Leikskóladeildin Eldhamrar

Eldhamrar – Deildarstjóri

100% starf eða tvö 50% koma til greina.

Starfssvið: Deildarstjóri í leikskóla

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu á leikskólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að leggja sitt af mörkum í metnaðarfullu leikskólastarfi.


Eldhamrar eru staðsettir innan Grunnskóla Grundarfjarðar og er deildin fyrir börn á aldrinum 5-6 ára, eða á síðasta ári í leikskóla. Grunnþættir menntunar sem fjallað er um í aðalnámskrá eru fléttaðir inn í daglegt starf Eldhamra.

Leikskóladeildin er opin mánudaga til föstudaga kl 7:45 – 16:15

Einnig er deildin þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi leikskóli á vegum Landlæknisembættis Íslands.

Hlutverk/helstu verkefni:

  • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati á starfi deildarinnar.
  • Vinnur að uppeldi og menntun barna og tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum.
  • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli skólastjórnenda og deildarinnar.
  • Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni s.s. aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
  • Sérhæfingu á leikskólastigi.
  • Reynsla af leikskólastarfi.
  • Góð íslenskukunnátta æskileg.

Ráðning er frá 15. ágúst 2023 eða eftir samkomulagi. Um er að ræða 100% starf og laun og starfskjör fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna FL. 

Nánari upplýsingar veitir Sigurður Gísli Guðjónsson á netfangið sigurdur@gfb.is eða Hallfridur Guðný, deildarstjóri Eldhamra í netfang hallfridur@gfb.is

 

Umsóknarfrestur er til og með 26. júní