Prace budowlane w porcie przy Norðurgarð, 1 kwietnia 2020.
Prace budowlane w porcie przy Norðurgarð, 1 kwietnia 2020.

Drodzy mieszkańcy! 

Dzisiaj w Grundarfjörður kwarantanną jest objęte 30 osób, o dwie więcej aniżeli wczoraj, lecz liczba osób zakażonych pozostaje bez zmian. Łącznie na całym obszarze zachodnim są 453 osoby objęte kwarantanną, a 30 osób jest zakażonych, czyli o dwie osoby więcej aniżeli wczoraj.

Temat przewodni dnia

W Grundarfjarðarbær odbywa się obecnie wiele spotkań w formie online. Dzisiejsze spotkania rzucają światło na problemy w obecnych czasach.

W południe odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji miejskich, którzy tworzą tzw. zespół ratunkowy, zgodnie z planem awaryjnym miasta. Odbywamy spotkania ok. dwa razy w tygodniu i dokonujemy krótkiego przeglądu stanu każdej organizacji, a także omawiamy sprawy, które wpływają na wszystkie organizacje i działania miasta. Dzisiaj rozmawialiśmy o zadaniach pracowników w tych zmienionych warunkach, jak również o zatrudnieniach do prac letnich, które mają rozpocząć się w maju; kiedy my wciąż nie wiemy, czy zakaz zbliżania zostanie w pełni zniesiony. To dla nas kolejne wyzwania, ale gdy ten czas nadejdzie, znajdą się także wskazówki.

Ja i Þurí spotkałyśmy się około południa w urzędzie gminy z niektórymi przedstawicielami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, tj.przedszkola, szkoły podstawowej, centrum młodzieży i UMFG. Tematem były dzieci i młodzież, główne wytyczne, informacje i materiały edukacyjne - oraz możliwości w erze koronawirusa.

Inne odbyte przeze mnie dzisiaj spotkania to m.in.spotkanie z policją, Służbą Zdrowia regionu zachodniego, ze współpracownikami. Dotyczyły m.in. projektów z zakresu budownictwa, strony internetowej i informacji, projektów budowlanych, kwestii personalnych, nowych umów zbiorowych i wielu innych. Duża część projektów obraca się wokół lub bierze pod uwagę obecną, nadzwyczajną sytuację.

Jednak rosnąca część wynika z codziennych i tradycyjnych zadań, na których musimy się skupić niezależnie od panującej pandemii i środków ochrony ludności.

Spotkanie rady gminy w przyszłym tygodniu

Dzisiaj po południu przedstawiciele gminy odbyli spotkanie statusowo - informacyjne przez internet, na którym osobiście przedstawiłam sytuację instytucji miasta, działania i oczekujące wyzwania. Rozmawialiśmy o nadchodzących spotkaniach i projektach, a w przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie Rady gminy. Na tym spotkaniu, Rada gminy będzie omawiać obecną sytuację i środki, które z tej przyczyny podejmie, oprócz tych, które już zostały wprowadzone.

Obecnie większość gmin dyskutuje o środkach wsparcia dla firm, które będą miały kłopoty z powodu epidemii.Obok tych dyskusji widnieją pomysły i sugestie Związku Władz Lokalnych, ale gminy starają się podążać swoim tempem, wzorując się na pracy Związku.

Jakby świat się na chwilę zatrzymał ... 

Niemieckie Ministerstwo Zdrowia wydało w tym roku zakaz primaaprilisowych żartów, które dotyczą wirusa. Ważne jest, aby nie rozpowszechniać fałszywych lub wprowadzających w błąd wiadomości o wirusie obecnej sytuacji - i tak jest ich wystarczająco dużo.

W pięknej piosence bożonarodzeniowej napisanej przez Ólafur Gauks zatytułowanej Ponad śnieżnobiałą ziemią, zaśpiewanej przez Pálma Gunnarsson, słyszymy opowieść o świątecznym cudzie, kiedy to na ziemi zapada spokój. Wtedy „jakby świat się na chwilę zatrzymał, wstrzymał na chwilę oddech ”, czytamy w tekście.

Gdyby ktoś nam powiedział dokładnie rok temu, jaka sytuacja będzie panowała 1 kwietnia 2020 roku, nie tylko na Islandii, ale na całym świecie, uznali byśmy to za primaaprilisowy żart. To, że świat naprawdę „zatrzymał się” i „wstrzymał oddech - przez chwilę”, w sposób, w jaki teraz doświadczamy, wydawałoby się nam zupełnie nieprawdopodobne!

Idziemy dalej mimo wszystko - zróbmy co w naszej mocy, działajmy wspólnie, bądźmy twardzi i solidarni! I oczywiście - zostańmy w domu!

Björg