Grundarfjarðarbær auglýsir starfskipulags- og byggingarfulltrúa laust til umsóknar. Um er að ræða mjög spennandi starf í áhugaverðu samfélagi.     Leitað er eftir öflugum og metnaðarfullum einstaklingi sem er reiðubúinn að þróa starfið á traustum grunni.   Byggingarfulltrúi ber m.a. ábyrgð á skráningu mannvirkja, úttektum, staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga, gjaldtöku, skráningu, varðveislu og miðlun upplýsinga um mannvirki til íbúa. 

Um er að ræða 100% starf og er umsóknarfrestur til og með 3. september nk.

Samkvæmt auglýsingunni er starfssvið byggingarfulltrúa eftirfarandi:

 

·         Framkvæmd skipulags- og byggingarmála.

·         Áætlanagerð og eftirfylgni, mælingar, úttektir og útreikningar.

·         Undirbúningur- og eftirfylgni funda skipulags- og bygginganefndar.

·         Samstarf við aðila utan og innan stjórnsýslunnar, sem sinna verkefnum á sviði byggingarmála.

·         Yfirumsjón framkvæmda og eignasýslu í sveitarfélaginu.

·         Önnur verkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur:

·         Menntun á sviði mannvirkjalaga nr. 160/2010 og skipulagslaga nr. 123/2010, er nauðsynleg.

·         Reynsla af stjórnun æskileg.

·         Þekking og reynsla af úttektum og mælingum.

·         Þekking á lögum um mannvirki, skipulagslögum og byggingarreglugerð.

·         Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.

·         Hæfni í mannlegum samskiptum, góðir samstarfs- og samskiptahæfileikar.

·         Hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti á íslensku.

·         Góð almenn tölvukunnátta.

Umsókn á að fylgja greinargóð starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum stéttarfélaga við Samband íslenskra sveitarfélaga.

Umsækjendur eru beðnir um að senda umsókn á netfangið thorsteinn@grundarfjordur.is, eigi síðar en 3. september nk. Einnig er óskað er eftir að umsækjendur tilgreini a.m.k. tvo umsagnaraðila í umsókn sinni. Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Steinsson, bæjarstjóri Grundarfirði í síma 4308500 eða tölvupósti: thorsteinn@grundarfjordur.is.

Grundarfjarðarbær