Bæjarstjórn Grundarfjarðar hefur samþykkt að sækja um byggðakvóta til sjávarútvegsráðuneytisins skv. auglýsingu ráðuneytisins um úthlutun byggðakvóta 2005.

 

Sveitarstjórnir eru umsóknaraðilar fyrir byggðarlögin innan sveitarstjórnarumdæmanna og annast samskipti við ráðuneytið vegna úthlutunarinnar.

 

Til greina við úthlutun byggðakvóta koma byggðarlög með færri en 1500 íbúum sem lent hafa í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi og sem háð eru veiðum og vinnslu á botnfiski. Ennfremur byggðarlög sem orðið hafa fyrir óvæntri skerðingu á heildaraflaheimildum fiskiskipa sem gerð hafa verið út og landað afla í viðkomandi byggðarlögum og sem veruleg áhrif hefur haft á atvinnuástand í þeim.

 

Samþykkt var að senda umsókn til ráðuneytisins með hliðsjón af rökstuddum erindum sjávarútvegsfyrirtækja/útgerða skipa í Grundarfirði, sem boðið er að senda erindi til bæjarstjórnar þar að lútandi. Leitað er eftir upplýsingum/óskum/rökstuðningi frá þeim aðilum sem telja að sækja eigi um byggðakvóta um það á hvaða forsendum bæjarstjórn eigi að sækja um – og í framhaldinu – úthluta slíkum kvóta.

 

Tilkynning um þetta er send öllum eigendum/útgerðum skipa sem skráð eru í Grundarfirði, auglýsing birt í Vikublaðinu Þey og hér á vef bæjarins.

 

Erindi þurfa að hafa borist fyrir 6. júlí n.k. Nánari upplýsingar veitir bæjarstjóri, netfang bjorg@grundarfjordur.is eða í síma 430 8500.

 

 

Bæjarstjóri