Lausar stöður á Leikskólanum Sólvöllum

Leikskólinn Sólvellir óskar eftir að ráða leikskólakennara til starfa. Ráðið er í störfin frá 1. ágúst 2022.

Helstu verkefni og ábyrgð við Leikskólann Sólvelli:

 • Þátttaka í þróun leikskólastarfsins í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk.
 • Vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólakennara.
 • Þátttaka í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfs.
 • Mikið er lagt upp úr foreldrasamvinnu og góðum samskiptum.

 

Kennari

Starf leikskólakennara felst í þátttöku í faglegu starfi deildar. Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið:

 • Starfar skv. lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu sveitarfélagsins
 • Vinnur að uppeldi og menntun barna samkvæmt stefnu leikskólans sem birtist í skólanámskrá

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum  æskileg
 • Áhugi á að vinna með börnum
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi
  • Góð íslenskukunnátta 
  • Hreint sakavottorð
 

Deildarstjóri

Starf leikskólakennara felst í þátttöku í faglegu starfi deildar. Um 100% starf er að ræða.

Starfssvið:

 • Starfar skv. lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu sveitarfélagsins
 • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati á starfi deildarinnar
 • Vinnur að uppeldi og menntun barna
 • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á miðlun upplýsinga
 • Ber ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá og að öll börn fái kennslu og umönnun við hæfi í samstarfi við annað starfsfólk

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til að nota starfsheitið kennari
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum mikilvæg
 • Leiðtogahæfni
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Frumkvæði í starfi
  • Góð íslenskukunnátta 
  • Hreint sakavottorð

 

Sérkennari/Þroskaþjálfi 

 

Starfssvið:

Starf sérkennara/þroskaþjálfa felst í skipulagningu á sérkennslu í leikskólanum, samskiptum og skipulagi við sérfræðiþjónustu, , gerð og eftirfylgni með einstaklingsnámskrám og fleira sem fellur undir sérkennslumál í leikskólanum.  

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til að starfa sem sérkennari eða þroskaþjálfi
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg
 • Hæfni í mannlegum samskiptum og frumkvæði í starfi
 • Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
 • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta
 • Hreint sakavottorð

 

Umsóknarfrestur er til og með 31. maí 2022.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags leikskólakennara.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Heiðdís Lind Kristinsdóttir, leikskólastjóri, í síma 438 6645 eða með því að senda fyrirspurnir á heiddis@gfb.is

Umsóknum um störfin skal fylgja greinargott yfirlit yfir menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem umsækjandi telur máli skipta. Einstaklingar af öllum kynjum eru hvattir til að sækja um.

Vinsamlegast athugið að Grundarfjarðarbær áskilur sér rétt til að fara fram á sakavottorð umsækjenda.

Sótt er um störf leikskólakennara, sérkennara/þroskaþjálfa og deildarstjóra á ráðningarvefnum www.alfred.is

Leikskólinn Sólvellir er þriggja deilda leikskóli með um 48 nemendur á aldrinum 1-4 ára. Skólinn starfar eftir viðurkenndum hugmyndum og kenningum í uppeldis­fræði.

Vakin er athygli á stefnu Leikskólans Sólvalla um jafnan hlut kynja í störfum.