Á fundi sínum þann 13. febrúar 2020 tók bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar undir áherslur í umfjöllun stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi þann 5. febrúar sl. um opinber störf á landsbyggðinni. Bæjarstjórn tekur undir eftirfarandi hluta af bókun stjórnar SSV:

 

 

Hluti bókunar SSV:

Í nýjum hagvísi SSV um opinber störf kemur fram að þau eru hlutfallslega hvergi færri en á Vesturlandi. Það skiptir mikil máli að opinber þjónusta ríkisins sé með þeim hætti að hægt sé að veita íbúum allra landshluta góða þjónustu og opinberar stofnanir og fyrirtæki í opinberri eigu hafi þann mannauð sem til þarf. Jafnframt er afar mikilvægt að ríkið dreifi starfsemi sinni um landið og treysti með þeim hætti atvinnulíf um allt land. Með því móti er stuðlað að fjölbreyttara atvinnulífi sem og atvinnumöguleikum kvenna og ungs og menntaðs fólks. Stjórn SSV leggur á það þunga áherslu að nú þegar móti stjórnvöld skýra stefnu um staðsetningu opinberra starfa á landsbyggðinni og þar verði sérstaklega horft til svæða þar sem opinberum störfum hefur fækkað undanfarin ár og þau eru hlutfallslega færri en í öðrum landshlutum.“


„Stjórn SSV fagnar frumkvæði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um fjölgun starfa á landsbyggðinni frá 2020 fram til 2025 og að hann og forstöðumenn þeirra stofnana sem um er fjallað hafi sett sér mælanleg markmið um fjölgun starfa. Það vekur hins vegar furðu að Vesturlands sé hvergi getið í skýrslunni, það er engu líkara en landshlutinn sé ekki lengur hluti af landsbyggðinni og þar sé ekki þörf á fjölgun opinberra starfa. Í nýjum Hagvísi SSV um opinber störf kemur skýrt fram að þau eru hlutfallslega hvergi færri en á Vesturlandi."