Eftirfarandi umsögn bæjarstjórnar Grundarfjarðar til sameiningarnefndar var samþykkt á bæjarstjórnarfundi í gær:

Sameiningarnefnd hefur lagt til að íbúum Snæfellsbæjar, Grundafjarðarbæjar, Stykkishólmsbæjar, Helgafellssveitar og Eyja- og Miklaholtshrepps verði gefinn kostur á að kjósa um sameiningu sveitarfélaganna fimm þann 23. apríl 2005, sbr. ,,Átak um eflingu sveitarstjórnarstigsins”, tillögur sept. 2004.

 

Bæjarstjórn Grundarfjarðar vill byrja á að lýsa vonbrigðum sínum með að nú, þegar sveitarfélögin taka afstöðu til tillagna sameiningarnefndar, skuli ekki liggja fyrir niðurstöður úr viðræðum ríkis og sveitarfélaga um verkaskiptingu og endurskoðun tekjustofna sveitarfélaganna. Afstaða og viðbrögð ríkisins í tekjustofnaviðræðunum hafa hingað til ekki gefið tilefni til bjartsýni, heldur þvert á móti. 

 

Bæjarstjórnin telur nauðsynlegt að fyrir liggi að niðurstöður tekjustofnanefndar skili sveitarfélögum raunhæfum tekjum, áður en til sameiningar kemur. Þrátt fyrir almennt góðar ytri aðstæður hafa útsvarstekjur bæjarsjóðs Grundarfjarðar staðið í stað á undanförnum árum og má hluta þessarar stöðu rekja til ákvarðana ríkisvaldsins, m.a. skattalagabreytinga. Rekstrargjöld hafa þó haldið áfram að hækka og sveitarfélagið hefur verið rekið með tapi, líkt og flest önnur sveitarfélög.  

Á liðnu ári settu sveitarfélögin á Snæfellsnesi á laggirnar samstarfsnefnd sem falið var að meta  kosti og galla sameiningar sveitarfélaga á Snæfellsnesi. Niðurstöður nefndarinnar liggja nú fyrir.

 

Í gögnum nefndarinnar kemur ekki fram augljós fjárhagslegur ávinningur af  sameiningu,  en væntanlega faglegur ávinningur. Fram kemur að verkefnastaða og skuldastaða sveitarfélaganna er misjöfn. 

 

Vinna samstarfsnefndarinnar hefur miðað að því að meta kosti og galla sameiningar,  en ekki hafa verið lögð drög að skipulagi stjórnsýslu, staðsetningu stofnana eða rekstrarfyrirkomulagi sameinaðs sveitarfélags að öðru leyti. Það er eindregið mat bæjarstjórnar Grundarfjarðar að slík atriði þurfi að liggja fyrir áður en til kosninga um sameiningu kemur.

 

Bæjarstjórn Grundarfjarðar telur ekki tímabært að gengið sé til kosninga um sameiningu sveitarfélaganna að sinni.

 

Sveitarfélögin á Snæfellsnesi hafa aukið samstarf sitt  á undanförnum árum. Það er mikilvægt að áfram verði unnið markvisst að sameiginlegum hagsmunamálum Snæfellinga, jafnframt því að tryggður verði grundvöllur fyrir samruna samfélaganna.

 

Ofangreind umsögn bæjarstjórnar Grundarfjarðar til sameiningarnefndar var samþykkt samhljóða.

Sjá fundargerðina