Í nýjasta hefti tímarits OECD, Efnahagssamvinnu- og framfarastofnunarinnar í Paris, um skólamannvirki er að finna ítarlega grein um undirbúning hönnunar fjölbrautaskólans.  Höfundur greinarinnar, Susan Stuebing Ráðgjafi í þróun lærdómsumhverfisstýrði síðastliðið sumar vinnuhópum verðandi nemenda og sérfræðinga á sviði menntamála, foreldra og fleiri, sem lagði síðan línurnar fyrir arkitekta hússins, Sigurð Björgúlfsson og Indro Candi frá VA arkitektum. 

 

Skilaboð vinnuhópanna, sérstaklega verðandi nemenda, var nútímalegt hús.  Arkitektarnir svöruðu kallinu og lögðu fram teikningu að húsi sem á að líkjast litlu þorpi með innanhús götu eða torgi sem á að stuðla að góðum félagslegum tengslum. Húsnæðið á að vera mjög sveigjanlegt til að þjóna mismunandi nemendum og mismunandi lærdómi. 

 

Hugmyndafræðin á bak við skólann gerir ráð fyrir litlum nemendahópum og einstaklingsmiðuðu virku námi, þ.e að námið einkennist af hópavinnu, verkefnavinnu og einstaklingsvinnu, frekar en móttöku þekkingar í formi fyrirlestra.  Námið er ennfremur skipulagt þannig að nemendur geti að töluverðu leyti ákveðið við hvað þeir vinna hverju sinni og hvar.  

 

Grunnhugmyndin á bak við skipulag húsnæðisins byggir því á mörgum mismunandi rýmum sem eru ætluð til ólíkrar vinnu en ekki hefðbundnum kennslustofum þar sem hópur nemenda vinnur við sama viðfangsefnið á sama tíma.  Húsnæðið tekur einnig tillit til þess að gert er ráð fyrir að nemendur verði í skólanum frá morgni og frameftir degi, eða líka þann tíma sem hefðbundið telst fara í heimavinnu.

 

 

Nánar er sagt frá hönnun húsnæðisins á slóðinni:

http://menntagatt.is/default.aspx?pageid=160

Heimild: PEB Exchange, The Journal of the OECD Programme for Educational Building, Vol2004/1.