Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir nýtt starf verkefnastjóra innleiðingar samþættrar þjónustu til aukinnar farsældar barna og þannig barnvænni samfélaga.

Um 40% stöðugildi er að ræða til að byrja með, eða þar til starfssvið og umfang verður endurmetið haustið 2023.

Umsækjendur hafi til að bera háskólamenntun og/eða aðra þá menntun er nýtist í starfi verkefnastjóra.

Upphaf starfs 1. febrúar 2023 eða síðar eftir frekara samkomulagi.

Upplýsingar veitir næsti yfirmaður verkefnastjóra, Ingveldur Eyþórsdóttir, yfirfélagsráðgjafi FSS, í netfanginu ingveldur@fssf.is og í síma 430 7800.

Skrifleg umsókn tilgreini menntun, sakavottorð, fyrri störf og umsagnaraðila berist undirrituðum á netfangið sveinn@fssf.is, ellegar í bréfpósti á skrifstofu FSS, Klettsbúð 4, Hellissandi.

Umsóknarfrestur er til 20. janúar 2023.

Sveinn Þór Elínbergsson, forstöðumaður