Almannavarnir og embætti landlæknis hafa gefið út leiðbeiningar til allra þeirra sem koma heim eftir dvöl erlendis. 
Reglurnar ná til allra þeirra sem hafa fasta búsetu á Íslandi, hvort sem það eru íslenskir ríkisborgarar eða ríkisborgarar annarra landa.  

Það er mjög mikilvægt að við virðum þessar reglur þegar við komum til landsins, eftir dvöl erlendis.

Endilega deilið þessari tilkynningu.

---

Departament Obrony Ludności i Ministerstwo Zdrowia wydały instrukcje  dla wszystkich osób wracających do domu (Islandii),
po pobycie za granicą. 

Zasady dotyczą wszystkich osób, które mają stałe miejsce zamieszkania na Islandii, niezależnie od tego, czy są obywatelami Islandii, czy też obywatelami innych krajów. 

Bardzo ważne jest, abyśmy przestrzegali tych zasad przyjeżdżając do kraju po pobycie za granicą. 
Tutaj możesz przeczytać instrukcje w trzech językach.  

Prosimy o udostępnianie tego ogłoszenie.

Tutaj znajdziesz więcej na temat podróży do kraju i z kraju, w języku islandzkim i polskim.

--- 

Landamæri Íslands eru opin íbúum og ríkisborgurum EES og Sviss, en Ísland fylgir ferðatakmörkunum á ytri landamærum Schengen-svæðisins, sem nú eru í gildi, sjá hér. Komufarþegar eiga kost á að fara í tvöfalda sýnatöku í stað 14 daga sóttkvíar áður. Við sem erum búsett hér á landi (íslenskir og erlendir ríkisborgarar) og veljum að fara í sýnatöku við komu til landsins, verðum að passa uppá svokallaða heimkomusmitgát, í fjóra til sex daga eða þar til niðurstöður úr síðari sýnatöku liggja fyrir. Þetta er gert til að minnka líkurnar á að röng niðurstaða á prófi á landamærum geti leitt til stærri hópsmita á Íslandi. 

Við sem búum á Snæfellsnesi þurfum að panta tíma fyrir síðari skimun í Stykkishólmi eða Borgarnesi, en einnig er mögulegt að fara í skimun í gamla Orkuhúsinu í Reykjavík.  

--- 

Granice Islandii są otwarte dla mieszkańców i obywateli EOG i Szwajcarii, ale Islandia przestrzega ograniczeń podróżowania na zewnętrznych granicach strefy Schengen, które obecnie obowiązują, patrz tutaj. Pasażerowie przylatujący do kraju mają możliwość dwukrotnego wykonania testu na Covid-19, zamiast poprzednich 14 dni kwarantanny. My, którzy mieszkamy w tym kraju lub jesteśmy obywatelami Islandii i decydujemy się na wykonanie testu po przyjeździe do kraju, powinniśmy zwrócić uwagę na Heimkomusmitgát czyli środki ostrożności po powrocie do Islandii - patrz tutaj po islandzku, polsku i angielsku, przez okres 4-6 dni lub do czasu uzyskania wyników z drugiego testu. Ma to na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa, że ​​błędny wynik testu granicznego może doprowadzić do zakażeń w większej grupie na Islandii.

My, którzy mieszkamy w okręgu Snæfellsnes, musimy umówić się na późniejszy test graniczny w Stykkishólmur lub Borgarnes, ale istnieje również możliwość udania się na test do starego Orkuhúsið w Reykjaviku.