Grunnskóli Grundarfjarðar auglýsir starf deildarstjóra leikskóladeildar 5 ára barna og starf bókavarðar á bókasafn skólans laus til umsóknar.

Deildarstjóri leikskóladeildar

 

Starf deildarstjóra leikskóladeildar 5 ára barna felst í vinnu að uppeldi og menntun leikskólabarna skv. starfslýsingu leikskólakennara, þróun deildarinnar í samstarfi við aðra stjórnendur, þátttöku í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfs, en mikið er lagt upp úr foreldrasamvinnu og góðum samskiptum. Leikskóladeildin Eldhamrar er staðsett í Grunnskóla Grundarfjarðar. Um 100% starf er að ræða.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

·         Leikskólakennaramenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi

·         Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum er æskileg

·         Áhugi á að vinna með börnum

·         Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum

·         Frumkvæði í starfi

·         Góð íslenskukunnátta

 

 

Bókavörður

 

Starf bókavarðar felst í ábyrgð á skólabókasafni og upplýsingaveri skólans og ábyrgð á bókakosti hans, aðstoð við lestrarnám nemenda og þátttöku í að stuðla að auknum áhuga nemenda á lestri, auk þess að taka á móti nemendahópum. Jafnframt skipuleggur bókavörður geymslu fyrir námsbækur skólans. Um 45% starf er að ræða.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

·         Menntun sem nýtist í starfi

·         Frumkvæði í starfi

·         Áhugi á að vinna með börnum

·         Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum

·         Góð tölvukunnátta

·         Góð íslenskukunnátta

_____________________________________________________________ 

Laun og starfskjör fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélög.

 

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigurður Gísli Guðjónsson, skólastjóri, á netfangi sigurdur@gfb.is.

 

Umsóknum ásamt starfsferilskrá skal skila www.grundarfjordur.iseða á netfangið sigurdur@gfb.is.

 

Vakin er athygli á stefnu Grunnskóla Grundarfjarðar um jafnan hlut kynja í störfum. Gerð er krafa um hreint sakarvottorð.

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2017.

Umsóknarform!