Grundarfjörður, 25.09.2020
Grundarfjörður, 25.09.2020

Szanowni mieszkańcy! 

Jak wspomniano w wiadomości na stronie Grundarfjarðarbær w Grundarfjörður wykryto przypadek zakażenia wirusem COVID-19. Wczoraj zdiagnozowano dwie kolejne infekcje. 

Zespół śledzący obrony cywilnej kontaktuje się z osobami, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną. Ocenia on, kogo należy poddać kwarantannie. Obecnie 10 osób objętych jest kwarantanną.

W całym kraju zakażonych jest łącznie 605 osób, które przebywają w izolacji. Spośród nich 26 znajduje się na Zachodzie kraju. W Stykkishólmur w izolacji przebywa obecnie 13 osób i od pięciu dni nie zdiagnozowano tam żadnych nowych infekcji. W Akranes w izolacji przebywa 9 osób, a w Borgarbyggð 1 osoba.

Środki zapobiegawcze Grundarfjarðarbær

W Grundarfjarðarbær zaostrzyliśmy środki ostrożności i w dowolnym momencie dokonamy ich ponownej oceny, w odniesieniu do panującej sytuacji.

Tabela Covid powróciła na stronę internetową Grundarfjarðarbær, można tam znaleźć aktualne informacje na temat działań zachowań instytucji miejskich.

W tym miejscu warto wspomnieć o podjętych środkach w zakresie zajęć szkolnych i rekreacyjnych:

  • Uczniowie i działalność szkolna są zwolnione z ograniczenia odległości, ale między pracownikami obowiązuje limit odległości 1 m.

  • Podejmowane są dalsze środki w celu rozdzielenia personelu, oddzielenia miejsc pracy i stanowisk pracy, zarówno w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych, bez konieczności sięgania po takie same środki jak minionej wiosny.

  • Zwiększono dezynfekcję i czyszczenie.

  • Uczniowie nie wychodzą na wizyty poza szkołą (nie dotyczy zajęć na świeżym powietrzu), a wizyty osób z zewnątrz nie są dozwolone, z wyjątkiem specjalistów którzy pracują z uczniami i nauczycielami.

  • Od 24 września rodzice proszeni byli o dezynfekcję rąk i noszenie masek w holu / szatni przedszkola na początku i na końcu dnia szkolnego. Przestrzeń jest wąska i nie zawsze możliwe jest przestrzeganie zasady odległości 1 metra.

  • Zaleca się, aby rodzice dzieci uczęszczających do Eldhamrar, towarzyszyli im tylko w holu i nie odprowadzali do sal lekcyjnych.

  •  W szkołach muzycznych zwiększono dezynfekcję, instrumenty muzyczne są czyszczone między zajęciami, mycie rąk i spirytus obowiązkowe (personel i uczniowie), przestrzegane są limity odległości i / lub stosowanie masek.

  • W przyszłym tygodniu w Klubie młodzieżowym Eden mają rozpocząć się zajęcia zimowe. Monitorujemy rozwój i ocenimy, jak rozpocząć tą działalność.

  • W hali sportowej kładzie się większy nacisk na dezynfekcję, ale nie podjęto żadnej decyzji co do dalszych środków.

Mieszkańców zachęcam do zwracania szczególnej uwagi na ogłoszenia ze szkół i innych instytucji w gminie.

Inne instytucje 

Wizyty gości i krewnych u mieszkańców Domu Opieki Fellaskjól zostały zabronione aż do odwołania. Spójrz tutaj.

W szkole średniej Fjölbrautaskóli Snæfellinga cała praca odbywa się obecnie na odległość (przez internet).

Ochrona osobista

Pozytywną rzeczą w obecnej sytuacji, kiedy panuje trzecia fala Covid 19 jest to, że wiemy co robić i zachowujemy spokój. Przeszliśmy przez to na początku roku. To nie jest fajne i nie jest proste, ale uda nam się.

Nadal postępujemy zgodnie z instrukcjami i poleceniami Dyrektora ds. Ochrony Ludności i Dyrektora Służby Zdrowia. Mówi się o osobistej kontroli zakażeń, tzn. że każdy dba o własną ochronę, chroni siebie i swoich bliskich przed infekcją. Robimy to np. poprzez mycie rąk i dezynfekcję spirytusem, unikanie zatłoczonych miejsc i spotkań, zachowanie bezpiecznej odległości od innych oraz używanie masek, gdy nie można przestrzegać ograniczeń odległości lub w szczególnych sytuacjach.

Dzięki własnej ochronie zwiększamy również ochronę innych przed chorobami. Wiemy, że osoby starsze i osoby z przewlekłymi chorobami są szczególnie narażone. Ponadto wiemy teraz, że skutki wirusa Covid mogą być poważne, nawet dla młodych i zdrowych ludzi. Dlatego zapobieganie i ochrona nie jest tylko osobista, okazujemy poprzez nią rozwagą i szacunek dla innych.

Bycie zarażonym nie jest powodem do wstydu

Chciałbym podkreślić, że ludzie nie zarażają się dla zabawy. Nawet ludzie, którzy uważają na siebie, mogą zostać zarażeni i czasami nikt nie wie, skąd pochodzi infekcja. Nie ma powodu do wstydu w przypadku zakażenia i nie ma potrzeby ostrzegania innych przed zakażonymi ludźmi, mówiąc o tym w taki sposób. Infekcja nie jest kwestią wstydu, wszyscy możemy zostać zarażeni i w takim przypadku chcemy czuć troskę innych.

Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy zachorowali i tych, którzy nie mogą cieszyć się towarzystwem innych.

Björg