Grundarfjarðarbær leitar að áhugasömu og skapandi fólki, með ríka þjónustulund og metnað til að skila góðu starfi. 

Laus eru til umsóknar eftirtalin störf:

Leikskólastjóri - Leikskólinn Sólvellir

Leikskólastjóri hefur faglega forystu um kennslu og þróun skólastarfs, stýrir og ber ábyrgð á daglegum rekstri, mannauð og starfsemi leikskólans. Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu bæjarins. 

Sjá auglýsingu hér:  

Viltu verða leikskólastjóri í Grundarfirði? | Grundarfjörður (grundarfjordur.is)

Nánari upplýsingar veitir Björg Ágústsdóttir, bæjarstjóri, í síma 430 8500, eða á bjorg@grundarfjordur.is.

Umsóknarfrestur var til 21. júlí 2022, en enn má senda umsóknir á framangreint netfang. 
Umsókn skal fylgja greinargott yfirlit um menntun, fyrri störf, meðmælendur og annað sem umsækjandi telur máli skipta.  

-- 

Leikskólakennarar og afleysingastörf

Auglýst er eftir leikskólakennurum, sjá auglýsingu hér: 

Lausar stöður á Leikskólanum Sólvöllum | Grundarfjörður (grundarfjordur.is)

Ennfremur er leitað að jákvæðum einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna með börnum og eiga gott með samskipti. Til greina koma hlutastörf og störf í tilfallandi afleysingum.

Nánari upplýsingar veitir Heiðdís Lind Kristinsdóttir, leikskólastjóri í síma 438 6645 eða á netfangið heiddis@gfb.is  

---

Starfsmaður áhaldahúss - ráðið í 6 mánuði eða eftir samkomulagi  

Sjá auglýsingu hér: 

Áhaldahús/eignaumsjón - Grundarfjörður (grundarfjordur.is)

Upplýsingar um starf í áhaldahúsi veita Fannar Þór Þorfinnsson byggingarfulltrúi í síma 430 8500 eða bygg@grundarfjordur.is og Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri í síma 898 6605 eða bjorg@grundarfjordur.is

 ----

Allir nýir starfsmenn fá nýliðakynningu, öryggisfræðslu og hvatningu í upphafi starfs.

Hvatt er til þess að fólk af öllum kynjum sæki um.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Vinsamlegast athugið að Grundarfjarðarbær fer fram á sakavottorð umsækjenda í þau störf þar sem unnið er með börnum og ungmennum, í samræmi við lög.

Sótt er um störfin gegnum vef Grundarfjarðarbæjar (nema annað sé tekið fram), sjá slóð hér: Laus störf | Grundarfjörður (grundarfjordur.is)