Eldhamrar - Deildarstjóri


Starfssvið: Deildarstjóri í leikskóla

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem hefur víðtæka þekkingu á leikskólastarfi, framsækna skólasýn og er tilbúinn að leggja sitt af mörkum í metnaðarfullu leikskólastarfi.

Eldhamrar eru staðsettir innan Grunnskóla Grundarfjarðar og er deildin fyrir börn á aldrinum 5-6 ára, eða á síðasta ári í leikskóla. Grunnþættir menntunar sem fjallað er um í aðalnámskrá eru fléttaðir inn í daglegt starf Eldhamra. Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun.

Leikskóladeildin er opin mánudaga til föstudaga kl. 7:45 – 16:15
Einnig er deildin þátttakandi í verkefninu Heilsueflandi leikskóli á vegum Landlæknisembættis Íslands.

Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing, virðing, næring og skapandi starf.

Hlutverk/helstu verkefni:

  • Ber ábyrgð á stjórnun, skipulagningu, framkvæmd og mati á starfi deildarinnar.
  • Vinnur að uppeldi og menntun barna og tryggir að sérhvert barn á deildinni fái kennslu, leiðsögn, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum.
  • Annast daglega verkstjórn á deildinni og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum innan deildarinnar, milli deilda leikskólans og milli skólastjórnenda og deildarinnar.
  • Skipuleggur samvinnu við foreldra/forráðamenn barnanna á deildinni, s.s. aðlögun, dagleg samskipti og foreldraviðtöl.

Menntunar- og hæfniskröfur:

  • Leyfi til að nota starfsheitið kennari.
  • Sérhæfing á leikskólastigi.
  • Reynsla af leikskólastarfi.
  • Góð íslenskukunnátta æskileg.

Ráðning er frá 15. ágúst 2023 eða eftir samkomulagi. Um er að ræða 100% starf og laun og starfskjör fara eftir kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna FL.


Nánari upplýsingar veitir Sigurður Gísli Guðjónsson í síma 4308550 eða á netfangið sigurdur@gfb.is eða Anna Kristín Magnúsdóttir í netfangið annak@gfb.is


Umsóknarfrestur er til og með 13. júní 2023