagshæfileika, vera fær um taka frumkvæði og vinna sjálfstætt.

Launakjör eru í samræmi við gildandi kjarasamning fjármálaráðherra við viðkomandi stéttarfélag og stofnanasamning skólans.  Aðstoðarskólameistari er ráðinn til fimm ára í senn.

Ekki er nauðsynlegt að sækja um á sérstökum eyðublöðum en með umsókn þarf að leggja fram gögn um menntun, starfsreynslu og meðmælendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staðan losnar á ný. 

Nánari upplýsingar gefur skólameistari Jón Eggert Bragason (joneggert@fsn.is) í síma 8917384.

Umsóknir berist á netfangið joneggert@fsn.is eða til Fjölbrautaskóla Snæfellinga, b.t. skólameistara, Grundargötu 44, 350 Grundarfirði. 

Umsóknarfrestur er til 4. ágúst  2015. 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga er framhaldsskóli með áfangasniði sem vill skipa sér í fremstu röð og hefur það markmið að veita öllum nemendum góða menntun.http://www.fsn.is/